Skip to content

HIGH-DENSITY ขนมหวานสำหรับ RUCKUS SMART WIFI

maxresdefault (1)

Our Approach

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของ High Density WiFi คือ การประชุมระดับนานาชาติ 2 งานที่จัดขึ้นใน กรุงเทพฯ คือ  งาน WCA World Conference 2013  งานประชุมเครือข่ายระบบกิจการขนส่งระหว่างประเทศของบริษัทชั้นนำระดับโลกและงานประชุมสุดยอด3 งานที่จัดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันอันประกอบด้วย การประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกครั้งที่ 65การประชุมบรรณาธิการสิ่งพิมพ์โลกครั้งที่ 20 และการประชุมการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์โลกครั้งที่ 23  โดยทั้งสองงานระดับโลกนี้จัดขึ้น ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิล์ด โรงแรมที่ได้รับเกียรติจากผู้จัดงานทั้งสองแห่งต่างเลือกให้เป็นสถานที่รองรับการจัดงานระดับอินเตอร์แนชั่นแนลที่มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและการประชุมกว่า 1,500 คนจากทั่วทุกมุมโลก

สิ่งสำคัญที่ทางโรงแรมให้ความสำคัญที่สุดคือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายที่ต้องสามารถรองรับการใช้งานของผู้เข้าร่วมงานประชุมทุกคน  เนื่องจากที่ผ่านมาทางโรงแรมได้รับการต่อว่าจากลูกค้าอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาสัญญาณ Wireless ที่ให้บริการมักล่มกลางคัน ทำให้การจัดงานในครั้งนี้ทางโรงแรมไม่สามารถให้เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอีกโดยมอบหมายภารกิจสำคัญดังกล่าวให้ Ruckus โดยทีมงาน Optimus เป็นผู้แก้โจทย์อันแสนท้าทายนี้  การวางระบบเครือข่ายไร้สายในพื้นที่ High Density ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับ Ruckus ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของอุปกรณ์ WiFi ของ Ruckus สามารถรองรับการใช้งานในสถานที่ๆมี High Density สูงไ ด้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่ง ทีมงาน Optimus ได้ลงสำรวจพื้นที่สถานที่จริงในการจัดงานเพื่อวางแผนด้านระบบการติดตั้งเครือข่าย Wireless ให้ครอบคลุมพื้นที่ High Density โดยมีองค์ประกอบที่ต้องคำนึงดังต่อไปนี้

การเลือก AP ต้องเลือก AP ที่มีเทคโนโลยีขั้นต่ำ 802.11n หรือถ้าเป็น ac ได้จะดีที่สุดระบบเครือข่าย WiFi  จะให้ความสำคัญกับเครือข่ายความถึ่ 5 GHz เหนือกว่า 2.4 GHz (ISN Band) เพื่อจูงใจให้ Client ให้ไปใช้งานที่ 5 GHz โดยอาจจะเป็นความถี่ย่าน 5 GHz 11n หรือ 11a ก็ได้ เพราะย่าน  5GHz มี Channel มากกว่า ซึ่งมักจะมี Interference ต่ำกว่า และมีความเร็วเฉลี่ยที่สูงกว่าย่าน 2.4 GHz ตัว Narrow Beam AP จะลดขนาดของ Service Cell โดยไม่ไปลดความแรงสัญญาณของภาค RF และออกแบบเสาอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมาย ในขณะที่เทคโนโลยี BeamFlex Adaptive Antenna  จะควบคุมทิศทางให้มีพื้นที่ที่เล็กที่สุดโดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุ High SNR ที่สูงที่สุด (Signal per Noise Ratio) ทันทีที่ Client ได้รับสัญญาณ WiFi  และในเวลาเดียวกันก็จะสร้าง SNR ให้ต่ำที่สุด หรือที่เรียกว่า Interference Mitigation. จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการกำหนดค่า BSS Min. Rate  ที่เหมาะสมกับการทำงานกับตัว AP Client Load-Balancing ระหว่าง AP ภายในพื้นที่หรือการกระจายการใช้งานของผู้ใช้งาน ให้เกาะ AP  ทุกๆตัวที่ให้บริการไม่ให้เกิดการกระจุกตัวเกาะที่ AP ใด AP หนึ่งเท่านั้นในกรณีที่ทุก Channel ถูกใช้อย่างเต็มที่จนไม่เหลือที่ว่างในอากาศมีระบบบริหารจัดการ Bandwidth ต่อ Clientในระบบเครือข่ายอย่างเหมาะสม

