Prospace

มืออาชีพในด้าน Network, Security ในบางครั้งการหาคนชำนาญการในเรื่องบางอย่างให้ความคุ้มค่าและประหยัดทั้งเงินและเวลา ดีกว่าการที่ต้องศึกษาเอง เรียนรู้เองซึ่งยุคนี้สมัยนี้ ทุกอย่างต้องเร็วและแม่น ProSpace จึงถือกำเนิดมาเพื่อช่วยคุณมีทางเลือกในการค้นหาผู้ชำนาญในด้านการบริการที่เหมาะกับคุณ

Showing all 9 results

 • Prospace CARE Premium

  ProSpace Care ช่วยปลดภาระเรื่อง Network infra

  Professional Services, Support, Prospace, Value Added Services
 • Prospace Configuration

  บริการ i-ntegrate and Con-figuration โดยมืออาชีพที่ผ่านการรับรองโดย Vendor ของ Brand นั้น ๆ

  Professional Services, Configulation, Prospace, Value Added Services
 • Prospace DIAG WiFi

  DIAG WiFi บริการตรวจเช็คคุณภาพงาน IT (WiFi Assessment)

  DIAG WiFi, Prospace, Wireless
 • Prospace FireWall-as-a-Service (FWaas)

  บริการเช่าใช้อุปกรณ์ Firewall พร้อมผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบโดยมืออาชีพระดับเทพที่คอยจัดการ Config

  Prospace, Security, FireWall-as-a-Service (FWaaS)
 • Prospace Logging & Reporting

  บริการที่จะช่วยเหลือทำให้การทำ Log ไม่ต้องลงทุนหลักแสนเพื่อเเค่ทำ Log สำหรับ พรบ.

  Logging & Reporting, Prospace, Data Analytics
 • Prospace Mail-as-a-Service (Maas)

  บริการ Mail-as-a-Service (MaaS) เป็นบริการ Mail Service ที่มีคนคุยด้วยระดับมืออาชีพ

  Prospace, Collaborative, Mail-as-a-Service (Maas)
 • Prospace Support

  ProSpace Care ช่วยปลดภาระเรื่อง Network infra

  Professional Services, Support, Prospace, Value Added Services
 • Prospace Various Services

  บริการเสริมอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการประสานงาน

  DIAG WiFi, Prospace, Wireless
 • Prospace WiFi Rental

  บริการให้เช่า WiFi และระบบ Networking สำหรับงานอีเว้นท์ และงานประชุมสัมมนาต่างๆ

  WiFi Rental, Prospace, Wireless