Skip to content

บริษัทผลิตรายการทีวีโทรทัศน์ได้อำนาจในการควบคุมด้วย MAX OS X และผลิตภัณฑ์ KERIO CONNECT

Our Approach

กรณีศึกษา บริษัท 318.com

บริษัท Triage Entertainment เป็นผู้ให้บริการผลิตรายการทีวีเต็มรูปแบบการันตีความสำเร็จด้วยรางวัล award-winning television series and specials บริษัทเป็นบริษัทที่มีจุดเด่นในเรื่องของการใช้เครื่อง Mac  เป็นพื้นฐานในการทำงานโดยรันอยู่บน Windows servers และ Microsoft Exchange จนกระทั่งบริษัทมีการเจริญเติบโตและเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภาพ บริษัททำการจ้างผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายของ Apple ซึ่งก็คือบริษัท member 318, Inc เพื่อช่วยแก้ปัญหา 2 อย่างหลักซึ่งมีความท้าทาย

1. โครงสร้างพื้นฐานที่มีความซับซ้อน และกระบวนการทำงานที่ยังขาดประสิทธิภาพ

Active Directoryบนโครงสร้างของ Windowsมีความซับซ้อนในการดูแล มีต้นทุนที่สูงในการบำรุงรักษา และมีฟังก์ชั่นในการทำงานที่จำกัดสำหรับพนักงานส่วนใหญ่ที่ทำงานบนเครื่อง Macผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบจะต้องมีพาสเวิร์ดแยกกันเพื่อใช้งานเครื่องแมค และระบบเครือข่ายWindowsและรายชื่อผู้ติดต่อกับปฏิทินก็ไม่สามารถที่จะซิงค์กับเครือข่ายของบริษัทได้ และผลก็คือบริษัทมีการะบวนการในการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพและมีข้อจำกัด

2. ระบบเมล์ที่มีต้นทุนสูง และมีแสปมเต็มไปหมด

ผลิตภาพโดยรวมของบริษัทถูกใช้และลดลงเนื่องจากไม่สามารถควบคุมแสปมที่แทรกซึมเข้าไปในระบบ Microsoft Exchange mail server ที่บริษัทใช้งานอยู่  และปัญหาอีกอย่างก็คือเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตวีดีโอและเสียงและทำการส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ผ่านระบบอีเมล์ ระบบอีเมล์จำเป็นที่จะต้องใช้ add-on software เพื่อใช้งาน spam filtering virus control และ backup ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนส่วนเพิ่ม และต้นทุนสำหรับค่า license ของ Microsoft Exchange mail server ก็มีราคาที่แพงอยู่แล้ว

บริษัทมีความต้องการที่จะทำให้ระบบมีความง่ายมากยิ่งขึ้นและต้องการเสริมประสิทธิภาพของระบบอีเมล์เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถใช้งานได้ ลดความซับซ้อนให้กับทีมไอที รวมถึงลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นในเรื่องของ licensing fees

คุณ Kevin Klein ตำแหน่ง President บริษัท 318, Inc กล่าวว่า “บริษัท 318 ได้ปรับใช้องค์ความรู้เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่อยู่นอกกรอบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสำหรับบริษัท Triage Entertainment เราได้นำเสนอประสบการณ์ในการใช้งานด้วย Mac OS X Server Open Directory Kerio Connect และ Microsoft Windows Server เพื่อส่งมอบโซลูชั่นในการทำงานที่ดีที่สุด โดยการลดความซับซ้อนของระบบที่มีความสำคัญลง เพิ่มคุณสมบัติ groupwareและการรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ไร้สาย รวมถึงลดต้นทุนโดยรวมในการลงทุน”

