Skip to content

ตั้งรหัสยาก ๆ แต่จำง่าย ๆ ทำไง

เคยมั้ยครับ .. บริษัทออกนโยบายบังคับให้เราตั้ง Password ใหม่ทุก ๆ 6 เดือน แล้วยังมาบังคับอีกว่า Password จะต้องมีตัวเล็ก ตัวใหญ่ ตัวเลข เครื่องหมาย รวมกันไม่น้อยกว่า 8 ตัว และห้ามซ้ำกับของเดิม เฮ้อ….. นโยบายแบบนี้

Read More »