Skip to content

KATOEN NATIE เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ RUCKUS ZONE FLEX เพื่อใช้งานในการจัดการคลังสินค้าทั่วโลก

ผู้นำในด้านการให้บริการการขนส่งและคลังสินค้าเล้งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ Wi-Fi อัจฉริยะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูง

บริษัท Katoen Natie ได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วกว่า 150 ปี และมีสำนักงานตั้งอยู่ในเมือง Antwerp ประเทศ Belgium บริษัท Katoen Natie เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งในระดับนานาชาติ และยังให้บริการ ณ ท่าเรือให้กับลูกค้าที่ผลิตสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเคมีภัณฑ์ ด้วยหน่วยปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ 154 แห่ง 34 ประเทศ ใน 5 ทวีปและการว่าจ้างพนักงานมากกว่า 10,000 คนทั่วโลก บริษัท Katoen Natie ให้บริการการขนส่งครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการด้านคลังสินค้าและที่เก็บรักษาสินค้า การให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ และบรรจุหีบห่อ การขนส่ง และการกระจายสินค้า และรวมถึงบริการอื่นๆเช่น บริการทำความสะอาดและซ่อมบำรุง บริการด้านวิศวกรรมขนส่ง และบริการ ณ ท่าเรือ

คุณ Ian De Winter ตำแหน่ง Telecom Director บริษัท Katoen Natie กล่าวว่า “ทุกวันนี้ ในธุรกิจคลังสินค้าที่ที่ซึ่งเวลาเป็นเงินเป็นทอง ระบบไร้สายที่ความน่าเชื่อถือไม่ได้เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเจรจาธุรกิจเท่า นั้น” และกล่าวอีกว่า “ที่มากกว่านั้นคือ เราพบว่า ระบบ Wi-Fi โดยทั่วไปไม่สามารปรับตัวให้สามารถทำงานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง และสำหรับเราผลิตภัณฑ์ Ruckus ถือเป็นทางเลือกในอุดมคติของเราที่จะสามารถจัดการปัญหาต่างๆที่เราพบได้”

คุณ Rob Mustarde ตำแหน่ง VP of Worldwide Marketing บริษัท Ruckus Wireless กล่าวว่า “ธุรกิจคลังสินค้าและการขนส่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่กลุ่มใหญ่และมีความสำคัญสำหรับเรา เพราะสภาพแวดล้อมในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลง และจุดแข็งของผลิตภัณฑ์เรา ซึ่งก็คือความการให้สัญญาณที่มีความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการปรับตัว จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี” และกล่าวอีกว่า “เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา เราได้เล็งเห็นความสำคัญของตลาดในกลุ่มลุกค้ากลุ่มนี้ โดยร่วมมือกับ Intermaec และการที่เราได้ให้บริการผลิตภัณฑ์ของเรากับบริษัทระดับโลกอย่างเช่น บริษัท Katoen Natie เป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำของเราในตลาดนี้”

ความต้องการระบบ Wi-Fi ที่จะไม่ล้มเหลวในระบบการจัดการคลังสินค้า

บริษัท Katoen Natie เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Ruckus หลากหลายประเภททั้งสำหรับโซลูชั่นอินดอร์ และเอาท์ดอร์เพื่อรองรับการทำงานของระบบการจัดการคลังสินค้าที่บริษัทได้ พัฒนาขึ้นเอง ผลิตภัณฑ์ Ruckus ZoneFlex สามารถทำงานได้ใน 2 คลื่นความถี่และรองรับมาตรฐาน 802.11n รองรับการทำงานของพนักงาน ซึ่งใช้เครื่องแสกนสินค้าไร้สายแบรนด์ Intermec หรือ Unitech ภายในคลังสินค้าของบริษัทในการขนย้าย หยิบ บรรจุ และขนส่งสินค้า รวมถึงทำการจัดการสินค้าคงคลังของลูกค้าด้วยเทคโนโลยี Ruckus SmartMesh™ Networking ที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะและมีความน่าเชื่อถือ จะช่วยให้บริษัท Katoen Natie สามารถลดต้นทุนในการลากสายเคเบิ้ล และสามารถให้บริการ Wi-Fi ในบริเวณที่ปกติไม่สามารถให้บริการได้ หากไม่ลากสายเคเบิ้ลหรือจุดที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน

