Skip to content

Prospace Support

ProSpace Care ช่วยปลดภาระเรื่อง Network infra

ProSpace Care ช่วยปลดภาระเรื่อง Network infra

เดี๋ยวนี้ธุรกิจไหน ๆ ก็ไม่จ้างพนักงาน…เอาไว้เป็นของตัวเองแล้ว อยากได้อะไรก็หาบริการจาก Outsource มารับงานไป ProSpace Care ช่วยปลดภาระเรื่อง Network infra ตั้งแต่อินเตอร์เน็ต, Firewall, WiFi, LAN ปล่อยให้หน้าที่มืออาชีพอย่างเราดูแลให้

CARE FW WatchGuard
CARE FW Fortinet
CARE WiFi HP-Aruba
CARE WiFi Ruckus

สินค้าที่ใช้ร่วมกันหรือทดแทนกันได้

บทความที่คุณอาจสนใจ

บทความที่คุณอาจสนใจ

ผลิตภัณฑ์ WATCHGUARD ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยให้กับบริษัท GRUPPO AB​

Our Approach คุณ Pietro Baronchelli ตำแหน่ง CISO บริษัท Gruppo AB. กล่าวว่า “ในปี พ.ศ. 2550  เรามีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนระบบโรงงานของเราจากระบบการเชื่อมต่อในรูปแบบ ‘dial-up’ ไปเป็นการเชื่อมต่อในรูปแบบ ‘always-on’ และการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้ช่วยให้เราสามารถทำการเชื่อมต่อ ตรวจติดตาม และข้อมูลการผลิตจากระยะไกลในรูปแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้เราสามารถตรวจตราและดูแลระบบในทุกๆวัน” และกล่าวอีกว่า “ดังเราเราจึงตัดสินใจในการสร้างระบบ ABWS (AB Wan Service)” คุณ Pietro
Read More

ทฤษฎี “ใช้ไม่ได้” ในทางปฏิบัติ

ผมเป็นคนที่ทำงานด้าน Network และ Cybersecurity อย่างตรงไปตรงมาตามทฤษฎี ตั้งแต่ Design, Implementation, Integration และ Trouble shooting ซึ่งแน่นอนว่า ต้องทำงานร่วมกับหลาย ๆ ฝ่าย ผมทำงานชัดเจน อ้างอิงทฤษฎีเป็นขั้นเป็นตอน จนผู้ร่วมงานสังเกตได้ และมักบอก (เหมือนกับจะหวังดี) กับผมว่า “พี่ครับ…ทฤษฎีบางทีมันก็ใช้ไม่ได้ในทางปฏิบัตินะครับ” มันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ เหรอ… ยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้ระบบมันล่มแล้ว ไล่ Reboot
Read More

HOW TO UPGRADE FIRMWARE RUCKUS ZONEDIRECTOR

ทำการ Screenshots หน้า Dashboard ของ ZoneDirector ดังภาพด้านล่าง แล้วส่งมาที่ support@optimus.co.th จากนั้นทางทีม Support จะส่ง Link ที่จะทำการ Upgrade ให้ผ่านมาทาง E-Mail ลูกค้าเข้าไปตาม Link ที่ทาง Support ส่งให้ จากนั้นเลือกรุ่นที่ต้องการ และทำการ Download ไฟล์ Firmware จะเป็นไฟล์ .img ดังภาพด้านล่าง เมื่อได้ไฟล์มาแล้วให้ทำเข้าไปที่ Zonedirector >
Read More

คุณดูออกมั้ยว่า นี่ไม่ใช่ธนาคารกรุงเทพ !!

 E-mail นี้ ถูกส่งเข้ามาที่ Mailbox ของออพติมุส โดยมีไฟล์แนบมาด้วย แต่ไฟล์แนบนี้ ถูก WatchGuard Firebox ที่กั้นอยู่หน้า Mail server ดึงไฟล์แนบทิ้งไปซะก่อน และ Firebox ก็แสดงข้อความนี้ต่อท้าย E-mail “The WatchGuard Firebox that protects your network has detected a message that may
Read More