โซลูชั่นจัดการความปลอดภัยกล้อง CCTV นับพันตัวได้อยู่หมัดในหน้าจอเดียว ด้วย CSIM


จะดีกว่ามั้ย ? ถ้ามีโซลูชั่นไอทีที่สามารถจัดการกล้อง CCTV บนหน้าจอเดียว พร้อมแจ้งเตือนและป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ ได้

 

CSIM เป็นการใช้เทคโนโลยี CSIM (Convergent security information) เพื่อรวบรวมและควบคุมสั่งการความปลอดภัยที่มาจากกล้อง CCTV ได้หลายตัวในแหล่งเดียว

 

และนี่คือแนวทางในการใช้ CSIM เพื่อจัดการความปลอดภัยกล้อง CCTV นับพันตัวในหน้าจอเดียว

กล้อง CCTV
  1. การนำเสนอภาพจากกล้อง CCTV แบบพร้อมกัน: CSIM ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแสดงภาพจากกล้อง CCTV นับพันตัวพร้อมกันในหน้าจอเดียว โดยจะแสดงภาพให้เห็นที่ติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ในโรงงาน คลังสินค้า ลานจอดรถ เป็นต้น ฯลฯ

  2. ระบบควบคุมความปลอดภัยแบบเรียลไทม์: CSIM ช่วยตั้งค่าระบบควบคุมความปลอดภัยในเวลาเกิดเหตุขึ้น การเตือนและแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การบุกรุก การเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ หรือสถานการณ์ที่เกิดความเสี่ยง

  3. การบันทึกภาพและวิดีโอ: CSIM ช่วยบันทึกภาพและวิดีโอจากกล้อง CCTV นับพันตัวเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการสืบสวนเหตุการณ์ การวิเคราะห์และให้เป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ

  4. ควบคุมการเรียกภาพและเรียกดู: ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเลือกภาพจากกล้อง CCTV นับพันตัวได้ทันทีและสามารถเรียกดูภาพจากกล้องที่ต้องการด้วยคลิกเดียว ช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานการณ์ที่ต้องการและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

  5. การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล: CSIM ช่วยในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้อง CCTV หลากหลายแบรนด์ และอุปกรณ์ รวมมาไว้บน Dashboard ของ CSIM เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับอย่างทันสมัยและมีความถูกต้อง

  6. ระบบควบคุมความปลอดภัย: การใช้งาน CSIM ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบควบคุมความปลอดภัย ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

CSIM Challenges

ต่างระบบ, ยี่ห้อ เช่น CCTV, Access Control, Fire Alarm, Intrusion, AI, IoT และอื่น ๆ

การเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

การกำหนดจุดกล้องที่ เหมาะสมในการใช้ AI Camera

การเฝ้าระวัง แจ้งเตือนและการปฏิบัติ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน

การสืบค้นข้อมูล ที่รวดเร็ว

การเฝ้าระวัง แจ้งเตือน เมื่อเครื่องจักรทำงานผิดปกติ

Key Capabilities

CSIM Platform

Collection

Device management independent software collects data from any number of disparate security devices or systems.

Resolution

The system provides standard operating procedures (SOPs), step-by-step instructions based on best practices and an organization’s policies, and tools to resolve the situation.

Analysis

The system analyzes and correlates the data, events, and alarms, to identify the real situations and their priority.

Reporting

Software tracks all the information and steps for compliance reporting, training and potentially, in-depth investigative analysis.

Verification

Software presents the relevant situation information in a quick and easily digestible format for an operator to verify the situation.

Audit trail

Audit trail Software also monitors how each operator interacts with the system, tracks any manual changes to security systems and calculates reaction times for each event.

System Overview

หากต้องการใบเสนอราคา หรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ...

เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สามารถอ่านรายละเอียด เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า ได้ที่นี่

กด Submit เพื่อรับรองว่าข้อความที่กรอกเป็นความจริงทุกประการรวมถึงยอมรับการใช้งาน PDPA ตามรายละเอียดตาม Link หรือ QR Code ที่ได้แนบไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า