จากองค์ประกอบข้างต้น การกำหนดจำนวนของ Access Point (AP)เพื่อการใช้งานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะการมีจำนวน Access Point มากเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาการรองรับจำนวนผู้ใช้งานคราวละมากๆได้เสมอไป แต่ยังอาจสร้างปัญหา “สัญญาณรบกวน” ให้เกิดขึ้นจนทำให้ระบบเครือข่ายไร้สายมีปัญหาในการให้บริการรองรับผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลในงานประชุมระดับโลกของทั้งสองงานดังกล่าว  ทีมงาน Ruckus โดย Optimus จึงเลือกใช้ Ruckus Smart WiFi รุ่น ZoneFlex Dual Band 7982802.11nและ ZoneFlex Dual Band 7962802.11n เป็น AP หลักในการให้บริการโดยดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่เหนือห้องประชุมเพื่อสามารถส่งสัญญาณ Narrow Beam ควบคุมทิศทางของแรงส่งสัญญาณอย่างมีทิศทางแทนที่จะกระจายไปทั่วพื้นที่อย่างไร้ทิศทาง

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของ Ruckus Smart WiFi รุ่น ZoneFlex Dual Band  การติดตั้ง AP  1 ตัวสามารถรองรับ Client ได้สูงสุด 512  เครื่องทำให้การรองรับผู้ใช้บริการกว่า 1,500 คนในห้องประชุมด้วย AP  เพียง 3 ตัวไม่ใช่เป็นเรื่องยาก เนื่องจากตามความเป็นจริงแล้ว หากจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 1,500  คน จะมีผู้ใช้งาน Wi-Fi อยู่จริงประมาณ 70% ซึ่งเท่ากับ 1,050 คน  และใน 70% ของผู้ใช้งานจะมีการใช้งานพร้อมกันประมาณครึ่งหนึ่ง ซึ่งเท่ากับว่าจำนวนผู้ใช้สัญญาณ Wi-Fiพร้อมๆกันจะมีจำนวนประมาณ 525 คน  อย่างไรก็ตาม             การกำหนดจำนวน Maximum Client ให้กับ AP ไม่ใช่จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด ยิ่งมีจำนวนการเชื่อมต่อมากขึ้นเท่าใด การแบ่งพื้นที่การใช้งานของระบบเครือข่ายไร้สายก็จะช้ามากขึ้นเท่านั้น  เพราะฉะนั้น การกำหนดตำแหน่งวาง AP ให้เหมาะสมจึงต้องผ่านการคำนวณมาอย่างดีเพื่อไม่ให้สัญญาณรบกวนกัน นอกจากนี้สัญญาณรบกวนจากไมโครโฟนลอยอาจเข้ามาแบ่งพื้นที่การสื่อสารทำให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายลดลงไปกว่าครึ่งหนึ่ง แต่ AP ของRuckus จะทำหน้าที่เก็บคะแนนช่องสัญญาณที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้แล้วปรับตัวเองให้หันไปใช้ช่องสัญญาณที่ใช้ได้มากที่สุดเสมอ ทำให้ลดปัญหาอันเกิดจากการรบกวนของอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบเครือข่ายไร้สาย แต่ใช้ช่องสัญญาณในอากาศเช่นกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งไม่อาจคาดเดาได้อีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณใดที่เป็น High Densityที่จะทำให้เกิดการกระจุกตัวของการเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายจนทำให้ระบบเครือข่ายล่ม  ด้วยระบบการทำงาน Client Load Balancing ที่จะกระจายการเชื่อมต่อของ Client ไปยัง AP แต่ละตัวในปริมาณที่เหมาะสมสามารถป้องกันไม่ให้การเชื่อมต่อเกิดการสะดุดติดขัดอย่างแน่นอนไม่ว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะรวมตัวกันอย่างหนาแน่นขนาดไหน ณ จุดใด

จากการตรวจสอบและประเมินการทำงานภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงพบว่า  AP  1 ตัวสามารถรองรับ Client ได้สูงสุดถึง 500 Clients โดยไม่มีการสะดุด ที่สำคัญทุก Client ได้รับการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดและไม่มีเสียงตำหนิใดๆทั้งจากผู้จัดงานทั้งสองรายรวมถึงผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายที่ให้บริการโดย Ruckus  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลข Client เกินกว่า 500 Clients ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายพร้อมๆกันอย่างไม่มีปัญหาย่อมเป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Ruckus และเทคโนโลยีของ Ruckus ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งที่จะก้าวไปพร้อมกับความเจริญเติบโตของธุรกิจกลุ่มลูกค้าในทุกวงการ

