DZS (GPON)

SKU: P0083 Category:

GPON เทคโนโลยีการเชื่อมต่อบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ต ที่ให้ Bandwidth การใช้งานสูงกว่าเทคโนโลยีที่เป็นสายทองแดง หรือสายโทรศํพท์แบบเดิม และด้วยข้อเด่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคา การบำรุงรักษา ต้นทุนในการดำเนินการ DZS จึงได้ขยายไลน์สินค้ามายังกลุ่ม Enterprise ซึ่งได้แก่ไลน์สินค้าที่ชื่อว่า “FiberLAN”

DZS หรือ DASAN Zhone Solutions เกิดจากการร่วมทุนของยักษ์ใหญ่ 2 เจ้าในธุรกิจโทรคมนาคมในปี 2016 ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วย ZHONE Technologies และ DASAN Network Solution สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Plano รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกิจการที่เกียวข้องการจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับลูกค้ากลุ่มโทรคมนาคม และกิจการขนาดใหญ่

เทคโนโลยี PON หรือ Passive Optical Networking ได้ผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วเป็นระยะเวลานาน จากการใช้งานที่เริ่มต้นในการใช้งานเดินสายในระดับเมืองผ่านกลุ่มงานบริษัทโทรคมนาคม และในปัจจุบันพบว่าได้ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งในบ้านเราที่เราใช้งาน FTTH เทคโนโลยี PON หรือ GPON (Gigabit) ก็เป็นเทคโนโลยีที่ถูกเลือกใช้เป็นอันดับแรกๆ เนื่องจากต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีบอรดแบนด์ในแบบอื่นๆ รวมถึงอายุการใช้งานสาย Fiber Optic ก็ยาวนานมากกว่าสายทองแดง หรือ สายโทรศัพท์โดยทั่วไป ทั้งนี้ ยังได้ระยะทางที่ไกลกว่า แถมในปัจจุบันการใช้งานต่างๆ ก็ได้ความเร็วที่สูงกว่าเดิมอีกด้วย

ต่อมาความต้องการใช้งาน GPON ได้แพร่ขยายมายังกลุ่มบริษัทที่เป็น Enterprise มากขึ้น โดยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ผ่าน OLT ที่มีจำนวนพอร์ตมากขึ้น รองรับการทำงานเพื่อเป็น core ของระบบ หรือในบางระบบ จะเป็นการออกแบบเพื่อวางคู่ขนานไปกับ Ethernet ในรูปแบบเดิม รวมถึง ONU ก็หลากหลายมากขึ้น รองรับการทำงานทั้ง Indoor และ Outdoor รวมถึงการเพิ่ม Feature ต่างๆ เข้า อาทิ Wireless เป็นต้น ทำให้ ทางเลือกในการใช้งานตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดึขึ้น 

DZS มีกลุ่มอุปกรณ์ที่เป็น GPON ที่นำมาใช้งานในองค์กร ประเภท โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยอยู่ในกลุ่มสินค้าในชื่อ “FiberLAN” ซึ่งจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระดับโลก จีงให้ความมั่นใจกับผู้ใช้งานว่าจะได้รับสินค้าที่มีเทคโนโลยีล่าสุด พร้อมการออกแบบที่ใส่ใจถึงการทำงานอย่างแท้จริง ตอบสนองทุกการใช้งานสูงสุด