Mac OS X Server’s Open Directory ส่งมอบความสามารถในการควบคุมที่ดีขึ้น ด้วยการแทนที่ Windows Server ด้วย Mac OS X Server และ Open Directory บริษัท 318, Inc.ทำให้ระบบ groupware มีความง่ายยิ่งขึ้น พัฒนาให้รองรับแพลตฟอร์มแบบผสม และมอบเครื่องมือในการควบคุมและดูแลระบบที่ดียิ่งขึ้น โดยทำให้ทีมไอทีของบริษัท Triage สามารถใช้ระบบ Managed System Preferences เพื่อการจัดการที่ดีขึ้น ClamAV(Mac OS X Server’s built-in) มอบคุณสมบัติในการแสกนไวรัส และ Open Directory ช่วยขยายจำนวนของผู้ใช้งานแบบไม่จำกัดโดยที่ไม่มีต้นทุนส่วนเพิ่ม ต้นทุนโดยรวมของค่า licenseลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึงประมาณ 33 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับ Windows solution เดิม

ผลิตภัณฑ์ Kerio Connect นำเสนอคุณสมบัติที่มีความเข้มแข็งขึ้นแต่จ่ายน้อยลง บริษัทนำผลิตภัณฑ์ Kerio Connect มาใช้แทนที่ผลิตภัณฑ์ Microsoft Exchange เพื่อรองรับการทำงานของระบบอีเมล์และช่วยทำให้บริษัทสามารถนำข้อดีของผลิตภัณฑ์มาใช้เช่น anti-spam and anti-virus controls และ contact and calendaring synchronization ด้วยการใช้งานคุณสมบัติที่รวมอยู่แล้วในผลิตภัณฑ์ทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยการลดความจำเป็นในการซื้อ add-on software ซึ่งทำให้เกิด licensing fees ส่วนเพิ่ม

ผลลัพธ์ที่จับต้องได้

  • ผู้ใช้งาน Windows และ Macสามารถทำงานร่วมกันได้บนเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
  • พนักงานสามารถล็อคอินเข้าไปยังเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการ sign-on เพียงครั้งเดียว
  • พนักงานสามารถสร้าง public foldersเพื่อแชร์ข้อมูลได้
  • พนักงานทุกคนในบริษัทสามารถเชื่อมต่อ รายชื่อ และปฏิทินร่วมกันได้ และสามารถใช้ public foldersเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ด้วยคุณสมบัติที่มีในผลิตภัณฑ์ Kerio (built-in spam filter) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลดเวลาในการลบแสปมเมล์ และลดเวลาที่ผู้ดูแลระบบจะต้องพยายามทำ blacklist spammers
  • ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถควบคุมได้จากศูนย์กลาง ช่วยให้ทีมไอทีสามารถประหยัดเวลาในการช่วยเหลือผู้ใช้งาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ด้วยการติดตั้งระบบ Mac OS X Server และ Open Directory infrastructure ร่วมกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ Kerio Connect บริษัท 318ช่วยพัฒนาระบบของบริษัท Triage ในการทำงานร่วมกันของบริษัทให้ดีขึ้น และช่วยให้กระบวนการในการทำงานมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เครือข่ายมีความซับซ้อนน้อยลง ช่วยลดต้นทุนในการ renew  Microsoft Exchange licenses

Challenge

บริษัท Triage Entertainment เป็นผู้ให้บริการผลิตรายการทีวีเต็มรูปแบบการันตีความสำเร็จด้วยรางวัล award-winning television series and specials บริษัทเป็นบริษัทที่มีจุดเด่นในเรื่องของการใช้เครื่อง Mac  เป็นพื้นฐานในการทำงานโดยรันอยู่บน Windows servers และ Microsoft Exchange จนกระทั่งบริษัทมีการเจริญเติบโตและเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภาพ บริษัททำการจ้างผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายของ Apple ซึ่งก็คือบริษัท member 318, Inc เพื่อช่วยแก้ปัญหา 2 อย่างหลักซึ่งมีความท้าทาย

Customer

Mac OS X
Kerio Connect

Services Provided

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email