GFI Software

บริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้านความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายเพื่อใช้ขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย Email Security, Firewall Software, Mail Server, Patch Management, GFI Archiver และ GFI Unlimited

Showing all 6 results

 • GFI Archiver

  จัดการและจัดเก็บอีเมล์ในพื้นที่ส่วนกลางอย่างเป็นระเบียบ ใช้งานง่ายและปลอดภัย

  Collaborative, GFI Archiver, GFI Software
 • GFI Email Security

  กรองสแปมกำจัดไวรัส หยุดการโจมตีแบบฟิชชิ่งและปกป้องเซิร์ฟเวอร์อีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ

  Email Security, GFI Software, Security
 • GFI Firewall Software

  ป้องกันไวรัส มัลแวร์ และภัยคุกคามบนระบบเครือข่าย ควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายใน

  Firewall Software, GFI Software, Security
 • GFI LanGuard

  ซอร์ฟแวร์อัจฉริยะ ตรวจและประเมินระบบไอทีง่ายเพียงปลายนิ้ว

  GFI Software, GFI Unlimited, Value Added Services
 • GFI Mail Server

  เมล์เซิร์ฟเวอร์ใช้งานง่ายและหลากหลาย ลดภาระการจัดการอีเมล์ในองค์กร ในราคาประหยัด

  Collaborative, GFI Software, Mail Server
 • GFI Patch Management

  ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายอย่างละเอียดทุก IP

  GFI Software, Patch Management, Security