XEN IoT ของโรงงานในอนาคต (Smart Factory)

เพราะวันนี้การจัดการโรงงาน ด้วยระบบในรูปแบบเดิมๆ ไม่เพียงพออีกต่อไป ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ความต้องการข้อมูลหน้าไซด์งานที่มีความหลากหลาย รวมถึงความต้องการที่แทบจะ RealTime ล้วนผลักดันให้ฝั่งโรงงานต้องปรับตัวให้เป็น Smart Factory โดยเร็ว เพื่อรองรับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่จะทำได้อย่างไร หรือมีเครื่องมือใดมาช่วย 

XEN for Smart Factory มีคำตอบ

XEN โซลูชั่น IoT ครบวงจร ประกอบไปด้วย Sensor ในหน้าตา รูปแบบ วัสดุ แบบต่างๆ ทำงานร่วมกับ Gateway ผ่านเทคโนโลยี Wi-Fi และ Beacon มีการแสดงผลด้วย DashBoard ที่อ่านค่าง่าย ปรับแต่งได้ตามมุมมองของฝ่ายบริหาร ควบคุมและสั่งงานผ่าน Cloud พร้อมระบบ Backup ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

 

ทั้งหมดนี้ถูกพัฒนาผ่านทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ อยู่ในแวดวงไอทีมาอย่างยาวนาน มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานด้วยการพัฒนา Application ต่างๆ ในโรงงาน รวมถึงสิทธิบัตรเฉพาะที่ทำให้ XEN Sensors และ XEN Gateway เป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้โรงงานในรูปแบบเดิม ปรับโฉมเป็น Smart Factory ได้อย่างง่ายดาย มีการคำนวน ROI ที่คุ้มค่า สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดพัฒนางาน ERP หรือการผลิดต่างๆ ได้ไม่สิ้นสุด การ Notification ต่างๆ สามารถทำได้ผ่าน LINE, email, SMS หรือ Mobile App ได้เป็นอย่างดี

โซลูชั่นสำหรับโรงงานประกอบไปด้วย

  • XENTEMP เป็น IoT สำหรับการตรวจจับอุณหภูมิในโรงงาน เตา ห้องเย็น หรือ ห้องเซิร์ฟเวอร์
  • XENTRACK เป็น IoT เพื่อเน้นการทำ Location Tracking ในพื้นที่โรงงาน
  • XENTRY ระบบ IoT ตรวจสอบการเข้าพื้นที่หน้างานสำหรับงาน HR หรืองานด้าน ความปลอดภัยสูงสุด
  • XENAIR ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่และของชุมชน
  • XENWATER ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำ วัดค่าต่างๆ ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

XENTEMP

เป็นระบบ IoT สำหรับการควบคุม ตรวจจับอุณหภูมิในโรงงาน เตา ห้องเย็น ห้องเก็บวัตถุดิบในการผลิตต่างๆ หรือ ห้องเซิร์ฟเวอร์ จากเดิม ใช้แรงงานคนเป็นผู้เตรียมการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ เช่นในเรื่องความแม่นยำของข้อมูลอุณหภูมิ รวมการระบุเวลาที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ด้วย XENTEMP จะทำให้ลืมการจดอุณหภูมิโดยใช้แรงงานคน รายวันรายชั่วโมงไปได้เลย ทั้งนี้การตรวจสอบอุณหภูมิต่างๆ ในโรงงาน ครอบคลุมตั้งแต่ วัตถุดิบ ไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูปก่อนจัดจำหน่าย ตัว tag สามารถรองรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -40 ถึง 70 องศาเซลเซียส ที่สำคัญได้รับการรับรองมาตราฐานจากหน่วยงานสากลเชื่อถือได้ (Certificate of Calibration)  รองรับการแจ้งเตือนผ่าน Notification ในรูปแบบต่างๆ มีการตั้งค่าการแจ้งเตือน ก่อนถึงจุดวิกฤต และ กำหนดการแจ้งเตือนที่มีความถี่มากขึ้น เมื่อถึงจุดวิกฤต 

XENTRACK

เป็นระบบ IoT เพื่อการทำ Asset Tracking เนื่องจากพื้นที่ในโรงงานมีข้อจำกัด ไม่สามารถใช้ระบบ GPS ทั่วไปได้ ทั้งนี้ Sensor หรือ Tag ของ XENTRACK มีให้เลือกหลายแบบขึ้นอยู่กับหน้างานเป็นหลัก ทั้งในรูปแบบของการ์ด ตัวห้อย หรือ Asset Tag ติดที่ตัวอุปกรณ์ ทั้งนี้การใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่ การติดที่พาเลท ติดที่รถโฟล์คลิฟท์ เพื่อใช้ประเมิน OPM (Operation Performance Management) ต่างๆ รวมถึงใช้เพื่อหา Asset ที่อยู่ในโรงงาน (ใช้ Receptor ในการระบุตำแหน่ง) อีกทั้งสามารถผนวกเข้ากับผังโรงงานจริงเพื่อ Track บุคคลหรือทรัพย์สินแบบ Realtime ได้อีกด้วย

