Skip to content

ผู้พิพากษาลงความเห็นว่า FBI ไม่มีความผิด!! กรณีที่เข้าไปจัดการ Exchange Servers

สองสามเดือนที่ผ่านมา เราได้ทราบข้อมูลมาบ้างแล้วเกี่ยวกับ Exchange Server ที่พบช่องโหว่ในระบบทำให้ถูกโจมตีจากกลุ่ม HAFNIUN ได้ ซึ่งทาง Microsoft ก็ได้ทำการออกแพตช์สำหรับแก้ไขข้อบกพร่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เราก็ยังพบว่ามี Exchange Servers จำนวนมากที่ถูกโจมตีอยู่ ซึ่งเมื่อมีการอัพเกรดแพตช์ก็ควรจะเริ่มมีการถูกโจมตีน้อยลงแล้ว แต่ ณ ปัจจุบันกลับพบว่ามีการถูกโจมตีจำนวนมากอยู่ ซึ่งทาง FBI

Read More »