คุณ Rob Mustardeกล่าวว่า “ระบบการจัดการคลังสินค้าของเราไม่สามารถทำงานได้หากขาดระบบ Wi-Fi และในช่วงไฮซีซั่น พนักงานของเรากว่าพันคนจะต้องทำงานอยู่ในแต่ละชั้นของคลังสินค้าซึ่งเราไม่ สามารถให้ระบบ Wi*Fi ของเราล้มเหลวได้” และกล่าวอีกว่า “หาก พนักงานของเราไม่สามารถทำงานได้ นั่นแสดงว่าเราจะต้องสูญเสียต้นทุนโดยที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเป็นจำนวนมาก และด้วยผลิตภัณฑ์ Ruckus จะช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนและในขณะเดียวกันก็สามารถให้บริการสัญญาณ Wi-Fi ที่มีความน่าเชื่อถือ”

บริษัท Katoen Natie ยัง ใช้ผลิตภัณฑ์ Ruckus สำหรับโซลูชั่นเอาท์ดอร์เพื่อรองรับงาน ณ บริเวณท่าเรือ เพื่อใช้งานการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่ถูกขนส่งมาจากทั่วทุกมุมโลก และที่มากกว่านั้นคือผลิตภัณฑ์ Ruckus ถูกใช้งานเพื่อขยายการเชื่อมต่อจากอาคารหนึ่งไปยังอีกอาคารหนึ่งเพื่อลดต้น ทุนค่าอินเตอร์เน็ต

การจัดการผลิตภัณฑ์ Ruckus สามารถทำได้ผ่านผลิตภัณฑ์ Ruckus ZoneDirector™ controllers หรือสามารถรีโมตจากระยะไกลก็ได้

บริษัท Katoen Natie ยังกล่าวถึงปัญหามากมายจากระบบ Wi-Fi ระบบเก่าที่บริษัทเลือกใช้ ซึ่งประกอบไปด้วย การครอบคลุมเป็นจุดๆ การเชื่อมต่อสะดุด ประสิทธิภาพที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ และไม่สามารถปรับตัวได้หากมีสัญญาณรบกวน

เมื่อมีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Ruckus ประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้นทันที 2 เท่า และสัญญาณมีครอบคลุม มากขึ้นด้วย แม้จะติดตั้งด้วยจำนวนแอคเซสพอยท์ที่ลดลงคุณ De Winter กล่าวว่า “หนึ่ง สิ่งที่เราเรียนรู้เมื่อได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ Ruckus ก็คือ จำนวนแอคเซสพอยท์ที่ติดตั้งลดลง สิ่งที่ดีขึ้นไม่เพียงแต่ต้นทุนในการลงทุนที่ลดลงแต่ประสิทธิภาพยังดีขึ้น อีกด้วย” และกล่าวอีกว่า “ด้วยระบบเก่าของเรา จะต้องใช้แอคเซสพอยท์จำนวนมากเพื่อให้สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ และนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนกันเอง รวมถึงประสิทธิภาพของสัญญาณก็มีปัญหา”

ด้วยระบบ Wi-Fi ที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งถูกติดตั้งอยู่ในบริษัท ทำให้บริษัทสามารถใช้งานโปรแกรมใหม่ๆเช่น as push-to-talk IP-based voice services video surveillanceและโปรแกรมใหม่ๆบนอุปกรณ์ไร้สาย ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพนักงานและลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี”