XENTRY

เน้นเพื่อการทำระบบ Access Control สำหรับงาน HR หรืองานด้าน ความปลอดภัยพิเศษ เช่นการเข้างานในแบบเดิมไม่ว่าจะเป็น Finger Scan สามารถเชื่อมต่อแจ้งเตือนการเข้างาน ออกงานตอนเย็น การเข้าพื้นที่ระวังพิเศษ การเข้าไลน์การผลิด หรือห้อง Clean room ที่ต้องการความเข้มงวดในการเข้าใช้พื้นที่ มี API ในการเชื่อมต่อ เข้ากับ Application ที่ธุรกิจใช้อยู่ เพื่อ Seamless ระบบในสำนักงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

XENAIR

เป็นระบบ IoT เพื่อการทำ Air Quality Control เน้นสำหรับโรงงานที่อยู่กับคนในชุมชน หรือพัฒนาคุณภาพชีวึตที่ดีให้กับพนักงานในโรงงาน ประยุกต์เพื่อการทำเป็น Green Factory หรือ Carbon Credit ในอนาคต ประกอบไปด้วยเซนเซอร์ เพื่อใช้วัด

  1. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ / โอโซน / อ็อคซิเจน / คาร์บอนมอนน็อคไซค์
  2. ตรวจสอบเคมีในอากาศ ไนโตรเจนไดออกไซด์/ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ / ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์/ มีเทน/แอมโมเนีย/ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ /ฟอร์มาลดีไฮด์
  3. ตรวจวัดค่าฝุ่น pm 1.0/ pm2.5 / pm10

รวมถึงยังสามารถเพิ่มเซนเซอร์ ในการตรวจวัดความชื้น วัดปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม อุณหภูมิ ความดังของเสียง โดยแสดงผลผ่าน Dashboard เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Realtime ได้ต่อไป

XENWATER

เป็น IoT เพื่อการตรวจสอบคุณภาพน้ำ (Water Quality Control)  วัดค่าต่างๆ ก่อนปล่อยน้ำกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สามารถเก็บข้อมูลที่สำคัญอาทิ DO (Dissolved Oxygen), ความสูงของระดับน้ำ ประยุกต์ใช้งานเพื่อวัดคุณภาพน้ำในบ่อพักต่างๆ พร้อมแสดงผลเปรียบเทียบที่จอแสดงผล 

ทั้งนี้ทางบริษัทออพติมุสยังมี ระบบเซนเซอร์ IoT ในรูปแบบอื่นๆ อีกเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงาน เช่น เซนเซอร์ด้านแสง เสียง เช่นในบางโรงงานต้องการควบคุมในเรื่องแสง ความสว่าง หรือ เสียงที่เกิดขึ้นจากไลน์การผลิด รวมถึง Motion Detection ต่างๆ เป็นการเฉพาะของโรงงานที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไป (Make to Order)

โปรดทราบว่าเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อคุณ เพื่อแนะนำสินค้าและบริการ XEN IoT ของโรงงานในอนาคต (Smart Factory) เท่านั้น

หากท่านสนใจ โซลูชั่น XEN IoT ของโรงงานในอนาคต (Smart Factory) สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ...

เกี่ยวกับ Optimus

Optimus (Thailand) ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 เราเป็นบริษัทผู้นำเข้าอุปกรณ์ Network และ ผลิตภัณฑ์ Security แบรนด์ยักษ์ใหญ่ ที่มีนวัตกรรมต่างๆ จากทุกมุมโลก  รวมไปถึงการเป็นผู้ให้บริการด้านออกแบบพัฒนาโซลูชั่น ต่างๆ (Solution Designer) โดยจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัทซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศในไทยและประเทศในกลุ่ม SEA  ไปยังองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มโทรคมนาคม หน่วยงานรัฐ เอกชนกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ  

ออพติมุส มุ่งมั่นที่จะเคียงข้าง และให้คำปรึกษา รวมถึงให้คำแนะนำการวางระบบเน็ตเวิร์ค ซิเคียวริตี้ รวมถึงโซลูชั่นที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของออพติมุสที่มีความรู้ความเข้าใจในแต่ละธุรกิจ และการใช้งาน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด คุ้มค่ากับการลงทุน ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคผู้ใช้งาน