Skip to content

Classtune School Management

Series SKU P0001 Solutions , Tags ,

Classtune เป็นเสมือนสมุดบันทึกออนไลน์ที่คอยบันทึกกิจวัตรประจำวันภายในโรงเรียนของนักเรียน

ClassTune จะช่วยให้การบริหารโรงเรียนเป็นเรื่องง่าย

Classtune เป็นเสมือนสมุดบันทึกออนไลน์ที่คอยบันทึกกิจวัตรประจำวันภายในโรงเรียนของนักเรียน อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงระหว่าง ผู้ปกครอง นักเรียน และครู เข้าด้วยกัน ง่ายและรวดเร็วในการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มเดียว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ จนเกิดความรู้ ประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตภายในสังคมยุดใหม่ได้อย่างมีความสุข
Application on Mobile, Teblet, ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมไปจนถึง Computer, Notebook ระบบ MaxOs, Windows

ClassTune มาพร้อมกับฟีเจอร์ ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนของลูกๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

• ตารางเรียน สามารถอัพโหลด แผนการเรียนประจำสัปดาห์ ประจำเดือน หรือ ประจำปี ในรูปแบบดิจิตอล นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถดูตารางเรียนออนไลน์ได้

• การบ้าน หาการบ้านที่ได้รับมอบหมายอย่างง่ายดาย ได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการบ้านใหม่ และสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว ผ่าน Applicationได้ สามารถแนบใบงานและเอกสารได้ในครั้งเดียว มอบหมายเป็นโปรเจครายสัปดาห์ หรือรายเดือน แยกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้

• แบบทดสอบ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อทดสอบความรู้และดูผล ผู้ปกครองติดตามแบบทดสอบ,ผลการทดสอบและสถิติคะแนนแบบออนไลน์ลูกๆของคุณ

• ผลสอบ ผลการทดสอบในชั้นเรียน, ผลสอบ และ รายงานโปรเจค อยู่ในรูปแบบดิจิตอล และสามารถบันทึกเพื่ออ้างอิง ภายหลัง นักเรียนและผู้ปกครองสามารถดูเกรดออนไลน์

• การลา ระบบการลาออนไลน์ ครูสามารถอนุมัติการลาของ นักเรียน รวมถึงการขอลา ของคุณครูเองด้วย และได้รับการแจ้งกลับเมื่อมีการอนุมัติ

• ค่าธรรมเนียม ง่ายต่อการชำระค่าธรรมเนียม ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือบัตรเครดิตออนไลน์ ข้อมูลการชำระเงินจะอัพเดททันที

• นัดประชุมผู้ปกครอง ผู้ปกครองสามารถขอนัดพบครูได้โดยตรง ครูส่งการแจ้งขอนัดพบผู้ปกครองเป็นรายบุคคลรายกลุ่ม หรือห้องเรียนได้

• รถโรงเรียน ใช้ในการส่ง SMS ไม่จำกัดจำนวนข้อความตัวอักษร สามารถโต้ตอบกันได้ อีกทั้งยังเลือกส่งไปยังนักเรียน,ผู้ปกครอง คนเดียวหรือหลายคนได้

• การแจ้งเตือน ติดตามสถานะการเดินทาง-การโดยสาร รถโรงเรียน ได้รับการแจ้งเตือนทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการเดินทาง

• หลักสูตร โรงเรียนสามารถอัพโหลดหลักสูตรในแต่ละปีเข้าสู่ระบบ นักเรียนและผู้ปกครองสามารถ เรียกดูหลักสูตรเพื่ออ้างอิงได้ ทุกที่ ทุกเวลา

• ปฏิทินการศึกษา สร้างวันสำคัญได้ดวยมือคุณ ระบบบริหารการศึกษาสามารถระบุปฏิทินการศึกษาตั้งแต่ต้นปีและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ง่ายต่อการวางแผนกิจกรรมวันหยุดล่วงหน้าของผู้ปกครองและครู

• แผนการสอน ครูสามารถอัพโหลดแผนการสอนประจำสัปดาห์ ประจำเดือน หรือปี ในรูปแบบดิจิตอล สามารถจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระเบียบ เรียกใช้ง่าย เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

• แบบฟอร์ม คุณสามารถดาวน์โหลดหรือใช้งานใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์ประเภทต่างๆ ของโรงเรียน ผ่านสมาร์ทโฟนและเว็บไซต์ ไม่เสียเวลาในการหาแบบฟอร์ม และง่ายต่อการ บริหารจัดการ

• กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬาสี, ชมรม กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ในหน้ากิจกรรมจะทำให้ทุกคนทราบวัน เวลา และสถานที่จัดงาน พร้อมระบบแจ้งเตือนทันที สร้างและปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตลอดเวลา

• ตารางสอน บันทึกตารางสอน รายวันรายสัปดาห์ การมอบหมายการบ้าน และตรวจสอบตารางประชุมได้สะดวกรวดเร็ว

