Skip to content

RUCKUS WIRELESS : BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL

Our Approach

value-added-2

โรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ตเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 บนที่ดินเกือบ 100 ไร่นอกเขตเมืองภูเก็ตไปทางทิศเหนือไม่ไกลจากสนามบินภูเก็ต สะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองภูเก็ต  ด้วยหลักสูตรนานาชาติ การประเมินผลการเรียนทั้งภายในห้องและภายนอกห้องเรียนโดยรับนักเรียนไปเช้าเย็นกลับและนักเรียนประจำตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาและสามารถศึกษาต่อระดับ Diploma เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศทั่วโลก นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติที่มาจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง เกาหลีและ จีนรวมถึงนักเรียนที่เป็นคนไทย

ก่อนหน้านี้โรงเรียนที่นี่ใช้ Computer PC  เป็นสื่อการเรียนการสอนและเริ่มทยอยเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบ Portable Lap Top โดยเริ่มจากชั้นเรียนระดับมัธยมปลายก่อนจนปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นระบบ Wireless ทุกชั้นเรียน  ความจำเป็นในการใช้ Internet ของนักเรียนกว่า 800 คนในการค้นคว้าข้อมูลต่างๆในแต่ละวัน ณ สถาบันแห่งนี้จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้สัญญาณ Wireless ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและเกิดปัญหาการล่มของสัญญาณบ่อยครั้ง  ทางผู้บริหารโรงเรียนจึงมีนโยบายให้ฝ่ายไอทีดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ Wireless ที่มีประสิทธิสูงสามารถรองรับการใช้งานหนักและครอบคลุมบริเวณทั้งหมดภายนอกและภายในอาคารเรียนที่กินพื้นที่กว่า 100 ไร่ และมีอาคารหอพักนักเรียนประจำกว่า 200 คน เพราะฉะนั้นการใช้งานจึงต้องรองรับได้ตลอด 24 ชั่วโมง

“ย้อนหลังไปเมื่อปี 2553 เราเริ่มติดต่อกับ Vendor  หลายเจ้าให้เข้ามานำเสนอคุณสมบัติและรายละเอียดผลิตภัณฑ์และ ในที่สุดได้ตัดสินใจเลือก Ruckus เนื่องจาก Solution ที่ทาง Ruckus เสนอมานั้นเหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน มากที่สุดกล่าวคือสามารถรองรับการใช้งานหนักและสัญญาณ Wireless ที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลา  คิดดูสิว่า นักเรียนกว่า 800 คนยังไม่รวมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน  Download และ Upload ข้อมูลประกอบการเรียนและข้อมูลต่างๆผ่านทาง Internet พร้อมๆกันและตลอดเวลา มันจะโกลาหลขนาดไหนหากสัญญาณ  Wireless ไร้ประสิทธิภาพ  เพราะฉะนั้นระบบ Wireless Network ที่ต้องการจึงต้องมีความเสถียรสูงและสามารถเชื่อมต่อสัญญาณจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดเนื่องจากจำนวนอาคารเรียนและอาคารกิจกรรมที่นี่อยู่เรียงรายไปทั่วพื้นที่และกำแพงของแต่ละอาคารนั้นก็หนามาก เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราเลือกจะต้องสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้และสัญญาณจะต้องครอบคลุมทุกตารางนิ้วของพื้นที่ในโรงเรียน “  คุณยงยุทธ อินทวงศ์ ผู้จัดการไอทีของโรงเรียนนานาชาติ บริติช ภูเก็ต กล่าว      

จากโจทย์ที่ทางโรงเรียนกำหนดมาดังกล่าว  ทาง Ruckus โดย  Optimus ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย บริษัท IT Accessได้ลงสำรวจพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและ Solution ที่เหมาะสมในการขจัดปัญหาดังกล่าวคือการติดตั้ง Zone Director  ZD1050 และ ZoneFlex  ZF2741, ZF7962,  ZF7942 และ ZF7762

ด้วยระบบการทำงานของ Dynamic BeamForming™  และ Advanced RF ทำให้สัญญาณ Wi-Fi ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ๆกำหนด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Ruckus มีระบบตัดสัญญาณรบกวนโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ระบบการงานของ BeamFlex™ Smart Antenna Technology ทำหน้าที่ปรับสัญญาณ WiFi ให้เสถียรตลอดเวลาโดยอัตโนมัติแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

ปัจจุบันระบบ Wireless Network ของโรงเรียนได้เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ของ Ruckus ทั้งหมดประกอบด้วย Controller และ Access Point โดยทางโรงเรียนได้สั่งซื้ออุปกรณ์ และมีการติดตั้ง AP ของ Ruckus ไปแล้ว โดยจะทยอยติดตั้งต่อไปตามความเหมาะสมของการใช้งานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอาณาบริเวณของโรงเรียนยังมีพื้นที่กว้างขวางอีกมากและโรงเรียนเองมีโครงการที่จะขยายอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
หลังเปลี่ยนมาติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Ruckus แล้วช่วยให้โรงเรียนเปลี่ยนรูปแบบสื่อการเรียนการสอนได้เป็นแบบ Full Wireless and Paperless  ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการได้มากและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นนอกเหนือจากภาพลักษณ์ของโรงเรียนและความพึงพอใจอย่างมากของทั้งนักเรียน ครูและผู้ปกครองของนักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

