ป้องกัน Ransomware และ Cyber attack

ด้วยโซลูชั่นที่ เบาและคุ้มค่า ที่สุด

WatchGuard Endpoint Protection Plus (WatchGuard EPP)

WatchGuard Adaptive Defense 360 (WatchGuard EPDR)

เลือกรับโปรโมชั่น

รวมได้ 3 ปีเต็ม (ครอบคลุมลูกค้าใหม่, ลูกค้าที่มีการทดลองใช้ และลูกค้าต่ออายุ)

รวมใช้งาน 14 เดือนเต็ม (สำหรับลูกค้าใหม่ และไม่เคยทดลองใช้)

แถม Licenses 10% จากจำนวนที่ซื้อ (ตั้งแต่ 50 Licenses ขึ้นไป ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรอื่นๆ ข้างต้น)

หมดเขต 30 April 2023