DZS

DZS (DZSI:Nasdaq) บริษัทผู้นำด้าน GPON และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเครือข่ายผู้ใช้งานมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก รองรับการใช้งานอุปกรณ์ถึงกว่า 20 ล้านพอร์ตในปัจจุบัน ทั้งนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระดับโลก ผ่านผู้ให้บริการที่เป็นโอเปอร์เรเตอร์รายใหญ่ในแต่ละประเทศ รวมถึงการขยายฐานไปยังกลุ่มผู้ใช้งานระดับ Enterprise ที่ต้องการโซลูชั่น GPON ในองค์กร เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเน็ตเวิร์คความเร็วการทำงานสูงสุด

Showing the single result

  • DZS (GPON)

    GPON เทคโนโลยีการเชื่อมต่อบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต ที่ให้ Bandwidth การใช้งานสูงกว่าเทคโน�

    DZS