Skip to content
Work from Home อาจจะไม่ชิว ถ้าโดนโจมตี

Work from Home อาจจะไม่ชิว ถ้าโดนโจมตี

ใครจะไปคิด ว่าการทำงานที่บ้านโดนจะโจมตีได้ ก็ไหนว่า เรามีระบบป้องกันที่ปลอดภัย หายห่วง ทำงานที่ไหนก็ได้ แต่คุณอาจจะลืมคิดไปว่า ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเผลอมีเจ้าไวรัสตัวร้าย หรือ Malware แฝงตัวอยู่ในเครื่องอยู่แล้วก็เป็นได้! แล้วถ้าเผลอดาวน์โหลดไฟล์ที่อาจจะเป็น Malware หรือ Ransomware มาแล้วล่ะ? ไม่ต้องตกใจไป บางทีตอนนี้ในเครื่องของคุณอาจมี Malware หรือ

Read More »