Skip to content

RUCKUS WIRELESS : SIRIRAJ HOSPITAL

Our Approach

หากกล่าวถึงโรงพยาบาลศิริราช คนไทยทุกคนย่อมรู้จักโรงพยาบาลของรัฐแห่งนี้ โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่มีอายุยืนยาว ครบ 126 ปี ในปี พ.ศ. 2557นี้ ที่ให้บริการรักษาพยาบาลและเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยทุกระดับชนชั้น  โรงพยาบาลของรัฐแห่งนี้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) นับเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ มีเนื้อที่ 110 ไร่ อาคาร 59 หลัง ปัจจุบันมีจำนวนเตียงทั้งสิ้น 2,221 เตียง แพทย์ 851 คน พยาบาล 2,929 คน และผู้ช่วยพยาบาล 2,134 คน รวมบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ อีก 7,547 คน ต่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็มีการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง  ทำให้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอดจนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายภายในโรงพยาบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผลิตภัณฑ์ Ruckus ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของโรงพยาบาลแห่งนี้ โดยทางโรงพยาบาลได้เลือกผลิตภัณฑ์ Wireless ของ Ruckus ติดตั้งทั่วทุกพื้นที่ทั้งภายในอาคารทั้ง 59 หลังรวมทั้งพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคารทั้งหมด 110 ไร่

จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์คุณสืบ วิศวกรด้านไอทีซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบไอทีของโรงพยาบาล ได้กล่าวกับทีมงานว่า “สิ่งที่หนักใจที่สุดคือการเสาะหาผลิตภัณฑ์ Wireless ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนองความต้องการในการใช้งานทั่วโรงพยาบาลเนื่องจากพื้นที่ๆกว้างขวางและอาคารมากมายที่อยู่ติดกัน  พอดีผมเคยอ่านบทความใน Website เกี่ยวกับบทวิเคราะห์เรื่องนวัตกรรม Beamflex ของ Ruckus ที่กล่าวถึงประสิทธิภาพการรับสัญญาณ Wilress ของ Ruckus ที่ช่วยให้ระบบ Beamforming ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงติดต่อ Dealer ของ Ruckus ในประเทศไทยทันทีเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หลังจากพิจารณาข้อมูลและคุณสมบัติของ Ruckus รุ่นที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดกับการใช้งานจึงร่วมกับทีมงานของ Ruckus โดย Optimus ร่วมกันทำ SiteSurvey  และตกลงสั่งซื้อครั้งแรก 124 ตัว AP Ruckus  ต้องยอมรับในประสิทธิภาพ  ZoneFlex 7363 Access Point และ ZoneDiretor 3150  ของ Ruckus ครับว่าสัญญาณแรงไม่มีตกและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลแม้แต่พื้นที่ๆเป็นจุดบอด” 

ด้วยนวัตกรรม BeamFlex Adaptive Antenna ในอุปกรณ์ ZoneFlex AP 7363 ของ Ruckus ที่กระจายสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมปรับสัญญาณได้เองโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป และลดสัญญาณรบกวนต่างๆโดยอัตโนมัติทำให้คุณภาพของสัญญาณมีความเสถียรและต่อเนื่อง แม้ในสภาวะ High Density ที่มีโอกาสก่อให้เกิดปัญหา Hidden Nodes   จึงไม่น่าประหลาดใจเลยที่ยังไม่เคยได้รับการต่อว่าจากผู้ใช้บริการในโรงพยาบาลเกี่ยวกับสัญญาณติดขัดหรือล่มเลยหลังจากติดตั้งและเปิดให้ใช้บริการ นอกจากนั้น ตัวอุปกรณ์ Access Point รุ่นนี้เล็กกะทัดรัดทำให้ติดตั้งง่ายและสามารถวางไว้ตำแหน่งใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภายนอกหรือภายในอาคาร  ผลดีอีกอย่างคือช่วยให้ทางโรงพยาบาลลดจำนวน Access Point ไปได้เกือบครี่งหนึ่งเมื่อเทียบกับของเดิมที่เคยใช้อยู่  

“การใช้งาน Internet WiFi ของที่นี่ไม่เหมือนโรงพยาบาลทั่วๆไป ภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลเป็นที่ตั้งของคณะแพทย์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงหอพักแพทย์ หอพักนักศึกษาแพทย์ หอพักพยาบาล ซึ่งแน่นอนเป็นอย่างยิ่งว่าปริมาณผู้ใช้งาน WiFi นั้นมีจำนวนมหาศาล แต่ Ruckus ก็สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนไร้ที่ติ ยอมรับเลยว่าผลิตภัณฑ์ Ruckus สร้างความมั่นใจในระบบการบริหารจัดการโดยรวมของทางโรงพยาบาลศิริราชและส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวดเร็วขึ้นรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการให้บริการดูแลและรักษาผู้ป่วย นอกเหนือจากนี้ ผู้ที่มาใช้บริการ เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาลรวมทั้งนักศึกษาแพทย์ต่างได้รับอานิสงค์จากระบบเครือข่ายสัญญาณ Wireless อันทรงประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เคยใช้มา” คุณสืบกล่าว

Challenge

โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่มีอายุยืนยาว ครบ 126 ปี ในปี พ.ศ. 2557นี้ โรงพยาบาลของรัฐแห่งนี้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์ มีเนื้อที่ 110 ไร่ อาคาร 59 หลัง ปัจจุบันมีจำนวนเตียงทั้งสิ้น 2,221 เตียง แพทย์ 851 คน พยาบาล 2,929 คน และผู้ช่วยพยาบาล 2,134 คน รวมบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ อีก 7,547 คน ต่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็มีการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง  ทำให้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตลอดจนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายภายในโรงพยาบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผลิตภัณฑ์ Ruckus ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของโรงพยาบาลแห่งนี้ โดยทางโรงพยาบาลได้เลือกผลิตภัณฑ์ Wireless ของ Ruckus ติดตั้งทั่วทุกพื้นที่ทั้งภายในอาคารทั้ง 59 หลังรวมทั้งพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคารทั้งหมด 110 ไร่

Customer

Siriraj Hospital

Services Provided

ความต้องการ (REQUIREMENT )

– ระบบ Wireless Networkและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล

– รองรับการใช้งานหนัก

– สัญญาณครอบคลุมพื้นที่ 110ไร่ และอาคารทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่แม้พื้นที่ที่เป็นจุดบอด

– ทนทานและดูแลรักษาง่าย

อุปกรณ์ที่เลือกใช้แก้ไขปัญหา (SOLUTION)

ZoneDirector 3150

ZoneFlex7363

FlexMaster

ผลลัพธ์ที่ได้ (BENEFIT)

– สัญญาณแรงต่อเนื่องไม่ล่ม ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ตามความต้องการ

– ลดจำนวน AP ลงเกือบครึ่งหนึ่ง

– กะทัดรัด ติดตั้งได้สะดวก

– ลดค่าใช้จ่าย แต่ประสิทธิภาพสูง

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email