• การเช็คชื่อ รายงานผลการเช็คชื่อของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นแต่ละห้องเรียน หรือ ทั้งชั้น เพียงแค่คลิก ทำให้ผู้ปกครองทราบข้อมูลการเข้าเรียนเสมือนคุณอยู่ที่โรงเรียนด้วย

• ทุกฟีเจอร์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการอัพเดททันทีและยังมีระบบแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องแบบเรียลไทม์ จะช่วยให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับลูกๆนั้นเป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการตรวจสอบ และวางแผนล่วงหน้า ครูทำงานได้ง่าย ด้วยระบบงานที่แยกเก็บอย่างเป็นระเบียบ ง่ายต่อการเรียกใช้งาน ทำให้ไม่เกิดการสับสนหรือล่าช้าในการทำงาน นักเรียนได้โฟกัสกับการเรียนได้เต็มที่ดดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองและครูคอยสนับสนุน

ClassTune Video

ทั้งนี้หากท่านเป็นบุคคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทดสอบการใช้งานฟรี พร้อมการให้คำปรึกษาที่จำเป็น ตอบสนองการเรียนการสอนในยุคใหม่ ผ่านทีมงานที่ปรึกษาการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยแจ้งความจำนง มาได้ที่

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

Email : marketing@optimus.co.th

ID Line : optimusthailand

บทความที่คุณอาจสนใจ

ลูกค้า Panda Security เดิม หรือ ต้องการใช้ Endpoint ใหม่ของ WatchGuard ต้องทำอย่างไร

ด้วยช่องโหว่ในระบบมากมายที่อาจเผยให้ถูกโจมตี รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราใช้ในองค์กรก็ล้าสมัย อุปกรณ์ หรือ Device ต่างๆ ที่อยู่ปลายทางปราศจากการป้องกันที่ดีพอ ซึ่งช่องโหว่ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ที่จะโจมตีผ่านรูรั่วนั้น เราในฐานะผู้ที่ดูแลระบบ จะเข้าไปวางแผน ควบคุม หรือจัดการอย่างไร เพื่อให้ธุรกิจยังคงสามารถเดินต่อไปได้ โดยมีอุปสรรคในการทำงานน้อยที่สุด หลังจากที่ทาง WatchGuard ได้เข้าทำการซื้อกิจการ Panda Security ในเดือนมิถุนายน 2020 ที่ผ่านมาและได้รวมผลิตภัณฑ์ endpoint เข้ากันกับแพลตฟอร์มการจัดการ WatchGuard Cloud ในเวลาเดียวกัน เรายังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์ Panda
Read More

ดีใจที่โดนแค่ Ransomware

ผมเชื่อว่า ใครที่ทำงานในแวดวง Cybersecurity เล็กหรือใหญ่ หรือคนที่สนใจตามอ่านข่าวในด้านนี้ ย่อมไม่พลาด Website นี้ Krebs on Security ข่าวเร็ว ค้นลึก ข้อมูลแน่น และเข้าถึงตัวแหล่งข่าว ต้องเว็บนี้ครับ ซึ่งเร็ว ๆ นี้ ที่ Krebs on Security ก็มี post เรื่องใหม่ครับ เป็นเนื้อหาประมาณว่า ธุรกิจที่ตกเป็นเหยื่อ Ransomware เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะยอมจ่ายค่าไถ่กันแล้ว
Read More

ทำไมจะมี E-กุศล ไม่ได้

เร็ว ๆ นี้ ก็มี e-mail จากผู้ร้าย ส่งเข้ามาที่ออพติมุส ตามในภาพ  แน่นอนว่า ตัวตนของผู้ร้ายถูกซ่อนเอาไว้หมด มาดูกันว่า ผู้ร้ายรายนี้ ซ่อนตัวอย่างไร โดยดูจาก Mail header จะเห็นว่า From: itebulkmoni@gmail.com ซึ่งก็น่าจะเป็น Mailbox ของ gmail หนึ่งใน account จาก Stolen database ของ Google
Read More

ออพติมุสร่วมกับ บริษัท Partner Industrial Revolution จัด Live สดชวนคุยอุตสาหกรรม 4.0 “5G Improve factory efficiency for smart factory”

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ออพติมุสร่วมกับบริษัทพาร์ทเนอร์ เปิดประเด็นพูดคุยในเรื่อง “5G Improve factory efficiency for smart factory” เมื่ออินเทอร์เน็ตมีบทบาทมากขึ้น เป็นก้าวสำคัญของ การยกระดับสู่ Smart Manufacturing กับเครือข่ายการเชื่อมต่อแห่งอนาคตในพื้นที่ใช้งานภาคอุตสาหกรรม … IPv6 และ 5G จะเพิ่มขีดความสามารถ สนับสนุนการทำงานแบบ Real time และช่วยเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ก้าวสำคัญของ การยกระดับสู่
Read More

สินค้าที่ใช้ร่วมกันหรือทดแทนกันได้