Skip to content

Xentrack

Series SKU P0081 Solutions ,

indoor location system

XENTRACK
TRACKING INDOOR LOCATION

Xentrack Indoor Location Tracking System มาพร้อมกับเทคโนโลยี Bluetooth หรือ BLE 4.0 ที่พร้อมติดตาม บุคคล, สัตว์, อุปกรณ์, สิ่งของ หรือเครื่องมือ ทั้งภายนอก และภายในบริเวณอาคาร มาพร้อมกับระบบแจ้งเตือน เพื่อทำให้ง่ายการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง สะดวกรวดเร็วในซ่อมแซม แก้ไข และดูแลรักษา

XenTrack ติดตาม บุคคล, สัตว์, อุปกรณ์, สิ่งของ หรือเครื่องมือ ทั้งภายนอกและภายในบริเวณอาคาร
XenTrack ติดตาม บุคคล, สัตว์, อุปกรณ์, สิ่งของ หรือเครื่องมือ ทั้งภายนอกและภายในบริเวณอาคาร

เทคโนโลยี XENTRACK หรือ Indoor Location-based Services หรือ การให้บริการระบุตำแหน่งและ ติดตามตำแหน่งภายในอาคาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ด้าน HealthCare, Industry, Farm, Logistic

โซลูชัน XENTRACK แตกต่างจาก GPS เนื่องจากเป็นโซลูชันที่เน้นไปในส่วนที่เป็น Indoor เป็นหลัก โดยภายในโซลูชันจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  • 802.11ac Wi-Fi ที่สามารถส่งสัญญาณ Bluetooth หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ได้
  • Bluetooth Proximity อุปกรณ์สำหรับจ่ายสัญญาณ Bluetooth โดยเฉพาะ เพื่อให้บริการด้านข้อมูลตำแหน่ง
  • Applications ที่จะช่วยนำข้อมูลที่ได้รับจาก Bluetooth มาแปลงเป็นตำแหน่งเพื่อระบุตำแหน่งภายในอาคารได้อย่างแม่นยำ Application และนำข้อมูลต่างๆ มาแสดงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ซึ่งอาจเป็นผู้ใช้งานภายในองค์กรเอง หรือลูกค้าที่มาใช้งานสถานที่ก็ได้
เทคโนโลยี XENTRACK หรือ Indoor Location-based Services หรือ การให้บริการระบุตำแหน่งและ ติดตามตำแหน่งภายในอาคาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ด้าน HealthCare, Industry, Farm, Logistic

บทความที่คุณอาจสนใจ

หมดกังวล​ ยาเสื่อมเพราะตู้แช่

หมดกังวล ยาเสื่อมคุณภาพเพราะตู้แช่​ สำหรับโรงพยาบาลที่มีปัญหายาเสื่อมคุณภาพเพราะตู้แช่มีความชื้นมากเกินไป หลายๆโรงพยาบาลต้องจ้างเจ้าหน้าที่ในการจดบันทึกอุณภูมิตู้แช่ยา ซึ่งเปลืองค่าใช้จ่ายมากมายอีกทั้งที่จดมาก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ผู้ป่วยเกิดอันตรายจากการได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพ เราช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ ด้วย XENTEMP โซลูชั่นระบบตรวจสอบอุณภูมิห้องยา เพราะยาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนั้นการเก็บรักษายาของโรงพยาบาลนั้นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ จะดีกว่ามั้ยถ้าหากเรามีเทคโนโลยีการตรวจจับอุณหภูมิ เพื่อรักษายาให้คงประสิทธิภาพ พร้อมใช้ยาได้ตลอด แถมยังลดค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องจดอุณหภูมิ อุปกรณ์มีความแม่นยำของข้อมูลอุณหภูมิตู้แช่ยา และเราสามารถรู้ปัญหาของตู้แช่ยาทันที แบบ Realtime สอบถามเพิ่มเติม เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษา.. สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Read More

ให้ XENTEMP IoT เป็นผู้ช่วยเฝ้าห้องเซิร์ฟเวอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องเซิร์ฟเวอร์เป็นพื้นที่หลักสำหรับการติดตั้งโครงสร้างไอทีทั้งหมดของธุรกิจ ในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ที่สำคัญซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น Server, Router หรือ Switching Hub ด้วยเหตุนี้ การตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้องเซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าระดับอุณหภูมิ ความชื้นอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ การไม่ดูแลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในห้องเซิร์ฟเวอร์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบล่ม และข้อมูลสูญหายได้ในที่สุด โซลูชั่นสำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อม โซลูชั่นสำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้องเซิร์ฟเวอร์ ที่จะแชร์ในวันนี้ คือระบบตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในรูปแบบ IoT (Internet of Things) โดยเทคโนโลยี IoT นี้จะช่วย รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น
Read More

XENTEMP โซลูชั่นระบบตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็นเก็บอาหารและวัตถุดิบ

Xentemp คือเทคโนโลยีสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ และความชื้น ในพื้นที่ต่างๆ เช่น ตู้แช่ยา, ตู้เก็บวัคซีน, ตุ็เย็น, ห้องเย็นเก็บอาหารและวัตถุดิบ, ห้อง server หรือในระบบขนส่งที่มีการควบคุมอุณภูมิต่างๆ หากตรวจพบความผิดปกติของอุณหภูมิระบบจะสามารถทำการแจ้งเตือน ผ่านหน้า Dashboard ไปยัง Smartphone, tablet, PC หรือ Notebook แบบ Realtime พร้อมแจ้งเตือนให้ตลอดเวลาเมื่ออุณหภูมิผิดปกติ ผ่าน Line, Email หรือ SMS  เพื่อให้คุณตรวจเช็ค
Read More

สร้างเสริมสุขภาพถ้วนหน้าด้วยระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก XEN SmartPole

มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM2.5 เป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในหลายส่วนของโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ ทุกวันนี้กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง แก้ไขไม่ได้ มีผลกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของประชาชน สำหรับองค์การปกครองส่วนจ้งหวัด ท้องถิ่น สำนักงานเขต ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน อนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้สามารถแทรกซึมลึกเข้าไปในปอด ทำให้ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาเช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ การสัมผัสกับ PM2.5 ในระดับสูงยังส่งผลต่อคนทำงานที่อยู่นอกอาคาร พื้นที่โล่งแจ้ง โดยจะมีอาการปวดศีรษะ เหนื่อยล้าง่าย หายใจติดขัด ในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน
Read More

สินค้าที่ใช้ร่วมกันหรือทดแทนกันได้