Power Over Ethernet (PoE)

Showing all 3 results

 • Tactio PoE Extender

  PoE Extender คือ อุปกรณ์เพื่อเพิ่มระยะสาย LAN พร้อมไฟ PoE รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3af

  PoE Extender, Power Over Ethernet (PoE), Tactio, Wired
 • Tactio PoE Injector

  PoE Injector หรืออุปกรณ์สำหรับแปลงไฟ แบบ AC ให้เป็น DC โดยทำให้สามารถจ่ายกระแสไฟไปบนสาย LAN ได้

  PoE Injector, Power Over Ethernet (PoE), Tactio, Wired
 • Tactio PoE Splitter

  PoE Splitter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายไฟผ่านสาย UTP ไปยังอุปกรณ์ PoE Switchter

  PoE Splitter, Power Over Ethernet (PoE), Tactio, Wired