Skip to content

SmartPole

Solutions ,

Customized IoT- Enabled For Advanced Services Smart City

Customized IoT- Enabled For Advanced Services Smart City

Smart City จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม และเมื่อชุมชนมีมาตรฐานชีวิตดีขึ้น มีความปลอดภัย  ก็จะขับเคลื่อนให้ชุมชนนั้นๆ แข็งแรงมากขึ้น คนในสังคมก็จะมีความสุข คนในชุมชนได้รับบริการที่ดีจากภาครัฐ ธุรกิจได้ประโยชน์จากการที่สังคมดีขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองลง สร้างสังคมให้น่าอยู่ ทันสมัย ทุกๆคนมีความสุขในการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

การลงทุนใน Smart City เป็นหมุดหมายที่สำคัญของทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย มีการตั้งเป้าหมายลงถึงระดับ ตำบล อำเภอเพื่อสร้างประโยชน์โดยตรงให้กับพื้นที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนในสังคม ลดปัญหาอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ หากเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่ไม่คาดคิด หรือในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ที่วันนี้เมืองต้องเสียค่าใช้จ่ายพลังงานสิ้นเปลืองมหาศาล รวมถึงคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศที่เลวร้ายลงไปโลก การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกวันนี้ด้วยสังคมที่มีคนหลายเจนเนอเรชั่นอยู่ด้วยกัน มีความต้องการที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่กระจายไปสู่ทุกๆ คนในสังคมจะทำให้สามารถปรับตัว และสร้างให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในแบบที่ตัวเองและสังคมนั้นๆต้องการได้

ทั้งนี้จะมี Smart City ที่ดีได้ หัวใจที่สำคัญคือ “Big Data” มีตัวอย่างจากหลายเมืองที่เริ่มทำ Smart City แล้วประสบความสำเร็จ เพราะว่าผู้บริหารเมืองสนใจและให้ความสำคัญสูงคือข้อมูลต่างๆ ที่จะวิ่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางของเมือง ผ่านหน้า Dashboard ที่สามารถแสดงผล หรือมีข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้บริหารเมืองสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้รวดเร็ว แม่นยำ และผิดพลาดน้อยที่สุด

Customized IoT Data INPUT

เพราะความต้องการของพื้นที่แตกต่างกัน ออพติมุส ร่วมกับ นิปปอนไซซิส ร่วมออกแบบโซลูชั่นสำหรับการใช้งานในพื้นที่ ที่มีความต้องการเก็บข้อมูล “Big Data” ผ่านประเภทของเซนเซอร์ที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยการเก็บข้อมูลดังกล่าว เก็บได้แบบ real-time สามารถเลือกเก็บตามความต้องการ รวมถึงงบประมาณที่วางไว้ได้ ทั้งนี้ มี Module ที่น่าสนใจอาทิ

  1. วัดอุณหภูมิและความชื้น
  2. ตรวจจับเสียงรบกวน หรือเสียงดังเกินมาตรฐาน
  3. ตรวจวัดค่าฝุ่น pm2.5 / pm10
  4. แสดงความกดอากาศ
  5. วัดปริมาณน้ำฝน
  6. ความสว่าง
  7. ตรวจวัดคุณภาพอากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ / โอโซน / อ็อคซิเจน / คาร์บอนมอนน็อคไซค์
  8. ตรวจสอบเคมีในอากาศ ไนโตรเจนไดออกไซด์/ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ / ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์/ มีเทน/แอมโมเนีย/ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ /ฟอร์มาลดีไฮด์
  9. ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทั้งนี้สามารถเก็บข้อมูลที่สำคัญอาทิ DO (Dissolved Oxygen), ระดับน้ำ เป็นต้น
XEN Smart pole
XEN Smart pole

ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วย AI, ML

ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วย AI, ML

หลังจากได้ข้อมูลที่พื้นที่ต่างๆ เป็นที่เรียนร้อยแล้ว การจัดการบนศูนย์ข้อมูลคือหัวใจหลักของ Smart City การมีข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำจะทำให้ผู้ที่อยู่ที่ศูนย์สามารถตัดสินใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การทำงานของระบบทำผ่าน Cloud ทำให้ลดค่าใช้จ่ายตั้งต้นได้เป็นจำนวนมาก ลงทุนต่ำ อีกทั้ง ระบบการจัดการยังรองรับการทำงานบน Device ที่หลากหลาย ทั้ง คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือ แท็ปเล็ตได้อีกด้วย ทั้งนี้เราสามารถเลือกการแสดงผลที่ต้องการ จากความสนใจในแต่ละทีมบริหารที่รับผิดชอบงานที่ต่างกัน โดยมีผู้บริหารสูงสุดเห็นภาพรวมทั้งหมด