Challenge

ในวงการผู้ให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย  การออกแบบระบบเครือข่าย WiFiเพื่อรองรับการใช้งาน ในพื้นที่ที่มีผู้ใช้งานหนาแน่น เช่นหอประชุมใหญ่ๆ ห้องจัดเลี้ยง ห้องรับรอง ห้องเรียน สนามบิน เป็นต้น เป็นสิ่งที่ท้าทายการทำงานเป็นอย่างมากเนื่องจากการออกแบบเครือข่ายไวไฟในพื้นที่เหล่านี้ถือเป็นงานสุดหินที่ทำเอาผู้ให้บริการหน้าแตกมานักต่อนักแล้วทั่วโลก เพราะปัญหาเครือข่าย WiFi ในสถานที่ดังกล่าวมักมีผู้ใช้งานไม่ใช่เพียง 1 คน 1 เครื่องแต่เป็น 1 คน 2 -3 เครื่อง ทำให้มีเครื่องลูกข่ายทั้ง Labtop  Smartphone Tablet มากนับพันเครื่อง เล่นเอาระบบไวไฟชะงักไปกลางคันเลยทีเดียว  High Density WiFi จึงเปรียบเสมือนยาขมสำหรับผู้ให้บริการ WiFi มาตลอด

Customer

งาน WCA World Conference 2013

การประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกครั้งที่ 65การประชุมบรรณาธิการสิ่งพิมพ์โลกครั้งที่ 20 และการประชุมการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์โลกครั้งที่ 23

Services Provided

RUCKUS

ชุดอุปกรณ์ที่เลือกใช้    

AP Ruckus ZoneFlex Dual-Band 7982 802.11n และ 7962 802.11n
Controller  “Ruckus ZoneDriector 3025”

Solution : Conference Hall/Conference Room

จำนวนClient : >  500 Clients

Connection Type : 85% Mobile Device

Best for : Hotel, Conference Hall, Conference Arena

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • GFI LanGuard

  ซอร์ฟแวร์อัจฉริยะ ตรวจและประเมินระบบไอทีง่ายเพียงปลายนิ้ว

  GFI Software, GFI Unlimited, Value Added Services
 • HAPYbot Smart Robot

  HAPYbot หุ่นยนต์ขนส่งและประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ

  Data Analytics, HAPYbot
 • CSIM

  Convergent security information

  XEN, Data Analytics
 • Xentilt

  รับรู้และช่วยเหลือผู้ป่วยตกเตียงได้ทันที

  XEN, Data Analytics
 • SmartPole

  Customized IoT- Enabled For Advanced Services Smart City

  XEN, Data Analytics
 • Plume for service providers

  Plume enables internet service providers to deliver unparalleled whole-home WiFi.

  Plume
 • Plume for small business

  Smart connectivity a first for small biz

  Plume
 • Plume for home

  The best home WiFi is just the beginning

  Plume
 • DZS (GPON)

  GPON เทคโนโลยีการเชื่อมต่อบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต ที่ให้ Bandwidth การใช้งานสูงกว่าเทคโน�

  DZS
 • OPT-Solution Single Sign-On

  เชื่อว่าหลายบริษัทยังคงเป็นแบบนี้กันอยู่ จึงตัดปัญหาเรื่องการเข้าใช้งาน WIFI เป็น Pre-Share key (ตั้ง

  OPT-Solution, Security
 • xentrack-indoor location system

  Xentrack

  indoor location system

  XEN, Data Analytics
 • xentemp-ระบบวัด แจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น

  Xentemp

  ระบบวัด แจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น

  XEN, Data Analytics
 • Prospace CARE Premium

  ProSpace Care ช่วยปลดภาระเรื่อง Network infra

  Professional Services, Prospace, Support, Value Added Services
 • Easy Social login by Linkyfi

  LinkyFi เครื่องมือในการจัดการ WiFi ที่จะเปลี่ยนให้ทุกท่านเป็นมือโปร…

  OPT-Solution
 • เพิ่มระยะสาย LAN กับ POE EXTENDER

  เพิ่มระยะสาย LAN กับ POE EXTENDER

  คุณเคยพบกับปัญหานี้หรือไม่? จุดที่ติดตั้งสายอุปกรณ์ที่ต้องใช้ POE ไกลเกิน 100เมตร…

  OPT-Solution
 • OPT-Solution FaceBook WiFi 600x600

  OPT-Solution FaceBook WiFi

  Facebook WiFi คือระบบที่รวมกันระหว่างระบบบริหารจัดการอินเตอร์เน็ตและการตลาดเข้าด้วยกัน โดย

  OPT-Solution, Wireless

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email