Skip to content

OPT-Services Network Design

บริการออกแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับคุณมากที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งการออกแบบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น จะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบ และวางผังระบบ Network เป็นอย่างดี เพื่อที่จะทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ซึ่ง OPT Services : Network Design (OPT-NWD) นั้น ถึงเป็นบริการที่ยอดเยี่ยม เพราะเรามีทีมที่พร้อมที่จะช่วยคุณออกแบบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับคุณมากที่สุด

Feature

  • บริการออกแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • เหมาะสม และปลอดภัยต่อองค์กรของคุณ

บทความที่คุณอาจสนใจ

คาดการณ์ตลาด Home Networks ปี 2022 โดย Commscope Ruckus

เราพบความเปลี่ยนแปลงของการเชื่อมต่อดิจิตัลในบ้านอย่างมากตัังแต่ Covid เกิดขึ้นมาเมื่อสองปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิต ที่พึ่งการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ลูกๆของเราเรียนทางออนไลน์ เมื่อเราต้องพบหมอช่องทางออนไลน์ก็ถูกใช้งานมากขึ้น หรือแม้กระทั่งการทำงาน การประชุมผ่านทางออนไลน์จากที่บ้าน หรือ Work From Home ก็ดูจะเป็นเรื่องปกติไปแล้ว  เรายังพบอีกว่า หลายครอบครัวมีการอัพสปีดอินเตอร์เน็ตในบ้านให้มีความเร็วมากขึ้น เนื่องจากมีความจำเป็นในการใช้งานหรือการเรียนมากขึ้น ซึ๋งล้วนสนับสนุนการใช้งานออนไลน์ ต่างๆ แทบทั้งสิ้น เราพบว่าการใช้งาน Wi-Fi ที่ดีในทุกมุม ทุกชั้นของบ้านเป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวเรียกร้องและต้องการมากๆ เราพบว่าในหลายๆ ครอบครัว อุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อ Wi-FI มีมากถึง 18-20
Read More

Ruckus Multigigabit Switch

เมื่อไม่นานมานี้ Ruckus ได้มีการออกสินค้าตัวใหม่ก็คือ Access Point R750 และ Multigigabit Switch สำหรับตัว R750 เป็น AP ที่อยู่ใน WiFi 6 หรือที่เราเรียกว่า 802.11ax นั่นเอง   ทาง Ruckus พยายามดันให้บริษัทต่างๆให้อัพเกรดโครงสร้างเครือข่ายในองกรณ์หรือ Network Infrastructure ให้สามารถรองรับกับ WiFi 6 ซึ่ง Ruckus
Read More

มาดูการเสนอขายบริการในรูปแบบ as-a-service ในภาครัฐ

เป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ IT ของรัฐบาลกลางได้รับบริการที่เรียกว่า managed services และก่อนน่านี้ไม่นานมีคำพูดเชิงบวกเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนใช้บริการ managed services จากเหตุการณ์นี้ทำให้ข้อเสนอ as-a-service ทั้งหลายได้ถูกเปลี่ยนมุมมองเป็นเชิงบวกมากขึ้นในทุกๆเทคโนโลยี เช่น software-as-a-service, platform-as-a-service, infrastructure-as-a-service และก็ได้เป็น IT-as-a-service และได้มี managed services ใหม่ล่าสุดขึ้นมาคือ Wi-Fi-as-a-Service.   Wi-Fi-as-a-Service ปรากฏใน RFI และ RFP ของรัฐบาลกลางหลายหน่วยงาน เช่น
Read More

ความปลอดภัยด้านข้อมูลสุขภาพ กับการเตรียมความพร้อมรับกฎหมาย NIS2 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

NIS2 NIS2 กฎหมายความปลอดภัยไซเบอร์ฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2023 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข ซึ่งมีความเสี่ยงจากข้อมูลผู้ป่วยที่มีความละเอียดอ่อน เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ระบบดิจิทัลและมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น ทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลผู้ป่วยที่มีละเอียดอ่อนมีความเสี่ยงและอาจมีผลถึงชีวิตได้หากเกิดการหลุดรั่วไป NIS2 กำหนดให้ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยไซเบอร์ที่เข้มงวด ซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญดังนี้ การจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม: ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขต้องประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ปรับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย และตรวจสอบมาตรการเหล่านี้อยู่เสมอ เพื่อปกป้องข้อมูลของคนไข้ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด ภาระหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์: ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขต้องรายงานเหตุการณ์ที่สำคัญต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่อาจส่งผลต่อระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของตน โดย NIS2 กำหนดให้ภาระหน้าที่ในการรายงานเหล่านี้ทำได้ง่ายขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามได้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่ออกมา ความปลอดภัยของ Supply Chain:
Read More

สินค้าที่ใช้ร่วมกันหรือทดแทนกันได้