Value Added Services

Value Added Services เพราะซื้อระบบ IT ไม่ได้ต้องการแค่ Hardware หรือ Software แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ Integrated ทั้งกับ ระบบเดิมที่มีอยู่รวมไปจนถึง วิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะใช้ IT เป็นเครื่องมือในการสร้างธุรกิจทีเข้มแข็ง ผ่านบุคคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 20 ปี ซึ่งพร้อมอยู่เคึยงข้าง เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ รวมถึงช่วยเหลือหากสินค้าที่ซื้อจากทางบริษัทยังไม่สามารถปรับใช้ได้กับสิ่งที่มีอยู่เดิม หรือปรับจูนเพิ่ม

Showing all 16 results

 • CommScope Ruckus Training

  CommScope Ruckus Training เรามีให้บริการ e-Learning แบบเต็มรูปแบบ มีทั้งแบบที่เรียนฟรี และเสียค่าใช้จ่าย

  CommScope Ruckus, Training, Value Added Services
 • GFI LanGuard

  ซอร์ฟแวร์อัจฉริยะ ตรวจและประเมินระบบไอทีง่ายเพียงปลายนิ้ว

  GFI Software, GFI Unlimited, Value Added Services
 • OPT-Services Configuration

  OPT Services : Configuration ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  Configuration, OPT Services, Value Added Services
 • OPT-Services Consulting

  OPT – CSL : Consulting Service เป็นบริการสำหรับการให้คําแนะนําในการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  Consulting, OPT Services, Value Added Services
 • OPT-Services Demonstration

  บริการทดสอบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเน็ตเวิร์คใน Site งานจริง เพี่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ<

  Demonstration, OPT Services, Value Added Services
 • OPT-Services Extended Warranty

  ช่วยแก้ปัญหาอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชำรุด และหาอะไหล่มาทดแทนไม่ได้ ก่อให้เกิดค

  Extended Warranty, OPT Services, Value Added Services
 • OPT-Services Financial

  บริการด้านการเงิน คำนวณดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเครือข่าย

  Financial, OPT Services, Value Added Services
 • OPT-Services Installation

  บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ ด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน

  Installation, OPT Services, Value Added Services
 • OPT-Services Network Design

  บริการออกแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับคุณมากที่สุด

  Network Design, OPT Services, Value Added Services
 • OPT-Services Spare Part

  UTM firewall ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับปกป้องและเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างในและนอกองค์กร

  OPT Services, Spare Part, Value Added Services
 • OPT-Services Support

  บริการช่วยแก้ไขปัญหาให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณกลับมาทำงานได้อีกครั้ง

  OPT Services, Support, Value Added Services
 • OPT-Services Training

  บริการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  OPT Services, Training, Value Added Services
 • OPT-Services Wireless Site Survey

  บริการสํารวจและให้คําแนะนําในการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์

  OPT Services, Value Added Services, Wireless Site Survey
 • Prospace CARE Premium

  ProSpace Care ช่วยปลดภาระเรื่อง Network infra

  Professional Services, Prospace, Support, Value Added Services
 • Prospace Configuration

  บริการ i-ntegrate and Con-figuration โดยมืออาชีพที่ผ่านการรับรองโดย Vendor ของ Brand นั้น ๆ

  Configulation, Professional Services, Prospace, Value Added Services
 • Prospace Support

  ProSpace Care ช่วยปลดภาระเรื่อง Network infra

  Professional Services, Prospace, Support, Value Added Services