Skip to content

แจกฟรี eBook แสดงข้อมูลพร้อมแนวทางรับมือกับปัญหา Ransomware ในระบบ

จากผลสำรวจของ European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) พบว่าความถี่ในการโจมตีเครือข่ายด้วย  Ransomware เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2021 มีการโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 150% เมื่อเทียบกับปี 2020  ยังพบอีกว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทในการพยายามทำให้ระบบกลับมาเป็นปกติ เมื่อคิดร่วมกับค่าเสียโอกาสเวลาที่ธุรกิจ down ระบบไป

Read More »

20 มิถุนายน World Wi-Fi Day กับแนวทางของ Ruckus ที่มีต่อชุมชน

20 มิถุนายนของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น World Wi-Fi Day เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของเทคโนโลยี Wi-Fi ที่มีต่อโลกใบนี้ เทคโนโลยีที่เชื่อมผู้คน สังคม แบบไร้สายและระยะไกลไว้ด้วยกัน CommScope Ruckus ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเทคโนโลยีนี้ เพื่อทำให้ความเป็นอยู่และการทำงานของผู้คนทั่วโลกดีขึ้น ได้รับความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ผ่านโครงการที่ CommScope Ruckus ผลักดัน

Read More »

Wi-Fi Captive Portal ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นต่างๆ สำหรับงานโรงแรม รีสอร์ท

การประชาสัมพันธ์หรือการแสดงสื่อโฆษณาต่างๆภายใต้การให้บริการ ของโรงแรมนั้น มักจะถูกมองข้ามและแทบจะถูกจำกัดอยู่แค่บางพื้นที่เท่านั้น อย่างเช่นการประกาศโปรโมชั่นที่มีเฉพาะในลิฟท์ เพราะโรงแรมชั้นนำต่างๆ ต้องการคงความสะอาด และทัศนียภาพของโรงแรมให้ดูสวยงาม ไร้ป้าย ไร้สื่อ โฆษณาต่างๆ ทำให้การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์มีข้อจำกัดมากๆ ทำอย่างไรจะทำให้ผู้พักอาศัย สามารถเห็นสื่อนี้ได้อย่างสะดวก และไม่ขัดต่อ มาตรฐานของโรงแรม ประชาสัมพันธ์บน Captive Portal กันดีกว่าครับ ประโยชน์

Read More »

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ตู้แช่อาหาร เครื่องดื่ม

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ ตู้แช่อาหาร และเครื่องดื่ม วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร รวมไปถึงเครื่องดื่มเช่น ไวน์ หรือแชมเปญต่างๆ ในโรงแรม ส่วนใหญ่มีความเปราะบางอย่างยิ่งจำเป็นต้องคงสภาพด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม และคงที่ ซึ่งทุกๆปีมักจะมีอาหารและเครื่องดื่มเกิดความเสียหายจากกระบวนจัดเก็บ หรือเกิดจากความผิดพลาดในการประเมินอุณหภูมิที่มีการแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ซึ่งหากเราสามารถทราบถึงอุณหภูมิได้อย่างทันท่วงทีก็อาจจะช่วยลดการสูญเสีย ที่ไม่สมควรต้องจ่ายได้อย่างมหาศาล ประโยชน์ ทราบความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ในระดับวินาที สามารถตรวจสอบอุณหภูมิของพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ลดความสูญจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติผ่านทางไลน์ได้

Read More »

ระบบจัดการ Internet Fiber แบบ Route Mode สำหรับอพาร์ทเม้น หมู่บ้าน หรือคอนโด

หากท่านกำลังมีโครงการ ที่จะดูแลจัดสรร ทรัพยากรอินเตอร์เน็ตพร้อมกันกับต้องการให้ลูกค้าของท่าน มีความรู้สึกอิสระ ปลอดภัย ด้วยการให้บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงผ่านทางไฟเบอร์ออฟติกที่สามารถจัดการได้ง่าย รายครอบครัว เป็นบริการรายเดือน หรือ ตามแพคเกจความเร็ว ก็ย่อมสามารถบริการจัดการได้ง่ายด้วย GPON Solution ที่นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานเดินสายยังช่วยประหยัดต้นทุนการดูแล ค่าไฟ และควบคุมงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆ อีกด้วย ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณ

Read More »

