Skip to content

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมการแจ้งเตือนเมื่อมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

การตรวจวัดอุณหภูมิ ด้วยการจดบันทึกเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาเนินนาน บ่อยครั้งมักเกิดความผิดพลาดสูญเสีย ทั้งจาก Hunman Error หรือแม้แต่ความล่าช้าในการตอบสนองของมนุษย์ รวมไปถึงอุบัติเหตุจากเครื่องจักรที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ การตรวจจับอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะเข้ามาทดแทนหน้าที่ ที่จะคอยอารักขาตู้สินค้า วัตถุดิบ ตู้ยาและวัคซีนที่มีมูลค่าสูง ซึ่งเรามีความสามารถตรวจจับความแปรเปลียนของอุณหภูมิได้ในระดับจุดทศนิยม รวมไปถึงระบบแจ้งเตือนให้ทราบเหมือนมีการเปลี่ยนแปลง

ประโยชน์

 • ทราบความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ในระดับวินาที

 • รักษาสภาพของยาในตู้รักษาอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

 • สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติผ่านทางไลน์ได้

ปัญหา

 • โดยปกติต้องจดบันทึกอุณหภูมิเอง ซึ่งมีความคาดเคลื่อนสูง

 • ไม่สามารถระบุ หรือ Monitoring จากทางไกลแบบ Real-time ได้

 • ยาหรือวัคซีนมีมูลค่าสูง และเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ

 • โรงพยาบาลที่มีการเก็บวัคซีนที่มีมูลค่าสูง หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิที่คงที่

ออพติมุสเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่ต้องการคำแนะนำในเรื่องโซลูชั่นด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่านติดต่อแผนก Marketing

Tel : 02-2479898 ต่อ 87 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • xentemp-ระบบวัด แจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น

  Xentemp

  ระบบวัด แจ้งเตือน อุณหภูมิ ความชื้น

  XEN, Data Analytics

SHARE TO:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email