Skip to content

โซลูชั่น Ruckus เชื่อมต่อการศึกษาใน Rugby School Thailand

Rugby School

โลกทุกวันนี้เชื่อมต่อมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อน การศึกษาก็เช่นกัน จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่การศึกษาจะไม่ถูกจำกัดแค่ความเป็นเลิศในห้องเรียน และเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญา “The Whole person, the whole point” การศึกษาจึงต้องเชื่อมต่อทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ผ่านระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และระบบการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (“The Whole person, the whole point” เป็นปรัชญาความเชื่อในแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเด็กในทุกด้านของชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่ด้านการศึกษาเท่านั้น ยังรวมไปถึง จริยธรรม ความเห็นอกเห็นใจ ความเท่าเทียมกันเป็นต้น)

เครดิตรูปจาก https://www.rugbyschool.ac.th/

การเชื่อมต่อบนพื้นที่กว่า 80 เอเคอร์ของโรงเรียน (ประมาณ 200ไร่)

Rugby School ในประเทศอังกฤษ มีอายุมากกว่า 450 ปี และได้มีการเปิดวิทยาเขตใหม่ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเบื้องต้นทางโรงเรียนต้องการทำให้แน่ใจว่านักเรียนและคณาจารย์ของพวกเขาได้รับการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน นั่นหมายความว่าวิทยาเขตต้องมีการเชื่อมต่อได้อย่างดีและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่กว่า 80 เอเคอร์ (ประมาณ 200 ไร่) ของบริเวณโรงเรียน และสามารถรองรับพื้นที่ที่มีการใช้งานไวร์เลสที่มีความหนาแน่นมากในบางจุด เช่น ห้องเรียนดิจิทัลและหอพัก

Rugby School Thailand ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ปัจจุบันรองรับนักเรียนมากกว่า 500 คนซึ่งมีทั้งนักเรียนประจำ นักเรียนไปกลับ ผู้ใช้งานต่างๆ ยังรวมถึงอาจารย์ผู้สอนที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือคณาจารย์ เครือข่ายโรงเรียนต้องการเปิดประสบการณ์การเรียนการสอนที่ดีที่สุดโดยใช้ Google Classroom ไม่ต้องพูดถึงสำหรับการใช้เวลาว่างของนักเรียน เพื่อการศึกษาและค้นคว้า ในหอพักหลังเลิกเรียน สิ่งที่สำคัญพอๆ กันก็คือเครือข่ายจำเป็นต้องสามารถจัดการการเชื่อมต่อพร้อมกันเป็นจำนวนมากได้ เนื่องจากทั้งนักเรียนและคณาจารย์มักใช้อุปกรณ์หลายเครื่องในการเชื่อมต่อไวร์เลสรวมถึงมีการใช้งานตลอดทั้งวัน

ความต้องการ

 • โครงสร้างพื้นฐานต้องการทั้ง Wired และ Wireless ที่สำคัญต้องยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนและคณาจารย์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
 • มีความต้องการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้งานได้ทั่วทั้งวิทยาเขตที่มีขนาดกว่า 80 เอเคอร์ (200 ไร่)
 • เครือข่ายต้องมีความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้องบริหารผ่านทีมงานไอทีที่มีจำนวนไม่มาก

โซลูชั่น

 • เลือกการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านการใช้งาน Ruckus AP เชื่อมต่อทั่ววิทยาเขต
 • มีการใช้งาน Ruckus Switch ICX ที่มีการจัดการเครือข่ายที่ง่าย รองรับการเติบโตของเครือข่ายในอนาคต

ประโยชน์ที่ได้

 • Wi-Fi ประสิทธิภาพสูงสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์
 • เข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ได้ง่ายและรวดเร็วสำหรับทั้งนักเรียนและอาจารย์ผู้สอน
 • เครือข่ายมีความยีดหยุ่น สามารถขยายขนาดให้เติบโตควบคู่ไปกับจำนวนนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • WatchGuard Firewall Appliances

  Next-generation Firewall ที่ถูกออกแบบมาครบถ้วนด้วยฟีเจอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในอุปกรณ์เดียว

  Firewall Appliances, Security, WatchGuard
 • CommScope Ruckus Indoor Access Point

  ผลิตภัณฑ์ระบบไร้สายที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม Hospitality ในระดับโลก

  Access Point, CommScope Ruckus, Indoor, Wireless

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email