Skip to content

แจ้งให้ทราบ “การเปลี่ยน Process การส่ง Certificate”

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ยังคงการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทางบริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดส่งเอกสาร Support Certificate/License Activation ในรูปแบบกระดาษ มาเป็นการส่งมอบแบบ Digital file (PDF file) ทาง E-mail แทน ในกรณีที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าประเภท Support/License Software 

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงและลดโอกาสในการเกิดการสัมผัส (Human Touch) เพื่อความปลอดภัยบนโลก New Normal นี้มากขึ้น จึงขอเชิญชวนคุณลูกค้าร่วมกันปฎิบัติตามวิธีการใหม่นี้ค่ะ 

การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้จะช่วยลดขั้นตอนระยะเวลารับเอกสารของคุณลุกค้าแทนที่จะต้องรอ Messenger หรือ ไปรษณีย์ แต่ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าสามารถรับเอกสารได้ Real Time ทำให้การทำงานของลูกค้าสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บเอกสารของคุณลูกค้า เนื่องจากการปรับจากรูปแบบกระดาษมาเป็น Digital Files การจัดเก็บหรือการค้นหาจะง่ายกับคุณลูกค้ามากขึ้น

**กรณีที่คุณลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เอกสาร สามารถแจ้งทางทีมงานเพื่อดำเนินการได้ค่ะ

**เริ่มปฎิบัติตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมใดๆ สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์

Tel : 02-2479898 ต่อ 85

Optimus Team

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email