Skip to content

OPT-Services Financial

Series SKU P0017 Solutions , , Tags ,

บริการด้านการเงิน คำนวณดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเครือข่าย

“ดีที่สุด” คือ สิ่งที่ทุกคนปรารถนา หากแต่บางครั้งคำว่า “ดีที่สุด” มักจะตามมาด้วยการลงทุนในมูลค่าที่สูง หากแต่เมื่อลงทุนแล้วผลตอบแทนที่ได้ “คุ้มค่า” แต่ติดปัญหาที่ขาดเงินลงทุน OPT Services : Financial Service (OPT-FIN) พร้อมให้การสนับสนุนด้านการเงิน ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในฝันของคุณ…เป็นความจริง

Feature

  • บริการด้านการเงินเพื่อการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุด
  • บริการคำนวณดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเงิน

บทความที่คุณอาจสนใจ

REDUNDANCY ควรทำหรือไม่ เพราะอะไร

หลายครั้งที่ผมเห็นการขึ้นระบบใหม่ และข้อหนึ่งที่มักจะถูกหยิบมาพูดกัน คือ เงื่อนไขว่า ระบบจะต้องไม่ล่ม ข้อมูลต้องไม่หาย หรือเน็ตต้องใช้ได้ตลอดเวลา และข้อสรุปก็มักนำไปสู่การซื้อ Redundancy เช่น Redundant Power Supply, RAID Disk, Cluster ของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Firewall หรือ Core Switch, Multiple Fiber Optic Cabling และอื่น ๆ อีกมาก
Read More

ออพติมุสร่วมกับ บริษัท Partner Industrial Revolution จัด Live สดชวนคุยอุตสาหกรรม 4.0 “5G Improve factory efficiency for smart factory”

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ออพติมุสร่วมกับบริษัทพาร์ทเนอร์ เปิดประเด็นพูดคุยในเรื่อง “5G Improve factory efficiency for smart factory” เมื่ออินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากขึ้น เป็นก้าวสำคัญของ การยกระดับสู่ Smart Manufacturing กับเครือข่ายการเชื่อมต่อแห่งอนาคตในพื้นที่ใช้งานภาคอุตสาหกรรม … IPv6 และ 5G จะเพิ่มขีดความสามารถ สนับสนุนการทำงานแบบ Real time และช่วยเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ก้าวสำคัญของ การยกระดับสู่
Read More

เทคโนโลยี BeamFlex

เทคโนโลยีของเสาสัญญาณ WiFi อันชาญฉลาดที่นำสัญญาณให้มีคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้น ความเร็วในการส่งที่ดี มีความผิดพลาดในการส่งข้อมูลน้อย และการรับส่งสัญญาณแบบทันที “BeamFlex” เป็นเทคโนโลยีที่สามารถส่งสัญญาณได้ครอบคลุม การรับส่งข้อมูล และความเสถียรบนระบบเน็ตเวิร์ค BeamFlex ประกอบไปด้วยเสาสัญญาณแบบ Antenna ที่มีขนาดที่เล็กกะทัดรัด ที่สามารถทำงานแบบ Real time โดยใช้ลักษณะเฉพาะของเสาสัญญาณ การพัฒนาความก้าวหน้าของ BeamFlex นั้นระบบซอฟแวร์จะสามารถเรียนรู้สภาวะแวดล้อมในแต่ละบริเวณไม่ว่าจะมีสิ่งกีดขวางและสัญญาณรบกวน รวมไปถึงสัญญาณอื่นๆ ที่ให้คลื่นความถี่เดียวกับ WiFi หลังจากที่ได้เรียนรู้ไปแล้วในระยะเวลาหนึ่ง BeamFlex จะทำการหลบหลีกสัญญาณรบกวนต่างๆ โดยใช้เสาสัญญาณที่ดีที่สุดเพื่อทำการส่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ประโยชน์ของ BeamFlex
Read More

GDPR ช่วยเสริมความสำเร็จด้านความปลอดภัยด้วย WatchGuard ซึ่ง PDPA ก็เช่นกัน

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Data Privacy ได้กลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงกันมากในสหภาพยุโรปมาจนถึงทุกวันนี้ โดย GDPR หรือ  General Data Protection Regulation มีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2561 ท้้งนี้ กฎหมาย GDPR นี้จะช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรที่อยู่ในประชาคมยุโรป รวมถึงปรับแนวคิด สร้างความตระหนักรู้ในส่วนของบริษัท หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลไปพร้อมกันด้วย (ในประเทศไทย พระราชบัญญติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2562 ได้ถูกประกาศใช้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565
Read More

สินค้าที่ใช้ร่วมกันหรือทดแทนกันได้