ระบบจัดการ Internet Fiber แบบ Bridge Mode สำหรับโรงแรม รีสอร์ท

หากท่านกำลังมีโครงการ ที่จะดูแลจัดสรร ทรัพยากรอินเตอร์เน็ตด้วยการให้บริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูงผ่านทางไฟเบอร์ออฟติกที่สามารถจัดการได้ง่ายผ่านการบริหารจัดการเพียงจุดเดียว โดย สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทางอื่นในรูปแบบ Bridge Mode เช่น วางโครงข่ายจากศูนย์กลางผ่านไฟเบอร์ออฟติก ไปยังอาคารโซนบ้านพักต่างๆ ที่วาง Network Switch เอาไว้ โดยท่านสามารถแยก Subnet เพิ่มได้อีก หรือจะยังคงออกแบบให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน แต่จัดสรรการให้พลังงานด้วย

Read More »

ระบบจัดการ VOIP ด้วย Fiber แบบ Bridge Mode สำหรับโรงแรม รีสอร์ท

ระบบ Hotel VOIP ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการกับโรงแรม คอนโด รีสอร์ท นอกจากจะไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อมีการติดต่อภายในกันแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความคมชัดของสัญญาณที่คมชัดในระบบ HD Audio ด้วยการติดตั้งเครือข่ายเพียงระบบเดียว สามารถใช้ได้ทั้งอินเตอร์เน็ตและ ระบบโทรศัพท์นอกจากเป็นการประหยัดต้นทุนแล้ว ยังมีความสะดวกด้านการบำรุงรักษาที่ง่ายกว่าระบบโทรศัพท์แบบอนาล็อกทั่วไป ประโยชน์ ลดต้นทุนด้านการเดินสายจากศูนย์กลาง มีซอร์ฟแวร์บริหารจัดการ ลดสายไฟในห้องพัก

Read More »

ระบบจัดการ Internet, IPTV, VOIP ด้วย Fiber แบบ Bridge Mode สำหรับโรงแรม รีสอร์ท

การจัดการต้นทุนในการทำธุรกิจถือเป็นเรื่องสำคัญ ยิ่งการวางเครือข่ายนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะธุรกิจประเภทโรงแรมนั้นจำเป็นต้องประกอบไปด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย ยิ่งมีมาก ยิ่งได้เปรียบคู่แข่ง กระนั้นเองก็ย่อมตามมาด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาล จะดีกว่ามั้ย หากเราสามารถลงทุนระบบเครือข่ายในครั้งเดียว แต่สามารถรองรับเทคโนโลยี การสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกิจโรงแรมทั้งระบบ ที่มีประสิทธิภาพสูง จัดการง่ายรองรับเทคโนโลยีในอนาคตจากการลงทุนเพียงครั้งเดียว ประโยชน์ บริหารจัดการทั้งระบบเพียงจุดเดียว ประหยัดต้นทุนมหาศาลจากการวางเครือข่ายเดียว รองรับเทคโนโลยีในอนาคตไปอีก 10 ปี จากการลงทุนครั้งเดียว ปัญหา

Read More »

ระบบจัดการ Network Switch ผ่านศูนย์กลางเพียงจุดเดียว

สถาปัตยกรรมแบบ 3 Tier มักถูกลืมเลือนกันไป เนื่องจากงบประมาณที่ไม่คุ้มเสียกับประโยชน์ที่จะได้ ทำให้การออกแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายในสถานที่ ที่มีหลากหลายอาคารมักถูกออกแบบมาให้เอื้อต่อการดูแลที่สะดวกผ่านศูนย์กลางเพียงจุดเดียว เนื่องจากจะลดต้นทุนการดูแลอุปกรณ์ การจำกัดพื้นที่ใช้สอย ช่วยให้การ ระบบสะดวกมีความปลอดภัยและยืดหยุ่นสูงในการจัดการทรัพยากรเครือข่ายของท่าน อีกทั้งการ Stacking ของเรายังรองรับการเชื่อมต่อระยะไกลด้วย Fiber Optic ที่จะทำให้ท่านข้ามข้อกำจัดการจัดการเครือข่ายทุกอาคาร ใน Dashboard เดียว

Read More »

เพิ่มระยะการเดินสายพร้อมจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ปลายทางที่เกิน 100 เมตร

กล้องหรืออุปกรณ์ปลายทางบางตัวอยู่ไกลออกไปจากตู้ Rack เกิน 100 เมตร ต้องทำยังไง ในเมื่อซื้อ Switch เพิ่มก็ต้นทุนสูง จะใช้ Fiber ก็งบบานปลาย ไหนจะต้องเพิ่มความดูแลเป็นสองเท่าหากซื้ออุปกรณ์เพิ่ม จบปัญหานี้ด้วยราคาสุดประหยัดกับ PoE Extender กันดีกว่าครับ นอกจะไม่ต้องเดินไฟใหม่แล้ว อุปกรณ์ปลายทางที่ลองรับ PoE

Read More »