Skip to content

[Linkyfi] โรงเรียนก็ต้องเปิดเรียน แต่ Covid ยังไม่จบ เราทำอย่างไรกันดี

ยังคงมีข่าวการแพร่กระจายของเชื้อ Covid เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลก ในประเทศไทยเองเนื่องด้วยข้อจำกัด ทำให้ต้องค่อยๆ ผ่อนคลายมาตราการทางสาธาณสุขหลายๆ อย่างลง  ลดการ์ดตั้งรับในหลายเรื่อง เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่าง ด้านสาธารณสุข และสภาพเศรษฐกิจของผู้คนในสังคมต่อไป

เมื่อรัฐบาลประกาศให้ทยอยเริ่มเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบ onsite  ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ตลอดจน สถานที่ต่างๆ เริ่มเปิดให้คนเข้ามาใช้บริการมากขึ้น เราในฐานะเจ้าของพื้นที่จะมีการบริหารพื้นที่อย่างไร เพื่อที่ยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัยพร้อมกับดำเนินกิจกรรมต่างๆให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

Linkyfi เป็น Marketing Cloud Platform ที่จะจัดการ WiFi ที่เรามีอยู่แล้วในพื้นที่ แปลงให้เป็นข้อมูลและรายงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้เจ้าของอาคาร สถานที่ สามารถนำข้อมูลไปใช้ทำการตลาด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้สมกับยุค BigData ที่ข้อมูลใช้เพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง รอบด้าน และทุกที่ทุกเวลา นอกจากนั้นจากสถานการณ์ Covid ที่มีการเชื้อยังคงแพร่กระจายอยู่ทั่วไป โจทย์ที่เป็นปัญหาสำคัญคือ  เราจะสามารถทำให้ผู้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นได้อย่างไร โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีแผนว่าจะมีการ onsite มากขึ้น สถานที่สาธารณะ ที่มีคนเข้ามาใข้งานเกือบๆ จะเหมือนเดิม

ในพื้นที่ให้บริการ เช่น ในบริเวณโรงเรียน อาคาร ด้วยความสามารถของ Linkyfi จะสามารถระบุที่อยู่ของแต่ละคน ว่าอยู่ในบริเวณไหน ได้แบบ Realtime รวมถึงสามารถดูประวัติย้อนหลังหากพบว่าเด็กนักเรียน หรือบุคคลากรตรวจพบการติดเชื้อ covid โดยสามารถระบุย้อนหลังได้นานถึง 30 วัน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบย้อนหลังถึงคนที่ใกล้ชิด หรืออยู่บริเวณเดียวกันผู้ป่วย เพื่อตรวจว่ามีการแพร่เชื้อหรือไม่ อย่างไรได้อีกด้วย

ในพื้นที่ใช้งานร่วมกัน เช่นโรงอาหาร สนามหญ้า ห้องประชุม ห้องเรียน เพื่อลดความแออัดของสถานที่ Linkyfi มีระบบการตรวจสอบแบบ Realtime โดยจะส่งสัญญาณเตือนไปยังผู้รับผิดชอบของโรงเรียน หรืออาคาร ในกรณีพื้นที่กำหนด มีคนอยู่มากกว่าที่กำหนดไว้ เพื่อลดโอกาสของการแพร่เชื้อหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

มีระบบคำถาม ตรวจสอบคัดกรองในเบื้องต้น ผ่านการตอบข้อมูลสุขภาพต่างๆ อาทิ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการเคยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือติดต่อกับคนป่วยมาก่อนหรือไม่ มีอาการอะไรที่เชื่อมโยงกับอาการป่วย Covid การตอบคำถามสุขภาพเบื้องต้น เพื่อใช้เป็น checklist  ก่อนอนุญาตบุคคลากรเข้ามาใช้งานในพื้นที่บริการสาธารณะ

ในกรณีของห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้า หลังจากการลงทะเบียนเพื่อขอเข้าใช้งาน WiFi แล้วเรายังสามารถทำ Marketing Campaign ร่วมกับร้านค้าในพื้นที่ได้อีกด้วย โดยระบบจะทำการส่ง Push Message หรือ SMS เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นไปยังลูกค้าของคุณ รวมถึงแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการอาคารสถานที่ของเรา

ฟีเจอร์เหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ Linkyfi ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในยุคที่ยังคงมี Covid ระบาดอยู่ และเราจำเป็นที่ยังคงต้องบริหารพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนี้ให้เกิดสมดุลระหว่างความปลอดภัยสาธารณะ กับการเดินหน้าต่อตามชีวิตแบบ new normal

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม : https://optimus.co.th/linkyfi-promotion-free-trail-demo

เอกสารที่เกี่ยวข้อง Linkyfi The Fight Against COVID  : https://bit.ly/Linkyfi-The-Fight-Against-COVID-brochure

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Linkyfi a Guest WiFi Marketing Platform

    เพิ่มประสิทธิภาพฮอตสปอร์ตสาธารณะ จัดการระบบ Guest WiFi Access และ WiFi Marketing

    Data Analytics, Guest WiFi Management & Marketing Platform, Linkyfi

จุดประกายโดย : คุณ วุฒิชัย ปริญญานุสรณ์

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email