Skip to content

Panda Security

Panda พัฒนาระบบมาเหนือกว่าแบบดั้งเดิม ซึ่งจะตรวจจับได้เมื่อจับเฉพาะ virus หรือ malware ชนิดต่างๆ ที่มีในฐานข้อมูลหรือมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันเท่านั้น แต่ Panda ทำได้มากกว่า เพราะเรามีเทคโนโลยี AI Machine Learning, วิเคราะห์พฤติกรรม Behavior Analysis ไปจนถึงตรวจสอบกับฐานข้อมูลโปรแกรมขนาดยักษ์บน Big Data
ทำให้ Panda สามารถ monitor ทุก process และ application ที่ทำงานอยู่ในระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ปกป้องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกชนิด

Panda มีระบบ EDR (Endpoint Detection & Response) ที่สามารถ monitor, scan และ classify ทุก process ที่ทำงานอยู่ในระบบอย่างต่อเนื่อง (100% Attestation Service) ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า process ไหนเป็น goodware หรือ malware รวมถึงแสดงผลข้อมูลเชิงลึก (malware activity graph) ให้เห็นพฤติกรรมตาม timeline
ซึ่งทำงานอย่างปลอดภัยบน sandbox ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง และระบบสามารถป้องกันเทคนิค malware sandbox evasion ได้ เพราะป้องกันที่ระดับ process เป็นสำคัญ

ระบบ Artificial Intelligence และ Machine Learning

การนำระบบ AI เข้ามาใช้ ช่วยให้สามารถเพิ่มขอบเขตประสิทธิภาพการตรวจจับ, การสแกนข้อมูล และ pattern ของพฤติกรรมได้อย่างมหาศาล ทั้งยังลดเวลาในกระบวนการตอบสนองและฟื้นฟู (remediation) ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกัน ระบบ security ของ Panda จะเรียนรู้อยู่เสมอโดยไม่ลืมของเก่า เวลาผ่านไปยิ่ง
เก็บข้อมูลได้มาก ระบบก็ยิ่งฉลาดขึ้น ที่สำคัญคือการน าระบบขั้นสูง อาทิ Zero-Trust Application Service, Contextualized Behavior Detection & In-Memory AntiExploit และ Threat Hunting Service มาใช้ที่ระดับ Endpoint โดยใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อยที่สุด

Intelligent Platform

บริหารจัดการผ่านระบบ cloud ที่ออกแบบมาให้มี learning curve ต่ำ ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่ IT ก็สามารถบริหารจัดการทุกอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ติดตั้งและดูแลทุก OS ได้จาก web console เดียวกัน ทราบถึงความเคลื่อนไหวและ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และยังมีทีม Panda-Thailand ที่จะคอยดูแลลูกค้า
ในลักษณะเชิง proactive อย่างต่อเนื่อง

Why Panda?

ระบบป้องกันมัลแวร์สำหรับองค์กรในรูปแบบ Cloud Computing บริหารจัดการ ผ่าน Web Browser เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันอันซับซ้อนขั้นสูงของ Panda นั้นถูกทำมาให้เรียบง่ายต่อฝั่งผู้ใช้งาน เพียงแค่ติดตั้ง agent ลงที่เครื่องปลายทางทุกเครื่อง ที่เหลือจะเป็นระบบอัติโนมัติ ที่ผู้ดูแลสามารถบริหารจัดการผ่านหน้า web console ได้อย่างง่ายดาย

Panda Endpoint Protection

การป้องกันระดับพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับองค์กรทุกขนาดและทุกประเภท ใช้งานง่าย โดยฐานข้อมูลไวรัสของ Panda ได้รับการทดสอบติดระดับ TOP ของโลกมาอย่าง
ยาวนาน

คุณสมบัติเด่น

  • ระบบ antivirus สำหรับองค์กรที่ราคาย่อมเยาที่สุดในตลาดเมืองไทย
  • ป้องกันและควบคุมลูกข่ายทุกสาขาผ่านศูนย์กลางได้จากทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบ
    Cloud Computing
  • บริหารจัดการผ่าน Web Browser เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย
  • ไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ใดๆ เพิ่ม
  • ใช้ระบบป้องกันมัลแวร์ด้วยฐานข้อมูลของ PandaLabs พร้อมกับระบบ AI + Machine Learning และใช้ Firewall HIPS ที่มีประสิทธิภาพสูง
  • Device Control ควบคุมการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำ อาทิ flash drive, smartphone, camera ฯลฯ
  • มาพร้อมกับบริการหลังการขายแบบ Proactive โดยทีม Panda จะช่วยมอนิเตอร์สถานะการใช้งาน antivirus ของลูกค้าเป็นระยะ หากมีสิ่งผิดปกติจะมีการแจ้งให้ทราบเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ช่วยลดงานให้กับเจ้าหน้าที่ IT ในองค์กร
  • ระบบ Report รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน (Scheduled Reports)

จุดประกายโดย  :  คุณ จิตร์ธีรา กิตติพัฒน์ธนคุณ