Skip to content

CommScope Ruckus Indoor Access Point

ผลิตภัณฑ์ระบบไร้สายที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม Hospitality ในระดับโลก

Ruckus มีสิทธิบัตรมากมายหลายตัวที่เหนือกว่าคนอื่น โดยเฉพาะอย่างเช่นสิทธิบัตร BeamFlex ที่เหนือชั้นกว่าคู่แข่ง เป็นการช่วยจัดการสัญญาณ WiFi ได้ดีกว่าเดิม โดยมีการปรับเปลี่ยนตัว Antenna ที่เป็นแบบ Adaptive อยู่ภายในตัวเครื่องและสามารถสร้างสัญญาณได้แรงกว่าเดิม โดยจะปรับตามการใช้งานของยูสเซอร์โดยตรง ซึ่งแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมากที่เน้นการส่งแบบกระจาย หรืออย่างกรณีของการปรับแต่งพาวเวอร์ในการส่งสัญญาณของ AP ซึ่งหากเป็นระบบเดิมก็จะมีการส่งแบบเต็มสตรีม ทำให้ก่อให้เกิดการกวนของสัญญาณระหว่าง AP ได้ แต่ในโซลูชั่นของ Ruckus ใช้วิธีปรับตามระยะของยูสเซอร์ หากกรณีที่ยูสเซอร์อยู่ไกลจาก AP ก็สามารถเพิ่มกำลังส่งไปให้ครอบคลุมบริเวณที่ยูสเซอร์อยู่ หรือหากอยู่ใกล้ AP ก็จะลดพาวเวอร์ในการส่งให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

CommScope Ruckus Access Point มีให้เลือกด้วยกันหลายรุ่น ตั้งแต่รุ่นที่สามารถติดตั้งบนกำแพง เพดาน ฝ้า หรือติดตั้งบนรถเคลื่อนที่ เพื่อใช้เป็นสถานีบริการชั่วคราวตามงานอีเว้นท์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ทาง CommScope Ruckus เอง ก็มีรุ่นที่แนะนำให้เลือกใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น
ในสถานที่ที่ยากต่อการเดินสาย LAN หรือในสภาพแวดล้อมที่ห่างไกล ก็มีรุ่น Access Point ที่สามารถรองรับสัญญาณมือถือ LTE แบบใส่ซิมเพื่อให้สามารถใช้บริการ Wifi ได้ มีรุ่นที่แนะนำการใช้งานในอาคารที่มีห้องพัก โรงแรม ห้องเรียน ห้องประชุมที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ และมีพอร์ตไว้เชื่อมต่อสำหรับ USB 2.0 เพื่อรองรับกับอุปกรณ์ที่เป็น IOT อีกด้วย ทั้งนี้ CommScope Ruckus AP มาพร้อมกับมาตรฐาน Wifi ที่เป็นมาตรฐานล่าสุดของ IEEE นั่นก็คือ IEEE 802.11ax หรือ Wifi6 ระดับ Multigigabit สามารถรับส่งข้อมูลแบบทั้ง SU และ MU MIMO บนย่านความถี่ 5 GHz และ 2.4 GHz รองรับจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานจำนวนเยอะ ขึ้นอยู่กับรุ่น ซึ่งมีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานสำหรับ AP Indoor ความสามารถในการใช้งาน รุ่นที่เป็น Indoor คือ สามารถใช้งานในพื้นที่ของอาคารและมีการกระจายสัญญาณอย่างทั่วถึง CommScope Ruckus AP ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม คลื่นในการรับส่งข้อมูลมีการทำงานที่เสถียร รวดเร็วและแรงที่สุด รองรับระบบ Security ที่เป็น WPA 2 และ WPA 3 ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติของ AP Indoor ดังนี้