“หากถามว่าข้อแตกต่างของ Ruckus จากแบรนด์อื่นๆ คืออะไร สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนหลังจากการใช้งานมาตั้งแต่ปี 2553 คือ ความทนทานกว่า อุปกรณ์ไม่เสียบ่อย การดูแลที่ง่ายกว่าไม่มีปัญหาจุกจิกถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่เคยใช้มาในอดีต  ผมอยากให้ทาง Ruckus จัดกิจกรรมดีๆที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Ruckus กับ บริษัท Optimus  เช่นการแจ้งให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Ruckus ให้ดียิ่งขึ้นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน”  คุณยงยุทธ์กล่าวปิดท้าย


ด้วยระบบการทำงานของ Dynamic BeamForming™  และ Advanced RF ทำให้สัญญาณ Wi-Fi ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ๆกำหนด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Ruckus มีระบบตัดสัญญาณรบกวนโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ระบบการงานของ BeamFlex™ Smart Antenna Technology ทำหน้าที่ปรับสัญญาณ WiFi ให้เสถียรตลอดเวลาโดยอัตโนมัติแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

ปัจจุบันระบบ Wireless Network ของโรงเรียนได้เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ของ Ruckus ทั้งหมดประกอบด้วย Controller และ Access Point โดยทางโรงเรียนได้สั่งซื้ออุปกรณ์ และมีการติดตั้ง AP ของ Ruckus ไปแล้ว โดยจะทยอยติดตั้งต่อไปตามความเหมาะสมของการใช้งานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอาณาบริเวณของโรงเรียนยังมีพื้นที่กว้างขวางอีกมากและโรงเรียนเองมีโครงการที่จะขยายอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
หลังเปลี่ยนมาติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ Ruckus แล้วช่วยให้โรงเรียนเปลี่ยนรูปแบบสื่อการเรียนการสอนได้เป็นแบบ Full Wireless and Paperless  ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการได้มากและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นนอกเหนือจากภาพลักษณ์ของโรงเรียนและความพึงพอใจอย่างมากของทั้งนักเรียน ครูและผู้ปกครองของนักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ

“หากถามว่าข้อแตกต่างของ Ruckus จากแบรนด์อื่นๆ คืออะไร สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนหลังจากการใช้งานมาตั้งแต่ปี 2553 คือ ความทนทานกว่า อุปกรณ์ไม่เสียบ่อย การดูแลที่ง่ายกว่าไม่มีปัญหาจุกจิกถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่เคยใช้มาในอดีต  ผมอยากให้ทาง Ruckus จัดกิจกรรมดีๆที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Ruckus กับ บริษัท Optimus  เช่นการแจ้งให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Ruckus ให้ดียิ่งขึ้นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน”  คุณยงยุทธ์กล่าวปิดท้าย

British-International-School-Phuket-0011

Challenge

ในอดีตโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมักกระจุกตัวอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครและค่อยๆขยายออกสู่ชานเมืองเมื่อที่ดินใจกลางเมืองหายากขึ้นและราคาที่ดินที่สูงลิ่ว ปัจจุบันนี้เราจะเห็นโรงเรียนนานาชาติใหม่ๆเปิดดำเนินการตามเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดเนื่องจากความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของตนมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศโดย เฉพาะภาษาอังกฤษ

Customer

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL

Services Provided

ความต้องการ (Requirement)
– จำนวนผู้ใช้งาน Internet WiFi กว่า 800 คนในเวลาเดียวกัน
– การ Upload และ Download ข้อมูลมีปัญหาเนื่องจากการใช้งานพร้อมกันของนักเรียนในเวลาเดียวกัน
– สัญญาณ WiFi ไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ สะดุดและล่มบ่อย
– ลดค่าใช้จ่ายการดูแลรักษา
– อุปกรณ์ที่ทนทาน ดูแลง่าย รองรับการทำงานได้ 24 ชั่วโมง

การดำเนินการแก้ไข (Solution)
ZD1050 ZoneDirector Controller
ZF2741 ZoneFlex AP
ZF7962 ZoneFlex AP
ZF7942 ZoneFlex AP
ZF7762 ZoneFlex AP

ประโยชน์ที่ได้รับ (Benefits)
– รองรับสื่อการเรียนการสอนแบบ Wireless เต็มรูปแบบให้กับนักเรียนและครูทั้งหมด
– สัญญาณครอบคลุมทั่วทุกตารางนิ้วพื้นที่โรงเรียน
– ประสิทธิภาพของสัญญาณมีความเสถียรสูงตลอดเวลาแม้บริเวณที่เป็นมุมอับ
– ดูแลรักษาง่าย ทนทาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย