OPT Services

เพราะการนำเสนองานของ SI (System Integrator) เองไม่ได้มีแค่การขายสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่การ Integrated ระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานหรือเจ้าหน้าที่ทีมไอทีของลูกค้า สามารถใช้งานสินค้าที่ซื้อเหล้านั้นได้อย่างเต็มที่ ไม่ติดปัญหาการออกแบบ การคอนฟิกค่าต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเน็ตเวิร์คและซิเคียวริตี้ ที่เกียวข้องกับงานหลายส่วนภายในออฟฟิส รวมถึงในเน็ตเวิร์คที่มีการเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ที่มากและหลากหลาย เป็นสิ่งที่สำคัญ

เพราะแค่เซ็ตได้ เซ็ตเป็นไม่เพียงพอสำหรับให้บริการของเราและตัวแทนจำหน่าย แต่มันคือการมี ทริก มีความเข้าใจในสินค้าแต่ละแบรนด์ โดยเฉพาะสินค้าที่ทางออพติมุสเป็นผู้จัดจำหน่าย จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าไอที ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ มากกว่าแค่เปิด ปิด หรือ เซ็ตแค่เบสิก พื้นฐานเท่านั้น

นอกจากนี้ การให้ความสะดวกกับคู่ค้าของทางบริษัทก็เป็นสิ่งที่ออพติมุส คำนึงถึง เรายังมีบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คู่ค้าของเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เช่นบริการจัดส่ง ที่เป็นเซอร์วิสที่ได้มาตรฐานระดับโลก จัดส่งเร็ว สามารถกำหนดพื้นที่ในการจัดส่งได้ทั่วไทย (OPT-Delivery)

 

ประเภทของงาน OPT-Services ที่ทางออพติมุส ให้บริการ

งานด้านเทคนิค

OPT-Services มีบริการด้านงานเทคนิคครอบคลุมทั้งในส่วนงานที่เป็นงานด้าน Presales และงานในทาง Post Sales โดยงานทั้งสองส่วนนี้ มุ่งหวังเพื่อให้ออพติมุสเป็นทีมงานสนับสนุนงานขายให้กับคู่ค้าของทางบริษัท เช่น การให้คำแนะนำด้านการทำ Network Consult,  Network Design และ Security Design ซึ่งจะช่วยให้ระบบการทำงานของลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ รวมกับความพยายามของคู่ค้าที่จะส่งมอบงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเขา

นอกจากนี้งานด้านเทคนิคยังรวมถึง งานด้าน Configuration ต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าที่ออพติมุสเป็นตัวแทนจำหน่าย เพราะเราเชื่อว่า สินค้าทุกตัวถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในส่วนของรายละเอียดของงานส่วนที่สำคัญที่สุด นั่นคือการ Modified ระบบ ปรับจูนกับระบบเดิมของลูกค้า เพื่อให้สามารถทำงานได้สอดประสานกันมากที่สุด

งานด้านการสนับสนุนการขายอื่น

นอกจากงานด้าน Technics ที่ออพติมุส ให้บริการผ่าน OPT-Services แล้วนั้น ยังมีงานสนับสนุนด้านการขายอื่นๆ ที่ทางออพติมุสยังมีให้บริการเพิ่มเติมด้วย อาทิ การอบรมการใช้งาน ซึ่งจะทำให้ User ผู้ใช้งานมีความเข้าใจ เห็นถึงภาพรวมของระบบ และสามารถตัดสินใจผ่านข้อมูลที่มีอยู่เพื่อการจัดการระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากงานด้าน Training ฝึกอบรมแล้ว เรายังมีงานด้านการจัดส่ง ที่ให้บริการคู่ค้า ได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาการรอสินค้า ลดปัญหาการจัดส่งที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่ได้มาตรฐาน ออกไป

Partner จะได้ประโยชน์อะไรบ้างจาก OPT-Services

 • ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้สินค้าในเชิงลึก
 • ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับการเทรนนิ่งทีมงาน
 • ต้นทุนถูกกว่าทำเอง
 • สามารถจัดสรรทีมงานที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำงานในส่วนอื่นๆ เช่น Presale
 • มีการสนับสนุนด้านการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ

Showing all 11 results

 • OPT-Services Configuration

  OPT Services : Configuration ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  Configuration, OPT Services, Value Added Services
 • OPT-Services Consulting

  OPT – CSL : Consulting Service เป็นบริการสำหรับการให้คําแนะนําในการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  Consulting, OPT Services, Value Added Services
 • OPT-Services Demonstration

  บริการทดสอบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเน็ตเวิร์คใน Site งานจริง เพี่อการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ<

  Demonstration, OPT Services, Value Added Services
 • OPT-Services Extended Warranty

  ช่วยแก้ปัญหาอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชำรุด และหาอะไหล่มาทดแทนไม่ได้ ก่อให้เกิดค

  Extended Warranty, OPT Services, Value Added Services
 • OPT-Services Financial

  บริการด้านการเงิน คำนวณดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาระบบเครือข่าย

  Financial, OPT Services, Value Added Services
 • OPT-Services Installation

  บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ ด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน

  Installation, OPT Services, Value Added Services
 • OPT-Services Network Design

  บริการออกแบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับคุณมากที่สุด

  Network Design, OPT Services, Value Added Services
 • OPT-Services Spare Part

  UTM firewall ทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับปกป้องและเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างในและนอกองค์กร

  OPT Services, Spare Part, Value Added Services
 • OPT-Services Support

  บริการช่วยแก้ไขปัญหาให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณกลับมาทำงานได้อีกครั้ง

  OPT Services, Support, Value Added Services
 • OPT-Services Training

  บริการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  OPT Services, Training, Value Added Services
 • OPT-Services Wireless Site Survey

  บริการสํารวจและให้คําแนะนําในการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์

  OPT Services, Value Added Services, Wireless Site Survey