Skip to content

Rugby School Thailand เลือก WatchGuard เป็นโซลูชั่นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

credit : Facebook Rugby School Thailand

Rugby School

โรงเรียนนานาชาติจากประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อปี 2560 โดยตั้งอยู่ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี (ผู้เรียบเรียง: Rugby School ในประเทศอังกฤษ มีอายุมากกว่า 450 ปี) โดยรองรับนักเรียนได้ราว 800 คน มีทั้งนักเรียนประจำ และนักเรียนไป-กลับ (ผู้เรียบเรียง: Rugby School Thailand จัดหอพักสำหรับนักเรียนประจำแยกกัน ระหว่างระดับประถมศึกษา (Year 3 ถึง 8) และ Senior (Year 9 ถึง 13) ผู้ดูแลนักเรียนในหอพักเป็นครูในโรงเรียน การอยู่หอแบ่งเป็นสามประเภทคือ อยู่ประจำสัปดาห์ละ 7 คืน สัปดาห์ละ 5 คืน หรือสัปดาห์ละ 2 คืน) โดย Rugby School Thailand มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุศักยภาพทางวิชาการพร้อมไปกับส่งเสริมความสนใจผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ ดังปณิธานของโรงเรียนที่ว่า “Whole Person, Whole Point,” (ผู้เรียบเรียง: ความเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของเด็กในทุกด้านของชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่ด้านการศึกษาเท่านั้น ยังรวมไปถึง จริยธรรม ความเห็นอกเห็นใจ ความเท่าเทียมกันเป็นต้น)

เป็นโรงเรียนนานาชาติจากประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อปี 2560 โดยตั้งอยู่ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี (ผู้เรียบเรียง: Rugby School ในประเทศอังกฤษ มีอายุมากกว่า 450 ปี) โดยรองรับนักเรียนได้ราว 800 คน มีทั้งนักเรียนประจำ และนักเรียนไป-กลับ (ผู้เรียบเรียง: Rugby School Thailand จัดหอพักสำหรับนักเรียนประจำแยกกัน ระหว่างระดับประถมศึกษา (Year 3 ถึง 8) และ Senior (Year 9 ถึง 13) ผู้ดูแลนักเรียนในหอพักเป็นครูในโรงเรียน การอยู่หอแบ่งเป็นสามประเภทคือ อยู่ประจำสัปดาห์ละ 7 คืน สัปดาห์ละ 5 คืน หรือสัปดาห์ละ 2 คืน) โดย Rugby School Thailand มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุศักยภาพทางวิชาการพร้อมไปกับส่งเสริมความสนใจผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ ดังปณิธานของโรงเรียนที่ว่า “Whole Person, Whole Point,” (ผู้เรียบเรียง: ความเชื่อในการพัฒนาศักยภาพของเด็กในทุกด้านของชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่ด้านการศึกษาเท่านั้น ยังรวมไปถึง จริยธรรม ความเห็นอกเห็นใจ ความเท่าเทียมกันเป็นต้น)

แนวทางในการแก้ไขปัญหา (Solution)

ทาง Rugby School Thailand เลือก WatchGuard ซีรีย์ M570 และ M4800 รวมทั้งเสริมด้วย WatchGuard’s Dimension ซึ่งเป็นระบบ Report ของทาง WatchGuard ที่จะช่วยในสรุปรายงานรวมถึงจัดการสิ่งต่างๆ ในระบบได้อย่างง่ายดาย ผ่านทางทีมงาน Ricoh โดยไฟล์วอลทั้งสองตัวเลือกเปิดเป็น Total Security Service ซึ่งมี Security Services ที่ครบสำหรับองค์กรเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อาทิ Application Control, Gateway AntiVirus, Intrusion Protection Service (IPS), APT Blocker, DNSWatch  และ IntelligentAV “เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรของเราในการปรับใช้โซลูชัน WatchGuard Firebox M570 และ M4800 เนื่องจากตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดของเรา และโดยรวมก็ติดตั้งง่าย มิติในการดูข้อมูลก็หลากหลาย เนื่องจากเราสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายได้แบบเรียลไทม์ภายใต้การทำงานในโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 800 คน” “การมีโซลูชั่นที่ป้องกันภัยคุกคามที่มีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา ช่วยให้นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียน สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย” Eric Ho ผู้อำนวยการฝ่ายไอทีกล่าวอธิบาย

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น (Result)

ด้วย WatchGuard Firebox รุ่น M570 และ M4800 พร้อมเซอร์วิส Total Security Suites ทางโรงเรียนสามารถปฎิบัติในเรื่องของ PDPA และ Log ตามพรบ ได้อย่างดี ในขณะเดียวกัน ก็สามารถดูแลระบบความปลอดภัยภัยคุกคามที่มาทางอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณ Eric กล่าวเพิ่มเติม “บริการที่เราได้จากทั้งในส่วนของ WatchGuard และพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยมมาก ทำได้ง่าย ไม่ได้มีขั้นตอนวุ่นวาย ดูแลอย่างใกล้ชิด ทีมงานทุกคน ทุกฝ่ายรับฟังถึงปัญหา รวมถึงเสนอแนะข้อปรับปรุงระบบร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตาม PDPA และ พรบ Log รวมถึงการได้ข้อมูลจากระบบ Dimension ของ WatchGuard ก็ทำให้ลดเวลาในการระบุหรือวิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ไขทุกอย่างได้อย่างทันท่วงที”

credit : Facebook Rugby School Thailand

บทความที่เกี่ยวข้อง

https://www.commscope.com/resources/case-studies/rugby-school-thailand/

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • WatchGuard Firewall Appliances

    Next-generation Firewall ที่ถูกออกแบบมาครบถ้วนด้วยฟีเจอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในอุปกรณ์เดียว

    Firewall Appliances, Security, WatchGuard
  • CommScope Ruckus Indoor Access Point

    ผลิตภัณฑ์ระบบไร้สายที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม Hospitality ในระดับโลก

    Access Point, CommScope Ruckus, Indoor, Wireless

เรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email