Skip to content

802.3AT จ่ายไฟมากขึ้น กินไฟมากขึ้น จะอันตรายขึ้นด้วยมั้ย?

– สาย LAN จะรับภาระของกระแสไฟฟ้ามากขึ้น จนอาจทำให้สาย LAN มีอุณหภูมิสูงขึ้น

– ที่รอยต่อของหัวต่อ RJ-45 จะมีกระแสไหลผ่านมากขึ้น อาจเกิดประกายไฟได้เล็กน้อย

– อุปกรณ์ PSE คงมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะส่วนที่เป็น Power Supply

ทั้งหมดนี้ ไม่เป็นอันตราย ตราบเท่าที่เราเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน เช่น สาย LAN ที่ได้มาตรฐาน, RJ-45 Modular jack และ UTP outlet หรือ Patch panel ที่มีมาตรฐาน

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email