Skip to content

หมดกังวล​ ยาเสื่อมเพราะตู้แช่

หมดกังวล ยาเสื่อมคุณภาพเพราะตู้แช่​ สำหรับโรงพยาบาลที่มีปัญหายาเสื่อมคุณภาพเพราะตู้แช่มีความชื้นมากเกินไป หลายๆโรงพยาบาลต้องจ้างเจ้าหน้าที่ในการจดบันทึกอุณภูมิตู้แช่ยา ซึ่งเปลืองค่าใช้จ่ายมากมายอีกทั้งที่จดมาก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ผู้ป่วยเกิดอันตรายจากการได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพ เราช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ ด้วย XENTEMP โซลูชั่นระบบตรวจสอบอุณภูมิห้องยา เพราะยาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนั้นการเก็บรักษายาของโรงพยาบาลนั้นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ จะดีกว่ามั้ยถ้าหากเรามีเทคโนโลยีการตรวจจับอุณหภูมิ เพื่อรักษายาให้คงประสิทธิภาพ พร้อมใช้ยาได้ตลอด แถมยังลดค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องจดอุณหภูมิ อุปกรณ์มีความแม่นยำของข้อมูลอุณหภูมิตู้แช่ยา และเราสามารถรู้ปัญหาของตู้แช่ยาทันที แบบ

Read More »