  • รองรับการทำงานแบบ Dual-band, Dual-concurrent ซึ่งมีการสนับสนุนด้วยกันหลายหลายแบบ มีทั้งน้อยที่สุดตั้งแต่ 2 spatial stream (2×2:2) จนถึงมากที่สุดที่ 8 spatial steam (8×8:8)
  • 802.11ax สามารถทำ data rate ได้สูงสุดที่ 2974 Mbps
  • รองรับจำนวนอุปกรณ์ได้สูงสุดที่ 1024 อุปกรณ์พร้อมๆกัน
  • ในรุ่นของ 802.11ax จะมาพร้อมกับพอร์ท 2.5 GbE Ethernet เพื่อให้สามารถรองรับจำนวน data rate ได้สูงสุดที่ 2974 Mbps
  • เทคโนโลยีของ BeamFlex+™ สิทธิบัตรที่คนทั่วโลกต้องยอมรับในความสามารถของการหักเห เปลี่ยนทิศทางเพื่อให้คุณภาพของ Wi-Fi ที่มีสมรรถนะในการใช้งานที่สูงขึ้น
  • เทคโนโลยีของ ChannelFly™ สิทธิบัตรที่โดดเด่นในเรื่องของการจัดการช่องสัญญาณ โดยการนำ Machine learning (ML) เข้ามามีส่วนรวมในการตัดสินใจหรือปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเมื่อมีความหนาแน่นเกิดขึ้นในแต่ละช่องสัญญาณ
  • CommScope Ruckus APs สามารถทำงานร่วมกันกับอุปกรณ์ควบคุม APs ได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น การทำงานร่วมกับ Cloud Controller, On-premised (physical/virtaul appliances) หรือแม้แต่ทำงานโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุม
  • รองรับการทำงานของ Mesh Networking ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายโดยการใช้ความสามารถของ Wi-Fi ในการ รับ-ส่ง ข้อมูลระหว่าง AP แต่ละตัว
  • รองรับการทำงานร่วมกับ Location Based Service (LBS) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์ และผู้ใช้งาน เพื่อนำมาต่อยอดในเรื่องของการตลาดและมีรุ่นให้เลือกใช้งาน ดังต่อไปนี้
  • CommScope Ruckus APs รองรับการทำงานด้านความปลอดภัยแบ WPA3 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เข้ามาช่วยป้องกันการโจมตีจากบุคคลที่ไม่หวังดี

The Ruckus AP Difference

Ruckus Indoor Access Point WiFi 6 Dual-band 11ax

Ultra High Performance Wi-Fi 6 8×8:8 Indoor Access Point with 5.9 Gbps HE80/40 Speeds and Embedded IoT

Ultra High Performance Wi-Fi 6 8×8:8 Indoor Access Point with 5.9 Gbps HE80/40 Speeds and Embedded IoT

Very High Performance Wi-Fi 6 4×4:4 Indoor Access Point with 3.5 Gbps HE80/40 Speeds and Embedded IoT

High Performance Wi-Fi 6 4×4:4 Indoor Access Point with 3 Gbps HE80/40 Speeds and Embedded IoT

High Performance Wi-Fi 6 2×2:2 Indoor Access Point with 1.8 Gbps HE80/40 Speeds and Embedded IoT

Wall-Mounted Wi-Fi 6 2×2:2 Indoor Access Point (AP), Switch and IoT gateway

 

Ruckus Indoor Access Point WiFi 5 Dual-band 11ac Wave2

Mobile Indoor 802.11ac Wave 2 2×2:2 Wi-Fi Indoor Access Point (AP) with LTE Backhaul

Indoor 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Access Point for Ultra-Dense Device Environments

Indoor 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Access Point for Dense Device Environments

Indoor 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Access Point for Dense Device Environments

Indoor 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Access Point, BeamFlex, 2×2:2, 1-Port, PoE Support,

Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Indoor Access Point (AP) and Switch for Dense Client Environments

Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Indoor Access Point (AP) and Switch

Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Indoor Access Point (AP), Switch and Cable Modem

Ruckus Indoor Access Point WiFi 5 Dual-band 11ac

dual band 802.11ac Indoor Access Point, BeamFlex, 2×2:2, 1-Port, PoE Support

Wall-Mounted 802.11ac Wi-Fi Indoor Access Point (AP) and Switch for Dense Client Environments

Ruckus Indoor Access Point WiFi 5 Dual-band 11n

Dual-band 802.11n Wireless Access Point, 2×2:2 streams, BeamFlex, PD-MRC, dual ports, PoE support.

Dual-band 802.11n Wireless Access Point, 2×2:2 streams, single 10/100/1000 port, 802.3af PoE

dual band 802.11n Indoor Access Point, BeamFlex, 2×2:2, 1-Port, PoE Support

หากต้องการใบเสนอราคา หรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ...

