Skip to content

ออพติมุสออกบูธแสดงสินค้าในงาน ICIT Day 2019 : IT Fair ร่วมกับบริษัท บริษัทแอดวานซ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ – เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 บริษัทออพติมุส ร่วมกับบริษัทแอดวานซ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ออกบูธแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไอที ในงาน ICIT Day2019 : IT Fair 2019 จัดขึ้นโดย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำหรับบูธออพติมุส

Read More »

ออพติมุส ร่วมกับ บริษัท เอ็มพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล ออกบูธนำเสนอสินค้าในงาน PROCESS SAFETY MANAGEMENT @นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 21 AUG 2019

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัด ชลบุรี – วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ออพติมุส ร่วมกับ บริษัท เอ็มพลัส อินเตอร์เนชั่นแนล  ออกบูธนำเสนอสินค้าและบริการในงาน Process Safety Management งานอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) สินค้าและบริการที่เรานำเสนอที่บูธ อาทิ

Read More »