WatchGuard

WatchGuard ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 โดยเริ่มจากการให้บริการ UTM Firewall แก่ธุรกิจ SMB เป็นเจ้าแรกของโลก จากนั้น ได้ขยายบริการไปในส่วนของ Next-generation Firewall, Secure Wi-Fi และ Endpoint Protection ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ WatchGuard มีลูกค้าผู้ใช้บริการมากกว่า 200 รายทั่วไทย ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษา อุตสาหกรรมการผลิต โรงแรม หน่วยงานราชการ และอื่นๆ

Showing all 11 results

 • WatchGuard BSP

  ซอฟต์แวร์เพิ่มความปลอดภัย ปกป้องการถูกโจมตีบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  Security, WatchGuard, WatchGuard BSP
 • WatchGuard Cloud and Virtual Firewalls

  Application เพื่อการจัดการและใช้งานระบบขององค์กรบนคลาว์ดได้ง่ายขึ้นและปลอดภัย

  Cloud and Virtual Firewalls, Security, WatchGuard
 • WatchGuard Endpoint Security

  ยกระดับการป้องกันการถูกแฮกระบบ หยุดการคุกคามจากมัลแวร์ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก

  Endpoint Security, Security, WatchGuard
 • WatchGuard Firewall Appliances

  Next-generation Firewall ที่ถูกออกแบบมาครบถ้วนด้วยฟีเจอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในอุปกรณ์เดียว

  Firewall Appliances, Security, WatchGuard
 • WatchGuard Firewall Cloud

  ขยายขอบเขตความปลอดภัยบนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ปกป้องข้อมูลจากการโจมตีและการคุกคามอื่นๆ

  Firewall Cloud, Security, WatchGuard
 • WatchGuard Firewall Software

  ยกระดับการป้องกันและความปลอดภัยในระบบด้วย WatchGuard FireboxV

  Firewall Software, Security, WatchGuard
 • WatchGuard Indoor Access Point

  โซลูชั่นเครือข่ายไร้สาย 802.11ac Wave 2 ปลอดภัยสูง พร้อมคุณสมบัติตรวจจับภัยคุกคามบน Wi-Fi

  Access Point, Indoor, WatchGuard, Wireless
 • WatchGuard MSSP

  บริการ Managed Security Services แบบครบวงจร ลดความยุ่งยากในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบ

  Security, WatchGuard, WatchGuard MSSP
 • WatchGuard Multi-Factor Authentication

  โซลูชั่นการยืนยันตัวตน ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น รองรับการใช้งานทั้งบน Apple iOS และ Android

  Multi-Factor Authentication, Security, WatchGuard
 • WatchGuard Outdoor Access Point

  โซลูชั่นเครือข่ายไร้สาย 802.11ac Wave 2 สำหรับติดตั้งนอกอาคาร รองรับการใช้งานที่หนาแน่น

  Access Point, Outdoor, WatchGuard, Wireless
 • WatchGuard SSL

  แอปพลิเคชั่น เพื่อการรักษาความปลอดภัยจากการเชื่อมต่อเครือข่ายจากผู้ใช้งานระยะไกล

  Security, WatchGuard, WatchGuard SSL