สินค้าที่ใช้ร่วมกันหรือทดแทนกันได้

บทความที่คุณอาจสนใจ

บทความที่คุณอาจสนใจ

Facebook ร่วมกับ Optimus (ประเทศไทย) นำเสนอโซลูชั่น Facebook WiFi สำหรับผู้ใช้งานทั่วประเทศ

ปัจจุบัน Facebook ในประเทศไทยมีโครงการที่สำคัญที่ออกมาเพื่อตอบรับกับแนวคิดในการทำธุรกิจของ Facebook ที่จะทำให้ผู้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น และเครื่องมือที่สำคัญคือการทำให้ผู้คนในทุกที่ สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี โดยทาง Facebook จะเข้าไปให้การสนับสนุน ธุรกิจท้องถิ่น, โอเปอเรเตอร์ในแต่ละประเทศ รวมถึง ISPs เพื่อสนับสนุนเป้าหมายนี้ Facebook WiFi เป็นแคมเปญที่ทาง Facebook ร่วมกับทาง ออพติมุส (ประเทศไทย) ในการให้ความช่วยเหลือธุรกิจท้องถิ่นและผู้ใช้งาน Facebook ในการเป็น Ecosystem ที่จะสร้างการพึ่งพากันและกัน ผ่านการที่ร้านค้าจะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถใช้งาน WiFi ที่ติดตั้งอยู่แล้ว
Read More

ภาวะเสี่ยงสูงค้นพบในระดับ Top : แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารทำให้แฮกเกอร์สามารถแอบฟังได้

Google’s Project Zero ค้นพบว่ามีความบกพร่องในด้านของความปลอดภัยที่อาจจะอนุญาตให้แฮกเกอร์ทั้งหลายเข้ามาแอบฟังการสนทนาบนเครื่อง Android หลังจากได้ตรวจสอบแล้วถูกจัดการโดย Natalie Silvanovich เธอเป็นผุ้เชียวชาญด้านภาวะความเสี่ยงในหลายๆ แอปพลิเคชันที่มีจำนวนผู้ติดตั้งมากกว่า 10M+ บน Googly Play ที่สามารถรับสายการโทรเข้าได้ ผลกระทบนี้รวมไปถึงแอพที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น Facebook Messenger, Signal, Google Duo, JioChat, และ Mocha เธออธิบายสิ่งที่เธอเจอใน Project Zero blo ค้นพบความบกพร่อง ความปลอดภัยนี้จะอนุญาตให้ติดต่อกับอุปกรณ์ที่รับสายปราศจากการแจ้งเตือนกับผู้รับสาย
Read More

[CommScope] ตอนนี้เป็นเวลาสำหรับหน่วยงานรัฐบาลกลางเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ 5G

ด้วยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 5G และแอปพลิเคชั่นที่รองรับบางคนอาจรู้สึกว่าพวกเขาช้าหากพวกเขายังใช้ 4G / LTE ความจริงก็คือ 5G รุ่นของโทรศัพท์มือถือเป็นเพียงการเริ่มต้น แต่นั่นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงและต้นปี 2563 เป็นเวลาสำหรับหน่วยงานรัฐบาลกลางเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาพร้อม   เปิดตัว 5G โทรคมนาคมได้ทำการปรับใช้เครือข่าย 5G ในเมืองต่างๆทั่วประเทศ แต่สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์มือถือที่รองรับ 5G อื่น ๆ เพิ่งเริ่มเข้าสู่ตลาด จะมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้าเนื่องจาก Federal Communications Commission สร้างความก้าวหน้ามากขึ้นเกี่ยวกับการเปิดตัว 5G FASTโปรแกรมนี้ทำให้มีคลื่นความถี่มากขึ้นและเมื่อมีการปรับปรุงนโยบายและข้อบังคับเกี่ยวกับการให้บริการทำให้อุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือจะตอบสนองด้วยการอุปกรณ์และเสาสัญญาณโทรศัพท์ให้มากขึ้น
Read More

PDPA Solution สร้าง Privacy Policy ใช้งานได้จริง ครอบคลุม PDPA

ต้องมี Privacy Policy หากหน่วยงานของคุณเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน บริการ PDPA ให้คำปรึกษาพร้อมจัดการให้ธุรกิจของคุณสอดคล้องกับ Privacy Policy ตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นำไปใช้งานได้ทันที ประโยชน์ จัดทำนโยบายส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับข้อกฏหมาย PDPA ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักกับโรงพยาบาลระดับสากล ไม่ต้องเสียเวลานานเพื่อศึกษา ไม่ต้องจ้างนักกฏหมาย ปัญหา มีปัญหาการฟ้องร้อง เนื่องจากมีข้อมูลส่วนบุคคลหลุด ใช้เวลาดำเนินการนาน และต้องมีที่ปรึกษาด้านกฏหมาย ไม่มีแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการติดตามคำร้อง เหมาะสำหรับ ทุกสถานพยาบาลทั้งโรงพยาบาล คลินิก ที่ต้องการคำปรึกษาและวิธีจัดการ ความปลอดภัยข้อมูลของผู้ป่วยและบุคลากรในองค์กร ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Read More