Skip to content

ExtremeCloud IQ: โซลูชั่นรวมศูนย์อัจฉริยะ คล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเน็ตเวิร์ค

ในยุคดิจิทัลที่การเชื่อมต่อผู้คน อุปกรณ์ไอทีรูปแบบต่างๆ มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เน็ตเวิร์คที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ExtremeCloud IQ จาก Extreme Networks เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการเครือข่ายเน็ตเวิร์คที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบคลาวด์ ผ่านแนวคิด “One Network One Cloud” ของ Extreme Networks ซึ่งฟีเจอร์ ExtremeCloud IQ ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายไร้สาย เครือข่ายมีสาย เครือข่ายส่วนขยาย (SD-WAN) หรือเครือข่ายแบบ Fabric พร้อมรองรับการใช้งานร่วมกับ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ยิ่งดีมากขึ้น

คุณสมบัติสำคัญของ ExtremeCloud IQ ประกอบด้วย

การจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์ (Unified for Simplicity)

ExtremeCloud IQ ให้การจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งแบบมีสาย ไร้สาย SD-WAN และ Fabric ช่วยให้สามารถจัดการอุปกรณ์ของ Extreme Networks หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์ที่เป็น 3rd Party ได้ในที่เดียว ทำให้การจัดการเครือข่ายเป็นไปได้อย่างง่ายดาย

การทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อรองรับการขยายตัว (Automated for Scale)

บริหารจัดการเครือข่ายขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านข้อมูล Big Data พร้อม ExtremeCloud IQ ที่ใช้เทคโนโลยี Machine Learning (ML) ที่ล้ำสมัยในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลจำนวนมหาศาลจากอุปกรณ์เครือข่ายและข้อมูลผู้ใช้งาน ตั้งแต่อุปกรณ์ปลายทาง (Edge) ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อนำไปสู่การได้มาซึ่งข้อมูลเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจและไอทีที่มีประโยชน์

การจัดการสิทธิ์การเข้าถึง (Secure by Design for Data Privacy and Protection)

ExtremeCloud IQ มีตัวเลือกการนำระบบไปปรับใช้งานทั้งแบบ Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud หรือ ExtremeCloud Edge รวมถึงระบบที่ช่วยในการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงเครือข่ายได้อย่างละเอียด สามารถกำหนดนโยบายการเข้าถึงได้ตามบทบาทของผู้ใช้ ช่วยให้สามารถควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายได้อย่างรัดกุมแลปลอดภัย

นอกจากนี้ ExtremeCloud IQ ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ช่วยให้บริษัท หน่วยงานมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีมากขึ้นพร้อมลดความเสี่ยงทางธุรกิจได้อีกด้วย

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการเครือข่ายแบบครบวงจรผ่าน ExtremeCloud IQ มาพร้อมความสามารถต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวัน อาทิ ระบบรายงานขั้นสูงที่ช่วยตรวจสอบสุขภาพเครือข่ายและประสบการณ์ผู้ใช้งาน การมองเห็นข้อมูลและวิเคราะห์ได้ทั้งระบบเพื่อช่วยแก้ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

Advanced 360 Reporting (รายงาน 360 องศาขั้นสูง) แสดงภาพรวม “ประสบการณ์ผู้ใช้งานทั้งหมด” โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นพร้อมกันจำนวนมากจากอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสรุปเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และนำไปใช้งานได้จริง สามารถมองเห็นสุขภาพเครือข่ายได้ทั้งในมุมมองแบบเรียลไทม์และมุมมองย้อนหลัง 

Application Visibility (ความสามารถในการมองเห็นแอปพลิเคชัน) ช่วยให้ไอทีผู้ดูแลระบบเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานบนเครือข่ายของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงระดับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ โดยจะนำเมตริกต่างๆ มาสร้างภาพรวมที่ชัดเจนในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและเครือข่าย

Intuitive Workflows มีขั้นตอนการทำงานที่ใช้งานง่าย ทำให้การทำงานในแต่ละวันสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การจัดการใช้งานของ New Users ขั้นตอนการทำงานด้วยข้อแนะนำ และการตั้งค่าลัดเพื่อช่วยประหยัดเวลา

