Skip to content

Firmware ใหม่ จะอัพเดตเลย หรือจะรอ

GA ย่อมาจาก General Availability และ MR ย่อมาจาก Maintenance Release ซึ่งเวลาที่ทาง Vendor เขาจะนำเฟิร์มแวร์ใหม่เข้าสู่ตลาด เขาจะปล่อยเวอร์ชั่น GA ออกมาก่อน

เมื่อเวลาผ่านไป อาจจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชั่น GA ตามที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า หรืออาจจะมีฟีเจอร์หรือการแก้ไขอื่น ๆ ที่อยู่ในรายการผลิตอยู่แล้ว แต่ทำไม่ทันใน เวอร์ชั่น GA สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ก็จะถูกใส่เพิ่มเข้ามาในทีหลัง และออกเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นตามมา เป็นเวอร์ชั่น MR

ไม่มีความเสี่ยงที่จะใช้เวอร์ชั่น GA ไม่ได้แปลว่า GA คือเวอร์ชั่นหนูทดลอง ทุก ๆ เวอร์ชั่นคือความรับผิดชอบของ Vendor ผ่านการทดสอบ ผ่าน QA process ผ่านขบวนการตรวจสอบอีกมากมาย ดังนั้น เราสามารถใช้เวอร์ชั่น GA ได้อย่างปลอดภัย

แต่หากระบบของคุณสามารถรอได้ อ่านจาก Release note ของเวอร์ชั่นนั้น ๆ แล้วก็ไม่พบว่า จะต้องอัพเกรดเฟิร์มแวร์อย่างเร่งด่วน การรอเวอร์ชั่น MR ก็นับเป็นความคิดที่ดี

รู้อย่างนี้แล้ว ในครั้งถัดไปที่จะอัพเกรดเฟิร์มแวร์

1. เลือกว่าจะใช้ GA หรือ MR

2. อ่าน Release note ครับ Vendor เขาบอกทุกอย่างในนั้น สิ่งที่แก้ไข สิ่งที่เพิ่มใหม่ สิ่งที่ไม่ได้แก้ ปัญหาที่ทราบอยู่แล้ว เงื่อนไขการ upgrade/downgrade ทุกอย่างจิปาถะที่ควรทราบ โปรดอ่าน Release note ก่อนการอัพเกรดครับ

3. วางแผนการอัพเกรด ก็ขึ้นอยู่กับความวิกฤตของระบบ ระบบที่ยิ่งแบกรับความวิกฤตของธุรกิจได้มาก ก็ต้องวางแผนการ Upgrade ให้มากและรอบคอบ

GA มักจะเป็นการก้าวกระโดดของเวอร์ชั่นหลัก เช่น 10.0 ไปเป็น 10.1 หรืออาจจะเป็นก้าวใหญ่ (Major change) เช่น 10.0 เป็น 11.0 ส่วน MR มักจะเป็นก้าวเล็ก ๆ ที่เป็นการปรับแต่งส่วนประกอบ เช่น 10.0.1 เป็น 10.0.2 เป็นต้น ถ้าจะเน้นว่าไม่อยากอัพเกรดบ่อย และเมื่ออ่านจาก Release note แล้วก็ไม่พบสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วน ในการอัพเกรด เราสามารถอัพเกรดเป็น Last MR ได้ เช่น ปัจจุบันใช้ 10.0.2 และมีเวอร์ชั่น GA ออกมาใหม่เป็น 10.1 ออกใหม่ ในระหว่างนั้น ก็มีเวอร์ชั่น MR ตามออกมาเรื่อย ๆ 

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email