Skip to content

RUCKUS WIRELESS : CHULABHORN RESEARCH INSTITUTE

Our Approach

สำหรับใครก็ตามที่ขับรถออกนอกเมืองผ่านถนนวิภาวดีรังสิตเป็นประจำ  ก่อนถึงแยกหลักสี่เพียงเล็กน้อยจะเห็นอาคารสูงตั้งเด่นสง่าอยู่ทางซ้ายมือ  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอิสระ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รับผิดชอบการดำเนินงานโดยมูลนิธิจุฬาภรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  งานด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านทุนวิจัย สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือศึกษาวิจัยที่ทันสมัยรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีคุณภาพ  ภายในสถาบันฯ ประกอบด้วย อาคารศูนย์ประชุม อาคารบริหาร อาคารเอนกประสงค์ อาคารวิจัยเคมี  ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งและอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วยพื้นที่ของสถาบันที่กว้างขวางรายล้อมด้วยอาคารต่างๆรวมทั้งศูนย์ประชุมและที่พักของพนักงานในขณะที่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารค่อนข้างจำกัดและจะต้องมีระบบ wireless network ที่สามารถรองรับการใช้งานของทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันและผู้มาใช้บริการศูนย์ประชุมจึงเป็นภารกิจที่ท้าทายของสำนักบริหารคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก  คุณศักราช  สันโลหะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในฐานะผู้รับผิดชอบสำนักบริหารคอมพิวเตอร์จึงได้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ wireless network หลายบริษัทเพื่อให้เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอย่างจำกัด โดยจะต้องสามารถส่งสัญญาณ wireless ครอบคลุมทั่วทึกพื้นที่ใช้งานและสัญญาณ WiFi ที่เสถียรไม่หลุดง่ายหรือล่มบ่อย   หลังจากได้เปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่แต่ละบริษัทได้นำเสนอ ก็พบว่าผลิตภัณฑ์ของ Ruckus Access Point  ZoneFlex 7363  และ ZoneFlex 7962 มีความลงตัวที่สุดทั้งในด้านประสิทธิภาพและระดับราคาโดยทางสถาบันได้สั่งซื้อและติดตั้ง Access Point จำนวน 50 units ตามงบประมาณที่มีอยู่ในขณะนั้น

ด้วยระบบการทำงานของ Dynamic BeamForming และ Automatic interference mitigation (AIM) ของ ZoneFlex AP ที่มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพขยายแรงส่งสัญญาณให้ครอบคลุมได้ไกลกว่าถึง 4 เท่า รวมถึงระบบ Automatic interference avoidance ที่ตัดสัญญาณรบกวนต่างๆได้โดยอัตโนม้ติแม้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ทำให้สัญญาณ wireless มีความเสถียรตลอดเวลาและไม่เกิดอาการสะดุดหรือล่มแม้จะมีการย้ายการใช้งานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งและสามารถครอบคลุมทั่วพื้นที่ที่ใช้งานในสถาบัน

“ตอนที่ติดตั้งในตอนแรก การใช้งานไม่ค่อยมากเพราะใช้แต่ภายในองค์กรอย่างเดียว แต่หลังจากนั้นจำนวนผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากทางสถาบันเริ่มมีบุคลากรมากขึ้น มีการจัดประชุมตามห้องประชุมต่างๆของระดับผู้บริหารมากขึ้นรวมทั้งการประชุมและงานสัมมนาในศูนย์ประชุมของสถาบันสำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องรองรับการใช้งานของสัญญาณ WiFi ของผู้ที่มาร่วมประชุมจำนวนมากและแต่ละคนจะมีอุปกรณ์พกพาติดตัวมาทุกคนในการใช้งาน  จึงเริ่มเห็นถึงข้อแตกต่างในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Ruckus ที่ติดตั้งได้ชัดเจนขึ้น คือสัญญาณมีความเสถียรมากและครอบคลุมทุกพื้นที่ใช้งานของทุกอาคารในสถาบัน ช่วยให้การปฎิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น” คุณศักราชกล่าว

คุณศักราช กล่าวว่า “สถาบันใช้ผลิตภัณฑ์ Ruckus มาตั้งแต่ปี 2551  แทบจะไม่มี AP เครื่องไหนเสียเลยหลังจากใช้งานมาเกือบ 6 ปี”  คุณศักราชกล่าวในท้ายที่สุด

สำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรเช่นสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดคือประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ Wireless ที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการทำงานภายในองค์กรอย่างไม่ติดขัดเพื่อบริการในด้านการวิจัยเชิงวิชาการและเชิงวิทยาศาสตร์และการให้บริการศูนย์ประชุม เป็นต้น  สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือผลิตภัณฑ์  Ruckus ได้พิสูจน์ให้ทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประจักษ์ว่าสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของทางสถาบันได้อย่างครบถ้วนในงบประมาณที่จำกัด

Challenge

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอิสระ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รับผิดชอบการดำเนินงานโดยมูลนิธิจุฬาภรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  งานด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านทุนวิจัย สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือศึกษาวิจัยที่ทันสมัยรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีคุณภาพ  ภายในสถาบันฯ ประกอบด้วย อาคารศูนย์ประชุม อาคารบริหาร อาคารเอนกประสงค์ อาคารวิจัยเคมี  ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งและอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วยพื้นที่ของสถาบันที่กว้างขวางรายล้อมด้วยอาคารต่างๆรวมทั้งศูนย์ประชุมและที่พักของพนักงานในขณะที่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารค่อนข้างจำกัดและจะต้องมีระบบ wireless network ที่สามารถรองรับการใช้งานของทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันและผู้มาใช้บริการศูนย์ประชุมจึงเป็นภารกิจที่ท้าทายของสำนักบริหารคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก

Customer

CHULABHORN RESEARCH INSTITUTE

Services Provided

ความต้องการ

– งบประมาณมีจำกัด แต่ต้องการอุปกรณ์ Wireless ที่มีประสิทธิภาพ

– พื้นที่การใช้งานกว้างขวาง มีอาคารหลายอาคารเรียงรายติดกัน

– มีศูนย์ประชุมที่ต้องรองรับการใช้งาน WiFi ในช่วงการจัดการประชุมและสัมมนาของผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

แนวทางการแก้ไข

ZoneFlex 7363

ZoneFlex7962

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

– สัญญาณครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ใช้งาน

– สัญญาณมีความเสถียรสูง

– งบประมาณไม่บานปลาย

– อุปกรณ์ทนทาน ดูแลรักษาง่าย

– ประหยัดค่าใช้จ่าย

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email