Skip to content

WIPS ที่มี กับ WIPS ที่ดี นั้นแตกต่างกันอย่างไร?

Access Point ที่สามารถใช้งาน WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) หรือที่เรามักจะคุ้นหูในภาษาราชการว่า ระบบรักษาความปลอดภัยทางอากาศ ซึ่งปัจจุบัน AP บนท้องตลาดมักจะยัดฟีเจอร์นี้เข้ามาเป็นหนึ่งในจุดขายกันมากขึ้น อย่างไรก็ดี WISP นั้นหากมีการคัดกรองภัยคุกคามหรือมีความแม่นยำที่ไม่ดีพอ ก็อาจส่งผลร้ายต่อเครือข่ายที่เราดูแลระบบอยู่ก็เป็นได้ วันนี้ผมจะมาแนะนำทุกท่าน ให้ทราบถึงข้อแตกต่างระหว่าง WIPS

Read More »

XENTEMP โซลูชั่นระบบตรวจสอบอุณภูมิห้องยาของโรงพยาบาล

XENTEMP SMART PHARMACY TEMPERATURE MONITORING SYSTEM โซลูชั่นระบบตรวจสอบอุณภูมิห้องยาของโรงพยาบาล ยาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ทำให้เกิดทั้งต้นทุนและรายได้ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ดังนั้นการเก็บรักษายาให้มีคุณภาพพร้อมสำหรับการใช้งาน การมีข้อมูลการเก็บรักษายาและความคงตัวของยาหลังจากเตรียมผสม จึงมีความสำคัญทั้งในด้านผลการรักษา และในด้านการช่วยลดต้นทุนที่เกิดจากความสูญเสียของยาก่อนวันหมดอายุที่ควรเป็น การเก็บรักษายาที่ห้องยาของโรงพยาบาลฟนั้นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากยามีหลากหลายรายการ หากเก็บไม่ถูกต้องจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพ และอาจทำให้หยิบยาผิด ผู้ป่วยเกิดอันตรายจากการได้รับยาที่ไม่ถูกต้อง โดยการเก็บรักษายาควรเก็บอยู่ในอุณหภูมิ

Read More »

เทคโนโลยี BeamFlex

เทคโนโลยีของเสาสัญญาณ WiFi อันชาญฉลาดที่นำสัญญาณให้มีคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้น ความเร็วในการส่งที่ดี มีความผิดพลาดในการส่งข้อมูลน้อย และการรับส่งสัญญาณแบบทันที “BeamFlex” เป็นเทคโนโลยีที่สามารถส่งสัญญาณได้ครอบคลุม การรับส่งข้อมูล และความเสถียรบนระบบเน็ตเวิร์ค BeamFlex ประกอบไปด้วยเสาสัญญาณแบบ Antenna ที่มีขนาดที่เล็กกะทัดรัด ที่สามารถทำงานแบบ Real time โดยใช้ลักษณะเฉพาะของเสาสัญญาณ การพัฒนาความก้าวหน้าของ BeamFlex

Read More »

Remote Work Security

ปัจจุบันธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีอุปกรณ์เคลื่อนที่มากขึ้นกว่าเดิม รูปแบบการทำงานจากที่บ้านกำลังปรับเปลี่ยนการแข่งขันด้านความปลอดภัยผลักดันการเติบโตและความต้องการที่รวดเร็วสำหรับการประมวลผลแบบคลาวด์โซลูชันการรักษาความปลอดภัยที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและบริการที่มีการจัดการ 90% ขององค์กรมีพนักงานทำงานนอกสำนักงานครึ่งสัปดาห์ เครือข่ายการทำงานระยะไกลมีแนวโน้มที่จะติดมัลแวร์มากกว่าองค์กร 3.5 เท่า 30% ของข้อความฟิชชิ่งถูกเปิดโดยผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมาย การละเมิดความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น เมื่อผู้ใช้คนใดคนหนึ่งของคุณออกจากขอบเขตความปลอดภัย คุณจะสูญเสียการมองเห็นจากอุปกรณ์รวมไปถึงการควบคุมความปลอดภัยของพวกเขา ปัญหาจะเลวร้ายยิ่งขึ้นเมื่อเชื่อมต่อจากสถานที่ที่มีการป้องกัน จำกัด การปกป้องพนักงานต้องใช้วิธีการ หลายแง่มุมที่จัดการกับความท้าทายด้านความปลอดภัยต่อไปนี้: 1. มัลแวร์และแรนซัมแวร์: ธุรกิจส่วนใหญ่พึ่งพาซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสแบบเดิมเพื่อบล็อกมัลแวร์บนอุปกรณ์ปลายทาง แต่โซลูชันเหล่านี้สามารถตรวจจับภัยคุกคามที่ทราบได้เท่านั้นและค่อนข้างไม่มีความสามารถในหยุดการคุกคามขั้นสูงได้

Read More »

Panda #1 test result from AV-Comparatives

เมื่อเดือนธันวาคม 2020 ที่ผ่านมา AV-Comparatives ประกาศผลการทดสอบ เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโปรแกรมแอนตี้ไวรัส และ Panda ได้รับการการันตีว่าเป็นอันดับ 1 ในหัวข้อ Real-World Protection Test  (การทดสอบการใช้งานจริง) AV-Comparatives เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำการทดสอบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย เช่น ผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัส และโซลูชันความปลอดภัยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Read More »

PDPA คืออะไร? แล้วมีความสำคัญอย่างไร?

PDPA คืออะไร? แล้วมีความสำคัญอย่างไร? ก่อนอื่นเลยที่เราต้องรู้ เพราะ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย PDPA ที่ย่อมาจาก Personal Data Protection Act จะเริ่มบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้

Read More »