Skip to content

About

Optimus (Thailand)

บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Optimus (Thailand) Co.,Ltd. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2000 โดยทีมงานทั้งจากไทยและต่างประเทศที่มีแนวคิดร่วมกันที่จะพัฒนา Ecosystem ของงานไอซีที ในประเทศไทยผ่านปรัชญาการทำงาน “We provide reasonable priced technology products to fulfill the best use for CUSTOMERs through CHANNELs” ที่ตอกย้ำถึงภารกิจของเราในแต่ละวัน การตัดสินใจของเราในแต่ละเรื่อง หรือแม้กระทั่งการกระทำของเราในแต่ละอย่าง ที่ต้องการทำให้ผู้ใช้ไอซีทีในบ้านเราสามารถใช้งาน ไอซีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับราคาที่จ่ายไป ใช้งานฟีเจอร์และบริการที่ได้เลือกมาแล้ว อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยมีตัวแทนจำหน่ายที่ได้ทำงานร่วมกันกับทางบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอโซลูชั่นต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายอย่างดีที่สุด

Global Brands

บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากบริษัทไอทีชั้นนำจากทั่วโลก

โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษในกลุ่มสินค้าดังนี้

Wireless Solutions, Wired Solutions, Security Solutions, Collaborative Solutions, Data Analytics Solutions, Value Added Services

0 +
Brands
0 +
SKU

Complete Solutions

Wireless Solutions สำหรับองค์กร เพื่อการเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัด มี AP ที่รองรับการติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถเลือกโซลูชั่นควบคุมได้ทั้งผ่าน Controller หรือ On Cloud ขึ้นอยู่กับการใช้งาน มีความเร็วให้เลือกสูงสุดถึง 3 Gbps (WiFi6) อีกทั้งสามารถต่อร่วมกับ Solutions เพิ่มเติม อาทิ IoT Solution ,WiFi Location Platform หรือการใช้งาน Log-in ผ่าน Social Network, AAA Authenication, ผ่าน Gateway อื่นๆ หรือทำงานร่วมกับ Firewall เพื่อทำ Single SignOn ก็ทำได้ โดยผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ แก่ CommScope Ruckus, Arista และ WatchGaurd AP

Wired Solutions การเชื่อมต่อที่เสถียรที่สุดด้วยสาย Fiber Optic หรือ UTP Cable ผ่านพอร์ตที่มีให้เลือกตั้งแต่ 5 – 48 พอร์ต เน้นการทำงานบน Switching Hub ที่มีลักษณะการใช้งาน และ ความสามารถที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ Distribute switch ไป Core Switch หรือไปถึง Data Center Switch หรือหากเน้นที่การใช้งานในพื้นที่อุตสาหกรรม ก็มี Industrial Switch ที่สามารถอยู่ในอุณหภูมิ หรือ สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างจาก Switching Hub ทั่วไปได้ โดยผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ Ruckus Switch, CommScope, Tactio

Security Solutions ความปลอดภัยบนเครือข่ายที่เชื่อมต่อ ระบบภายในและ ภายนอกองค์กร ผ่านการให้ข้อเสนอแนะการใช้งาน โดยทีมงาน Cyber Guards ที่มีประสบการณ์ เพื่อให้องค์กรของลูกค้ามีความปลอดภัย ป้องกันการโจมที่จากผู้ไม่หวังดีจากภายนอก โดย Firewall ที่บริษัทนำเสนอมีทั้ง On Premise, On Software หรือ แม้กระทั่งบน Cloud อีกทั้ง software ในการจัดการด้านความปลอดภัยอื่นๆ อาทิ Patch Management รวมไปถึงซอร์ฟแวร์ AntiVirus ที่จะทำให้ End Point ทุกเครื่องที่อยู่ในระบบได้รับความปลอดภัยสุงสุด อีกทั้งบริการให้คำปรึกษาและปฎิบัติการเรื่อง PDPA (Personal Data Protection Act) โดยผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ WatchGuard, GFI Software, Webroot, Bona

Collaborative Solutions ที่จะทำให้การทำงานและผู้คนสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้ ผ่านระบบ Mail Server ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่การซื้อ Mail Box แล้วเราบริหาร Host ให้ ไปจนถึงลูกค้าลงทุน Full Mail Services แล้วเราเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการจัดการระบบ ด้วยระบบเมลล์ที่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพสูงสุด อีกทั้งเรายังมีจำหน่าย Application ที่ใช้งาน เป็น CoWorking Air Space (Samepage) และ การจัดการระบบติดต่อครูผู้ปกครองของสถาบันการศึกษาเด็กเล็กผ่าน Cloud Solution ทีมีชือว่า ClassTune

Data Analytics Solutions เป็นระบบ AI Cloud ที่จะมาช่วยให้การทำงานของระบบ Wireless ที่ติดตั้งในองค์กรของท่าน แปรมูลค่าเป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้บนอากาศให้กับท่านได้ผ่านการติดตั้ง LinkyFi บน Wireless เดิมทีมีอยู่ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้กับ Cisco, Meraki, HP, Huewei และ AP อื่่นๆ ผลที่ได้จะเป็นข้อมูลทางการตลาดที่แสดงถึงผู้ใช้งานในพื้นที่ ว่าอยู่ที่ใด นานเท่าไร มีวิธีในการเดินทางใน asset ของท่านอย่างไร รวมถึงเชื่อมต่อกับ Social Network ที่สำคัญทำให้เราสามารถใกล้ชิดลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงรับรู้ความต้องการที่เหมาะสมกับผู้บริโภคได้อย่างถึงที่สุด

Value Added Services เพราะซื้อระบบ IT ไม่ได้ต้องการแค่ Hardware หรือ Software แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ Integrated ทั้งกับ ระบบเดิมที่มีอยู่รวมไปจนถึง วิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะใช้ IT เป็นเครื่องมือในการสร้างธุรกิจทีเข้มแข็ง ผ่านบุคคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 20 ปี ซึ่งพร้อมอยู่เคึยงข้าง เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงช่วยเหลือหากสินค้าที่ซื้อจากทางบริษัทยังไม่สามารถปรับใช้ได้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือปรับจูนเพิ่ม