ความรู้ พร้อมปรับรับปีหน้า

เชิญร่วมงานสัมมนา Digital Trends 2022 for Your Transformation วันที่ 13 – 16 ธ.ค. 2021

ตามโลกทัน ออกแบบธุรกิจใหม่ ๆ ได้ ด้วยเทคโนโลยี กับงาน Digital Trends 2022 จัดโดยบริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัดและสถาบันไอเอ็มซี ไม่มีเวลาหาข้อมูลเอง เรารวมรวมตองอูมาสรุปให้ พบกับ 28 Speakers ในราคาเพียง 1,500 บาท โดยงานสัมมนานี้ได้เรียนเชิญเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ในประเทศไทยมากล่าวถึงแนวโน้มสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโลกในปีหน้า อาทิ Artificial Intelligence, Blockchain, Big Data, Cloud Computing, Internet of Things ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในวงการต่างๆ เช่น Finance, Media/Communication, SME, Government, Manufacturing และ Retail รวมถึงมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ อีกมากมาย ในวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2021

สำหรับปีนี้ เป็นงานสัมมนาครั้งที่ 8 ผู้จัดได้เล็งถึงความสำคัญของการทำ Digital Transformation โดยต้องการชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีในปีหน้าจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างไร พร้อมนำเสนอผลการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีของสำนักวิจัยต่างๆ โดยเน้นถึงเทคโนโลยี 4 ด้านในการสัมมนาแต่ละวัน และกำหนดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ Digital Trends 2022 for Your Transformation ซึ่งมีเนื้อหาการบรรยายในแต่ละวันดังนี้

  • 13 ธ.ค. – Distributed Enterprises
  • 14 ธ.ค. – Future of AI & Big Data
  • 15 ธ.ค. – Future of Application Development
  • 16 ธ.ค. – Emerging Technologies Trends

ทั้ง 4 วัน 4 ธีมนี้บรรยายโดยวิทยากรในวงการ 28 ท่าน ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ให้คุณได้นำเนื้อหาไปปรับใช้ในองค์กร สามารถวางกลยุทธ์ ทำแผน ก้าวข้าม และเติบโตผ่านการทำ Digital Transformation ได้จริง

ค่าร่วมสัมมนาออนไลน์ 1,500 บาท/ท่าน
พิเศษ!! ลงทะเบียน 3 ท่าน เพียง 3,600 บาท

Days
Hours
Minutes
Seconds

กำหนดการสัมมนา

13 ธันวาคม 2564 : Distributed Enterprises

ดำเนินรายการโดย คุณวิชัย วรธานีวงศ์

 
เวลาหัวข้อและวิทยากร
13:00 – 13:45The Future of Thailand in Work, Life and Learning
ดร.การดี เลียวไพโรจน์, หัวหน้าคณะที่ปรึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ, บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)
13:50 – 14:35Future of Enterprises is Technology Companies
คุณปฐม อินทโรดม, กรรมการ Creative Digital Economy, สภาหอการค้าไทย
14:40 – 15:25Digital Technology Trends 2022
รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์, ผู้อำนวยการ, สถาบันไอเอ็มซี
15:30 – 16:15Total Experience : Digital Trends to Enhance Customer and Employee Experience
คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด
16:20 – 16:40Accelerating Business & Modernizing Your Applications on Multi-Cloud
คุณชาลี คัมภีรภาพ, Senior Solution Architect, บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
16:45 – 17:30From Anywhere Operations to Distributed Enterprises
คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด
17:30 – 17:40Day 1 Wrap Up
 

14 ธันวาคม 2564 : Future of AI & Big Data

ดำเนินรายการโดย คุณวิชัย วรธานีวงศ์

 
เวลาหัวข้อและวิทยากร
13:00 – 13:45AI in 2041 : Real or Hype
ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี, บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด
13:50 – 14:35AI Engineering
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด, ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ)
14:40 – 15:25Big Data : Data Lake Designing Trends
คุณเอกอนันต์ ทองแท้, Senior Big Data Consultant, สถาบันไอเอ็มซี
15:30 – 16:15Data Governance & Privacy Trends : Does Technology help to make it easier ?
คุณเจษฎากร สมิทธิอรรถกร, ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด
คุณกรกนก พรายแก้ว, เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายอาวุโส, บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด
16:20 – 16:40How does Big Data help companies become Data-Driven Organization
คุณวีระพล ไพศาลศุภนิมิต, รองประธานกรรมการบริหาร, บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด
16:45 – 17:30RPA Trends 2022
คุณสันทัด เจิดจรรยาพงศ์, กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ออโตแมท คอนซัลติ้งค์ จำกัด
คุณวิศรุต จำนงค์, ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท ออโตแมท คอนซัลติ้งค์ จำกัด
17:30 – 17:40Day 2 Wrap Up
 

15 ธันวาคม 2564 : Future of Application Development

ดำเนินรายการโดย คุณพันธุ์ทิตต์ สิรภพธาดา

 
เวลาหัวข้อและวิทยากร
13:00 – 13:45Cloud Computing Trends 2022 : The Next Generation of Cloud
ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ, ประธานคณะกรรมการ Digital Transformation, สถาบันอุดมศึกษาไทย
13:50 – 14:35Software Engineering Trends 2022
คุณกรัณย์ ศิวารัตน์, Agile Experiences Delivery, บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด
14:40 – 15:25Programming Language & Frameworks Trends 2022
คุณรวิทัต ภู่หลํา, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท โค้ด แอพพ์ จำกัด
15:30 – 16:15Best Practice in Building a Private Cloud for Application Development
ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย, ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16:20 – 16:40Low Code Application Development Trend
คุณฐิติธร เสมาเงิน, Solution Engineering Director, บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
16:45 – 17:30DevOps Trends 2022
คุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน, Technical Coach, บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด
17:30 – 17:40Day 3 Wrap Up
 

16 ธันวาคม 2564 : Emerging Technologies

ดำเนินรายการโดย คุณพันธุ์ทิตต์ สิรภพธาดา

 
เวลาหัวข้อและวิทยากร
13:00 – 13:455G Trends 2022 & Use cases
ดร.พีรเดช ณ น่าน, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
13:50 – 14:35CBDC & Defi : Technical View
คุณโดม เจริญยศ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท โดมคลาวด์ จำกัด
14:40 – 15:25Cybersecurity Mesh
ดร.นิพนธ์ นาชิน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
15:30 – 16:15Internet of Behaviors Beyond IoT
คุณธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง, กรรมการบริหาร, บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด
16:20 – 16:40Cloud Security Threats Report 2022
ดร.ธัชพล โปษยานนท์, ผู้อำนวยการ, บริษัท พาโลอัลโตเน็ตเวิร์ค ประเทศไทย และอินโดจีน
16:45 – 17:30From AR & VR to Metaverse
คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล, กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ติ้งค์ เทคโนโลยี จำกัด
17:30 – 17:40Day 4 Wrap Up

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.imcinstitute.com/Digital_Trends2022

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email