Skip to content

มีปัญหา อย่า Reboot Access Point

Ruckus AP เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี เฟิร์มแวร์ที่ทำงานอยู่ใน AP ถูกออกแบบให้ทำงานเหมือนกับ OS บน Desktop platform ที่มี Software module แยกหน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจน มีการบริการจัดการ CPU, Memory, และ Interface อย่างเป็นระบบ รวมถึงมีระบบการจัดเก็บ Log ในระหว่างการทำงานของ AP อย่างละเอียด ซึ่ง Log นี้เป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างมาก ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

สิ่งที่ควรทราบ คือ…
1. Log นี้ก็ถูกเก็บอยู่ใน Memory ที่มีขนาดจำกัด ดังนั้น ควรเก็บ Log ที่ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา หรือทิ้งช่วงไม่นาน

2. มีข้อมูลหลายส่วนใน Log ที่จะถูกลบหรือ Reset เมื่อมีการ Reboot AP ดังนั้น การ Reboot จะทำให้ข้อมูล Log ที่มีค่าแก่การวิเคราะห์ ถูกลบทิ้งไปทั้งหมด เมื่อเกิดปัญหา ถ้าสามารถเข้าถึง WebUI ของ AP ได้ ควรรีบเก็บ Log ออกมาก่อน

ขั้นตอนการเก็บ Log ทำตามนี้ครับ

1. ให้เก็บ SystemInfo ของ AP ตัวที่ใกล้กับที่เกิดเหตุ หรือตัวที่มั่นใจว่า ผู้ใช้ต่อใช้งานอยู่ โดยเก็บ SystemInfo ในเวลาที่ใกล้กับเวลาที่พบปัญหา เพื่อที่ Log จะยังคงอยู่ให้สามารถวิเคราะห์ได้ ยิ่งเก็บ Log ได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี

โดยเข้าไปที่หน้า WebUI ของ AP และดูที่เมนู Maintenance -> SupportInfo ที่ด้านขวามือกดที่คำว่า “Save to Local Computer” และเริ่ม Download text file

2. ให้แจ้ง MAC address ของเครื่อง Client ที่มีปัญหา ถ้า Client ที่พบปัญหานั้นมาเป็นหมู่คณะ ก็ขอแค่ 1-2 MAC address ก็เพียงพอแล้ว

3. ให้แจ้งวันที่และเวลาที่พบปัญหา เพื่อที่ทางเราจะค้นหาและอ้างอิง Log ได้ถูกต้อง การเดาเวลาจาก Log จะทำให้การวิเคราะห์คาดเคลื่อน และแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด

4. แจ้งอาการที่พบ ตามคำถามด้านล่างนี้

– Wifi connection icon ที่หน้าจอของ Client ขึ้นกากบาทสีแดงหรือไม่?

– Wifi connection icon ที่หน้าจอของ Client แสดงระดับสัญญาณกี่ %

– Wifi client สามารถเห็นชื่อของ Wifi service ได้หรือไม่?

– Wifi client สามารถรับ IP จาก DHCP server ได้หรือไม่?

– ไม่ว่า Wifi client จะได้รับ IP จาก DHCP server หรือต้อง Fix IP เข้าไปเอง เมื่อมี IP แล้ว สามารถ ping Default gateway ได้หรือไม่?

– Wifi client สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือเปิดหน้า Authentication (Login) ได้หรือไม่?

– Wifi client สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือเปิดหน้า Authentication (Login) ได้หรือไม่?

     ตามข้างต้น 4 ข้อ ก็จะช่วยให้การวิเคราะห์และแก้ปัญหา

   สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และตรงจุด

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email