Skip to content

7 ข้อสำรวจระบบของตัวเอง จากบทเรียนของ รพ.สระบุรี

ตัวอย่างของความพังพินาศของระบบงานไอที ที่โรงพยาบาลสระบุรี น่าจะได้กระตุ้นให้อีกหลาย ๆ โรงพยาบาล เริ่มตื่นตัวเรื่อง Ransomware และตอนนี้ ก็เป็นช่วงเวลาที่ตลาดไอที ก็จะเริ่มคึกคักกันอีกครั้ง เข็นกองทัพสินค้าไอทีออกมานำเสนอ และเคลมว่า สินค้าของฉันสามารถป้องกัน Ransomware ได้นะจ๊ะ   ก่อนอื่นเลย รอง ผอ.ของ รพ.สระบุรีได้ออกมาแถลงว่า

Read More »