เพิ่มระยะสาย LAN กับ POE EXTENDER

SKU: P0076 Category:

คุณเคยพบกับปัญหานี้หรือไม่? จุดที่ติดตั้งสายอุปกรณ์ที่ต้องใช้ POE ไกลเกิน 100เมตร…

คุณเคยพบกับปัญหานี้หรือไม่?

 
• จุดที่ติดตั้งสายอุปกรณ์ที่ต้องใช้ POE ไกลเกิน 100เมตร
 
• ต้องจ้างผู้รับเหมา ให้เดินสายไฟเบอร์ใหม่ ก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก
 
 

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป…

POE Extender คืออะไร

อุปกรณ์ POE Extender คือ อุปกรณ์เพื่อเพิ่มระยะสาย Lanพร้อมไฟ POE มาตรฐาน 802.3afไปกับสาย ได้ อีก 100 เมตร โดยไม่ต้องต่อปลั๊กไฟ

POE Extender คืออะไร

• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟใหม่ในส่วนที่สาย Lanไปไม่ถึง
• สะดวกต่อการติดตั้ง
• ไม่ต้องเปลี่ยนจุดที่ทำการวางแผนที่ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้ เช่น Access Point
 

PoEExtender: INEO-01PEG