เครือข่ายไร้สายในคลังสินค้าต้องการเครือข่าย Wi-Fi ที่มีความชาญฉลาดมากขึ้น

ในพื้นที่คลังสินค้านั้นเป็นสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายในการให้บริการเครือข่าย Wi-Fi เนื่องจากมีโครงสร้างที่เป็นเหล็ก ซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสัญญาณวิทยุ มีอุปกรณ์ไร้สายใช้งานเป็นจำนวนมาก และการลากสายก็ทำได้เพียงห่างๆกัน และที่สำคัญคือ สินค้า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในคลังมีการหมุนเวียนเข้าและออก ซึ่งมีผลโดยตรงกับประสิทธิภาพของ Wi-Fi เนื่องสิ่งกีดขวางและสัญญาณรบกวนมีผลโดยตรงกับการเชื่อมต่อและประสิทธิภาพ

Wi-Fi ถือเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสำหรับผู้จัดจำหน่ายในการที่จะทำ ให้กระบวนมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเข้าถึงข้อมูลคลังสินค้าแบบเรียลไทม์ และลดการผิดพลาดจากการนับและการหยิบสินค้า อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถรักษาเสถียรภาพของสัญญาณ ก็จะทำให้การเชื่อมต่อสัญญาณของอุปกรณ์ไร้สาย (อุปกรณ์แสกนบาร์โค๊ดและแสกนเนอร์) มีปัญหาและขาดประสิทธิภาพในการทำงานได้

ผู้ให้บริการคลังสินค้าทั่วโลก เช่น บริษัท Katoen Natie มีการใช้งานระบบ Wi-Fi ที่มีความล้ำหน้าซึ่งช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีในการปรับทิศทางในการส่งสัญญาณ

และที่ไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ Wi-Fi ทั่วๆไป ผลิตภัณฑ์ Ruckus ได้ถูกออกแบบมาให้มีความเฉพาะตัวเพื่อรองรับความท้าทายและสภาพแวดล้อมที่ไม่ เป็นมิตรกับสัญญาณวิทยุ ด้วยเทคโนโลยี Ruckus BeamFlex™ adaptive antennaที่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะ จะส่งสัญญาณ Wi-Fi ในช่องทางที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดไปยังเครื่องลูกข่าย

และด้วยการใช้งาน dual-polarized directional antennas แอคเซสพอยท์ของ Ruckus จะสามารถรับและส่งสัญญาณได้ในมุมที่มีความแตกต่าง และนี่เป็นสิ่งสำคัญในการส่งมอบการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูงไปให้กับผู้ ใช้งานที่ใช้งานอุปกรณ์ที่มีเสาส่งสัญญาณที่มีกำลังส่งน้อยหรือมีขนาดเล็ก และมีการเปลี่ยมแปลงทิศทางการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นให้สามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

Challenge

บริษัท Katoen Natie ได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วกว่า 150 ปี และมีสำนักงานตั้งอยู่ในเมือง Antwerp ประเทศ Belgium บริษัท Katoen Natie เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งในระดับนานาชาติ และยังให้บริการ ณ ท่าเรือให้กับลูกค้าที่ผลิตสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเคมีภัณฑ์ ด้วยหน่วยปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ 154 แห่ง 34 ประเทศ ใน 5 ทวีปและการว่าจ้างพนักงานมากกว่า 10,000 คนทั่วโลก บริษัท Katoen Natie ให้บริการการขนส่งครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย การให้บริการด้านคลังสินค้าและที่เก็บรักษาสินค้า การให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ และบรรจุหีบห่อ การขนส่ง และการกระจายสินค้า และรวมถึงบริการอื่นๆเช่น บริการทำความสะอาดและซ่อมบำรุง บริการด้านวิศวกรรมขนส่ง และบริการ ณ ท่าเรือ

Customer

KATOEN NATIE

Related Product

RK-901-7363-WW00
RK-901-7982-WW00
RK-901-7762-XX01

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email