Customized IoT- Enabled For Advanced Services Smart City

Smart City จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม และเมื่อชุมชนมีมาตรฐานชีวิตดีขึ้น มีความปลอดภัย  ก็จะขับเคลื่อนให้ชุมชนนั้นๆ แข็งแรงมากขึ้น คนในสังคมก็จะมีความสุข คนในชุมชนได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐ ธุรกิจได้ประโยชน์จากการที่สังคมดีขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองลง สร้างสังคมให้น่าอยู่ ทันสมัย ทุกๆคนมีความสุขในการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

การลงทุนใน Smart City เป็นหมุดหมายที่สำคัญของทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย มีการตั้งเป้าหมายลงถึงระดับ ตำบล อำเภอเพื่อสร้างประโยชน์โดยตรงให้กับพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนในสังคม ลดปัญหาอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ หากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่ไม่คาดคิด หรือในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ที่วันนี้เมืองต้องเสียค่าใช้จ่ายพลังงานสิ้นเปลืองมหาศาล รวมถึงคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศที่เลวร้ายลงไปโลก การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกวันนี้ด้วยสังคมที่มีคนหลายเจนเนอเรชั่นอยู่ด้วยกัน มีความต้องการที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่กระจายไปสู่ทุกๆ คนในสังคมจะทำให้สามารถปรับตัว และสร้างให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในแบบที่ตัวเองและสังคมนั้นๆต้องการได้

ทั้งนี้จะมี Smart City ที่ดีได้ หัวใจที่สำคัญคือ “Big Data” มีตัวอย่างจากหลายเมืองที่เริ่มทำ Smart City แล้วประสบความสำเร็จ เพราะว่าผู้บริหารเมืองสนใจและให้ความสำคัญสูงคือข้อมูลต่างๆ ที่จะวิ่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางของเมือง ผ่านหน้า Dashboard ที่สามารถแสดงผล หรือมีข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้บริหารเมืองสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้รวดเร็ว แม่นยำ และผิดพลาดน้อยที่สุด

Customized IoT Data INPUT

เพราะความต้องการของพื้นที่แตกต่างกัน ออพติมุส ร่วมกับ นิปปอนไซซิส ร่วมออกแบบโซลูชั่นสำหรับการใช้งานในพื้นที่ ที่มีความต้องการเก็บข้อมูล “Big Data” ผ่านประเภทของเซนเซอร์ที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าว เก็บได้แบบ real-time สามารถเลือกเก็บตามความต้องการ รวมถึงงบประมาณที่วางไว้ได้ ทั้งนี้ มี Module ที่น่าสนใจอาทิ

  1. วัดอุณหภูมิและความชื้น
  2. ตรวจจับเสียงรบกวน หรือเสียงดังเกินมาตรฐาน
  3. ตรวจวัดค่าฝุ่น pm2.5 / pm10
  4. แสดงความกดอากาศ
  5. วัดปริมาณน้ำฝน
  6. ความสว่าง
  7. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ / โอโซน / อ็อคซิเจน / คาร์บอนมอนน็อคไซค์
  8. ตรวจสอบเคมีในอากาศ ไนโตรเจนไดออกไซด์/ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ / ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์/ มีเทน/แอมโมเนีย/ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ /ฟอร์มาลดีไฮด์
  9. ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทั้งนี้สามารถเก็บข้อมูลที่สำคัญอาทิ DO (Dissolved Oxygen), ระดับน้ำ เป็นต้น
XEN Smart pole
XEN Smart pole

ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วย AI, ML

ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วย AI, ML

หลังจากได้ข้อมูลที่พื้นที่ต่างๆ เป็นที่เรียนร้อยแล้ว การจัดการบนศูนย์ข้อมูลคือหัวใจหลักของ Smart City การมีข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำจะทำให้ผู้ที่อยู่ที่ศูนย์สามารถตัดสินใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การทำงานของระบบทำผ่าน Cloud ทำให้ลดค่าใช้จ่ายตั้งต้นได้เป็นจำนวนมาก ลงทุนต่ำ อีกทั้ง ระบบการจัดการยังรองรับการทำงานบน Device ที่หลากหลาย ทั้ง คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือ แท็ปเล็ตได้อีกด้วย ทั้งนี้เราสามารถเลือกการแสดงผลที่ต้องการ จากความสนใจในแต่ละทีมบริหารที่รับผิดชอบงานที่ต่างกัน โดยมีผู้บริหารสูงสุดเห็นภาพรวมทั้งหมด

Power Source

การจัดการในเรื่องของพลังงานที่ใช้ที่เสาต้นทาง ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เราได้พัฒนาให้สามารถรองรับการทำงานผ่าน Solar Cell ซึ่งจะมีการเก็บพลังงานไว้ที่แบตเตอรี่สำรอง สามารถดึงพลังงานกลับมาใช้เมื่ออยู่ในเวลากลางคืน ทำให้สามารถทำงานได้ ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

ทั้งนี้ เรายังมีรายละเอียดของ Modult Sensor อีกหลายรุ่น หลายแบบที่สามารถเลือกใช้ หรือผลิตในลักษณะที่เป็น Make to Order ผ่านทีมงานทีมีประสบการณ์ในตลาดเป็นระยะเวลานาน มีสิทธิบัตรในการผลิต มีโรงงานผลิตทำให้สามารถทำให้เกิด Economy of Scale ได้เป็นอย่างดี สนใจข้อมูลด้าน IoT ระบบ

Solution Smart POLE
Customized IoT- Enabled For Advanced Services Smart City

เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถอ่านรายละเอียด เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า ได้ที่นี่

กด Submit เพื่อรับรองว่าข้อความที่กรอกเป็นความจริงทุกประการรวมถึงยอมรับการใช้งาน PDPA ตามรายละเอียดตาม Link หรือ QR Code ที่ได้แนบไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

หากท่านสนใจ โซลูชั่น Customized IoT- Enabled For Advanced Services Smart City สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ...

เกี่ยวกับ Optimus

Optimus (Thailand) ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 เราเป็นบริษัทผู้นำเข้าอุปกรณ์ Network และ ผลิตภัณฑ์ Security แบรนด์ยักษ์ใหญ่ ที่มีนวัตกรรมต่างๆ จากทุกมุมโลก  รวมไปถึงการเป็นผู้ให้บริการด้านออกแบบพัฒนาโซลูชั่น ต่างๆ (Solution Designer) โดยจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัทซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศในไทยและประเทศในกลุ่ม SEA  ไปยังองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มโทรคมนาคม หน่วยงานรัฐ เอกชนกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ  

ออพติมุส มุ่งมั่นที่จะเคียงข้าง และให้คำปรึกษา รวมถึงให้คำแนะนำการวางระบบเน็ตเวิร์ค ซิเคียวริตี้ รวมถึงโซลูชั่นที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของออพติมุสที่มีความรู้ความเข้าใจในแต่ละธุรกิจ และการใช้งาน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด คุ้มค่ากับการลงทุน ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคผู้ใช้งาน