Skip to content

CommScope Ruckus SmartCell Insight

Ruckus SmartCell Insight สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ Big Data technology และ storage innovations

ผลิตภัณฑ์ CommScope Ruckus SmartCell Insight หรือ SCI นั้นไม่เหมือนกับระบบในการจัดการแบบเก่า ซึ่งให้ข้อมูลและรายงานที่มีความจำกัด แต่ตัวผลิตภัณฑ์นี้นั้น สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ Big Data technology และ storage innovations โดยจะจัดเก็บข้อมูลแบบ columnar database repositories จึงทำให้ง่ายในการรวบรวม จัดเก็บ และสามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากในเครือข่ายได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกบรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ CommScope Ruckus SmartCell Insight นี้ ทำให้ผู้ให้บริการเครือข่ายจะสามารถจัดเก็บ วิเคราะห์ ข้อมูลในเครือข่าย WiFi เพื่อหาแนวโน้มและสามารถจัดการธุรกิจให้เหมาะสมได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์ CommScope Ruckus SmartCell Insight มีคุณสมบัติในการช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์ข้อมูลที่มีความซับซ้อน โดยอาศัยประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายและสถานที่จากเครื่องของผู้ใช้งาน ซึ่งการวิเคราะห์นั้น จะถูกยกระดับให้เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยในการวางแผนการให้บริการต่างๆได้ เช่น

  • เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถประเมินพฤติกรรม หรือความต้องการในการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้งานในอนาคตได้
  • เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถประเมินประสิทธิภาพของเครือข่าย เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งาน
  • เพื่อช่วยให้สามารถวางเป้าหมายทางด้านการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างผลิตภัณฑ์ และบริการในรูปแบบใหม่ๆได้

ผลิตภัณฑ์ SmartCell Insight เป็น software-based analytics platform ซึ่งช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล Key Performance Indicators (KPIs) ที่มีความหลากหลาย โดยอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ CommScope Ruckus Smart Wi-Fi ซึ่งประกอบไปด้วย CommScope Ruckus ZoneDirector Controller และ CommScope Ruckus SmartZone Controller
Key Performance Indicators หรือ KPIs สามารถใช้สร้างรายงานตามความต้องการสำหรับหน่วยงานที่มีความหลากหลายของผู้ให้บริการเครือข่าย โดย KPIs จะถูกนำออกมากจากเครือข่ายที่วิ่งผ่านอุปกรณ์ SmartCell Insight ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆเช่น

  • ปริมาณ upstream และ downstream traffic โดนสามารถวัดได้ทั้งชนิดและประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้งาน
  • RF Channel Capacity ระหว่าง Aps หรือ stations
  • Access Points ที่มี ปริมาณ traffic volume สูงที่สุด
  • Potential client throughput
  • จำนวนของเครื่องผู้ใช้งาน Sessions และ Session length
  • อื่น ๆ อีกมากมาย

ด้วยข้อมูลเหล่านี้ ผู้ดูแลเครือข่ายสามารถสร้าง Report ที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ โดยสามารถทำย้อนหลังได้ทั้งเป็นรายเดือน หรือรายสัปดาห์ เพื่อนำมาสังเกตการใช้งานของเครื่องผู้ใช้งานที่อยู่ในเครือข่าย

