Skip to content

CSR 20ปี ออพติมุส ทำดีด้วยหัวใจ อาสาร่วมพัฒนาเพื่อน้อง

  

 

ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 CSR “20ปี ออพติมุส ทำดีด้วยหัวใจ อาสาร่วมพัฒนาเพื่อน้อง”ที่ออพติมุสพัฒนาธุรกิจเคียงคู่ไปกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เสมือนหนึ่งเพื่อนคู่คิดเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จของธุรกิจ และในวันนี้เราจะร่วมด้วยช่วยกันทำดีเพื่อสังคม “ทำด้วยหัวใจ”

 

ขอเชิญพันธมิตรทุกๆ ท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขอในการสร้างคุณประโยชน์ในการตอบแทนสังคม ในโครงการ “20 ปี ออพติมุส ทำดีด้วยหัวใจ อาสาร่วมพัฒนาเพื่อน้อง” 

ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง ตำบล ย่านรี อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

กำหนดการ
 
9.00 น.                  พร้อมเพรียงกัน ณ โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง
 
09.30 – 9.40 น.      กล่าวต้อนรับและแนะนำโรงเรียน โดยนายสมบูรณ์ มิ่งพา ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง
 
09.30 – 9.45 น.      แนะนำบริษัทและโครงการ “20 ปี ออพติมุส ทำดีด้วยหัวใจ อาสาร่วมพัฒนาเพื่อน้อง”
                            โดย คุณมิก สัจไพบูลย์กิจ CEO of OPTIMUS Thailand และดำรงตำแหน่งกรรมการ ในคณะทำงาน Creative Digital Economy, สภาหอการค้าไทย.
 
9.45 – 10.30 น.      Panel Discussion หัวข้อ “เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
                            โดย คุณภูวรุตม์ ขยันงาน ประธานชมรม Korat Organic Network, 
                            อาจารย์สุวิทย์ มากรุด ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรวัฒนธรรมธรรมชาติ,
                            คุณสมรชัย ตระหง่านกิจ ประธานศูนย์การเรียนรู้อบรมเกษตรอินทรีย์บ้านพอเพียง, 
                            คุณอำไพ วิรติการ ผักสลัดอินทรีย์ สวนบรรจงใจ,
                            คุณครรชิต บุษราคัม ฅนรักษ์เดือนเมืองย่าโม,
                            Moderator : คุณวุฒิชัย ปริญญานุสรณ์ Channel Development Manager บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด
 
10.30 – 11.00 น.    มอบอุปกรณ์การเรียนและของบริจาคให้กับโรงเรียน 
 
11.00 – 12.00 น.    ทำกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียนตามกลุ่ม
                            กลุ่มที่ 1 : แปลงเกษตรผักอินทรีย์ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙
                            กลุ่มที่ 2 : โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันน้องๆ
                            กลุ่มที่ 3 : ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้เป็นสถานที่น่าอยู่ น่าเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม
 
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารร่วมกัน 
 
13.00 – 14.30 น.    ทำกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียนตามกลุ่ม (ต่อ)
 
14.30 – 15.30 น.    กิจกรรมสันทนาการร่วมกับน้องๆ
 
15.30 น.                เดินทางกลับ
 
 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
 
● บุคคลากร ในโรงเรียนมีดังนี้ ผู้อำนวยการ 1 คน, ครูประจำ 3 คน, ครูอัตราจ้าง 3 คน, ธุรการ 1 คน, แม่บ้าน 1 คน, ภารโรง 1 คน
 
● จำนวนนักเรียนมีประมาณ 48 คน (ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6) 
 
● พื้นที่โรงเรียนทั้งหมดมีประมาณ 9 ไร่
 
● มีอาคารเรียนเดิมอยู่ 1 หลัง (แบ่งเป็นห้องเรียนประมาณ 4-5 ห้อง)
 
● มีอาคารเรียนใหม่ 1 หลัง (แบ่งเป็นห้องเรียนประมาณ 3-4 ห้อง)
 
● มีห้องสมุด 1 ห้อง, ห้องส่งเสริมคุณธรรม 1 ห้อง
 
● มีโรงอาหาร 1 โรง และห้องครัว 1 ห้อง
 
● WiFi ในโรงเรียน ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียน
 
● วิชาคอมพิวเตอร์ที่สอนน้องๆ จะแบ่งออกเป็นประมาณนี้
 
   ป.1 – ป.3  สอนการใช้เม้าท์, คีย์บอร์ด เน้นสอนให้จับเป็น สอนการวาดภาพใน Program Microsoft Paint
 
   ป.4 – ป.6  สอนการใช้ Microsoft Word เรียนรู้เมนู, พิมพ์แป้นตัวอักษร
 
 
 

 

 

หากท่านต้องการร่วมบริจาคเป็นเงินสนับสนุน สามารถบริจาคเงินเข้ามาตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อแผนก Marketing โทร 02-2479898 ต่อ 87

 

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email