Mobile App (IQ Companion) แอปพลิเคชันบนมือถือมีให้ดาวน์โหลด เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการเครือข่ายได้จากทุกที่ มีฟังก์ชันการตรวจสอบและเข้าถึงรายละเอียดเครือข่ายแบบเรียลไทม์ พร้อมด้วยชุดเครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่และสร้างรายงานการติดตั้งได้อย่างครบถ้วนอีกด้วย

ExtremeCloud IQ API สอดคล้องกับมาตรฐาน RESTful API สำหรับการออกแบบ OpenAPI และรองรับ Swagger UI ซึ่งช่วยให้ลูกค้าและพันธมิตรสามารถสร้างโซลูชันสำหรับการจัดการ ตรวจสอบ และจัดสรรสิ่งแวดล้อม ExtremeCloud IQ ได้

ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

ด้วยความสามารถเฉพาะของ Digital Twin การแจ้งเตือนแบบโปรแอคทีฟ และการตรวจจับสิ่งผิดปกติ ช่วยให้ทีมไอทีมั่นใจในสร้างจากประสบการณ์ผู้ใช้งาน ไม่เกิดปัญหาการดาวน์ของระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทางธุรกิจ

Digital Twin ช่วยสร้างความมั่นใจในเครือข่ายโดยอนุญาตให้จำลองการทำงานของอุปกรณ์ก่อนการนำไปติดตั้งจริง ช่วยลดความเสี่ยง ผู้ใช้สามารถสร้างสำเนาดิจิทัลของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายในสภาพแวดล้อม Sandbox บนคลาวด์ เพื่อประเมินว่าการกำหนดค่าใหม่จะก่อให้เกิดปัญหาหรือไม่ก่อนนำไปใช้จริง  

Proactive Alarms and Events ช่วยลดจำนวนคำร้องขอและระดับการแก้ไขปัญหาโดยมองหารูปแบบล่วงหน้า เพื่อระบุสิ่งผิดปกติที่สำคัญและแนะนำวิธีการแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหา ล้อมคอกก่อนที่วัวจะหาย

Wireless Experience สร้างประสบการณ์สำหรับผู้ใช้ปลายทางโดยให้การวิเคราะห์ตามสถานที่ SSID และประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ 

 • การวิเคราะห์ตามสถานที่ (Location) – ช่วยให้สามารถเห็นภาพรวมของประสบการณ์ผู้ใช้บนเครือข่ายไร้สายในแต่ละสถานที่หรือพื้นที่ต่างๆ ภายในองค์กร
 • การวิเคราะห์ตาม SSID – วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานบนเครือข่ายไร้สายแยกตาม SSID ต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น SSID สำหรับพนักงาน, SSID สำหรับแขก เป็นต้น
 • การวิเคราะห์ตามประเภทของอุปกรณ์ผู้ใช้ (Client Type) – วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานแยกตามประเภทของอุปกรณ์ผู้ใช้ เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ Wireless Experience ยังช่วยระบุสิ่งผิดปกติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาการเชื่อมต่อ การเชื่อมโยง และการยืนยันตัวตนของอุปกรณ์บนเครือข่ายไร้สาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการให้บริการเครือข่ายระดับองค์กรผ่านระบบคลาวด์ที่ครอบคลุม พร้อมด้วยฟังก์ชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดความเสี่ยง และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้งาน ExtremeCloud IQ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพบนระบบคลาวด์ และหากพี่ๆ สนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ออพติมุส ตัวแทนจำหน่าย Extreme Networks ในประเทศไทยได้แล้ววันนี้ติดต่อที่ฝ่ายการตลาดของบริษัท

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • Extreme Wired Access

  Reduce Risk and Simplify Operations with Extreme’s Universal Wired Portfolio

  Extreme Networks
 • Extreme Wireless Access

  Reduce Risk and Simplify Operations with Extreme’s Universal Wireless Portfolio

  Extreme Networks
 • Extreme Network Fabric

  Extreme Fabric Ties Together One Network Across Data Center, Campus and Branch.

  Extreme Networks

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email