สินค้าที่ใช้ร่วมกันหรือทดแทนกันได้

บทความที่คุณอาจสนใจ

บทความที่คุณอาจสนใจ

[WatchGuard] เคยรู้ไหม ทำไมการกรองมัลแวร์โดยใช้ DNS จึงเป็นจุดคัดกรองที่ดีที่สุด

หนึ่งในกระบวนการทำงานงานบนพื้นฐาน ที่ Firewall และอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ป้องกันและจัดการกับภัยคุกคาม สามารถทำได้คือการบล็อคผู้ใช้จากการที่โดนมัลแวร์เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ต้นทางเพื่อส่งข้อมูลกลับไป ซึ่งมีวิธีที่การป้องกันและมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ทาง Mr.Ricardo Arroyo | Product Manager ได้เขียนโพสเพื่อขอความร่วมมือจากทาง Net Security ให้ช่วยอธิบายบางส่วนของวิธีการเหล่านี้และสาเหตุที่เขาเชื่อว่าการกรองตามระบบชื่อโดเมน (DNS) เหมาะสำหรับองค์กรหลายแห่ง องค์กรสามารถบล็อคไซต์ที่เป็นอันตรายตามที่อยู่ IP ได้ แต่ที่อยู่ IP เดียวสามารถให้บริการได้หลากหลายบริการ ในทางปฏิบัติหากเราทำการบล็อคที่อยู่ IP เดียวนั้นจะทำให้บริการทั้งหมดถูกปิดกั้นโดยทันที หากใช้การกรองด้วยชื่อโดนเมน จะสามารถแยกบริการต่างๆออกจากที่อยู่ IP
Read More

Mobile SSLVPN ติดตั้งอย่างไร?

SSLVPN คืออะไร? SSLVPN ย่อมาจาก Secure Sockets Layer + Virtual Private Network คือ การให้บริการระบบเครือข่ายเฉพาะภายในองค์กรที่สามารถใช้งานโดยอาศัยเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) หรือ Internet โดยที่บุคคลภายนอกองค์กรไม่สามารถเข้าถึงได้ เพราะระบบจะทำการตรวจสอบความมีตัวตนก่อนให้บริการ ระบบการเข้าถึงข้อมูลผ่าน SSL เป็นมาตรฐานการส่งเอกสารที่เป็นความลับบนระบบ Internet มีการทำงานโดยอาศัย Cryptographic system ที่จะต้องมีกุญแจที่สำคัญของการเข้ารหัส 2 อัน คือ
Read More

มาดูประโยชน์ของ DNSWatchGo สามารถปกป้องข้อมูลคุณด้านใดบ้าง

DNSWatchGo นั้นเป็น Solfware ที่ทำงานบน Cloud-based เป็นการป้องกันในระดับ Domain , Content filtering และเพิ่มการให้ความรู้ในส่วนของการโดนโจมตีที่เป็นอันตราย ทางผู้ดูแลระบบสามารถวิเคราะห์และหาคำตอบจาก Log event ที่อธิบายถึงการบล็อกการทำงานเพื่อปกป้องผู้ใช้ และเมื่อระบบมีการ Alert หรือ Detect การโจมตีที่เป็นอันตราย จะมีข้อมูลบางส่วนถูกส่งไปยัง WatchGuards Team ซึ่งเบื้องหลังทีมจะมีผู้เชียวชาญทำการวิเคราะห์ว่าเว็บไซต์นั้นๆหรือภัยอันตรายดังกล่าว สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้มากน้อยเพียงใด และหลังจากวิเคราะห์แล้วพบว่าเป็นอันตราย WebSite ดังกล่าวจะถูกขึ้นบัญชี BackList บนCloud-Basedเพื่อปกป้องผู้ใช้ DNSWatchGo
Read More

เปิด TEAMVIEWER อย่างไรไม่ให้เครื่องโดน RANSOMWARE

เรื่องนี้มีการใช้คำว่า TeamViewer เยอะ ผมย่อว่า “T” ละกัน ไม่งั้นเรื่องจะยาว ถ้าเห็น “T” มันคือ TeamViewer นะครับ T เองในวงการด้าน Cybersecurity ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ล่อเป้าครับ มันเป็นทางลัดที่โจรจะมุดเข้าระบบได้ง่าย ๆ เลย ขอแค่รู้ ID ที่เป็นเลข 9 ตัวกับรหัสผ่านอีกแค่ 5 หลักเท่านั้นเอง ฟังดูเหมือน T จะเจาะได้ง่าย แต่เรากลับไม่ค่อยได้ยินเรื่องรูรั่วของ T หรือเซิร์ฟเวอร์ของ T โดนโจมตีจนล่ม หรือถูกเจาะขโมยข้อมูลลูกค้า ฯลฯ
Read More