Power Source

การจัดการในเรื่องของพลังงานที่ใช้ที่เสาต้นทาง ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เราได้พัฒนาให้สามารถรองรับการทำงานผ่าน Solar Cell ซึ่งจะมีการเก็บพลังงานไว้ที่แบตเตอรี่สำรอง สามารถดึงพลังงานกลับมาใช้เมื่ออยู่ในเวลากลางคืน ทำให้สามารถทำงานได้ ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

ทั้งนี้ เรายังมีรายละเอียดของ Modult Sensor อีกหลายรุ่น หลายแบบที่สามารถเลือกใช้ หรือผลิตในลักษณะที่เป็น Make to Order ผ่านทีมงานทีมีประสบการณ์ในตลาดเป็นระยะเวลานาน มีสิทธิบัตรในการผลิต มีโรงงานผลิตทำให้สามารถทำให้เกิด Economy of Scale ได้เป็นอย่างดี สนใจข้อมูลด้าน IoT ระบบ

Solution Smart POLE
Customized IoT- Enabled For Advanced Services Smart City

บทความที่คุณอาจสนใจ

หมดกังวล​ ยาเสื่อมเพราะตู้แช่

หมดกังวล ยาเสื่อมคุณภาพเพราะตู้แช่​ สำหรับโรงพยาบาลที่มีปัญหายาเสื่อมคุณภาพเพราะตู้แช่มีความชื้นมากเกินไป หลายๆโรงพยาบาลต้องจ้างเจ้าหน้าที่ในการจดบันทึกอุณภูมิตู้แช่ยา ซึ่งเปลืองค่าใช้จ่ายมากมายอีกทั้งที่จดมาก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ผู้ป่วยเกิดอันตรายจากการได้รับยาที่ไม่มีคุณภาพ เราช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ ด้วย XENTEMP โซลูชั่นระบบตรวจสอบอุณภูมิห้องยา เพราะยาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนั้นการเก็บรักษายาของโรงพยาบาลนั้นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ จะดีกว่ามั้ยถ้าหากเรามีเทคโนโลยีการตรวจจับอุณหภูมิ เพื่อรักษายาให้คงประสิทธิภาพ พร้อมใช้ยาได้ตลอด แถมยังลดค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ ที่ต้องจดอุณหภูมิ อุปกรณ์มีความแม่นยำของข้อมูลอุณหภูมิตู้แช่ยา และเราสามารถรู้ปัญหาของตู้แช่ยาทันที แบบ Realtime สอบถามเพิ่มเติม เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษา.. สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Read More

ให้ XENTEMP IoT เป็นผู้ช่วยเฝ้าห้องเซิร์ฟเวอร์ตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องเซิร์ฟเวอร์เป็นพื้นที่หลักสำหรับการติดตั้งโครงสร้างไอทีทั้งหมดของธุรกิจ ในห้องเต็มไปด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ที่สำคัญซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น Server, Router หรือ Switching Hub ด้วยเหตุนี้ การตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้องเซิร์ฟเวอร์แบบเรียลไทม์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าระดับอุณหภูมิ ความชื้นอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ การไม่ดูแลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในห้องเซิร์ฟเวอร์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบล่ม และข้อมูลสูญหายได้ในที่สุด โซลูชั่นสำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อม โซลูชั่นสำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของห้องเซิร์ฟเวอร์ ที่จะแชร์ในวันนี้ คือระบบตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในรูปแบบ IoT (Internet of Things) โดยเทคโนโลยี IoT นี้จะช่วย รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น
Read More

XENTEMP โซลูชั่นระบบตรวจสอบอุณภูมิห้องยาของโรงพยาบาล

XENTEMP SMART PHARMACY TEMPERATURE MONITORING SYSTEM โซลูชั่นระบบตรวจสอบอุณภูมิห้องยาของโรงพยาบาล ยาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ทำให้เกิดทั้งต้นทุนและรายได้ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ดังนั้นการเก็บรักษายาให้มีคุณภาพพร้อมสำหรับการใช้งาน การมีข้อมูลการเก็บรักษายาและความคงตัวของยาหลังจากเตรียมผสม จึงมีความสำคัญทั้งในด้านผลการรักษา และในด้านการช่วยลดต้นทุนที่เกิดจากความสูญเสียของยาก่อนวันหมดอายุที่ควรเป็น การเก็บรักษายาที่ห้องยาของโรงพยาบาลฟนั้นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากยามีหลากหลายรายการ หากเก็บไม่ถูกต้องจะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพ และอาจทำให้หยิบยาผิด ผู้ป่วยเกิดอันตรายจากการได้รับยาที่ไม่ถูกต้อง โดยการเก็บรักษายาควรเก็บอยู่ในอุณหภูมิ และความชื้นที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมตรวจสอบอุณหภูมิ และความชื้นของห้องคลังยา และตู้แช่ยา เป็นประจำ ยาบางชนิดจำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิในการจัดเก็บ ยาฉีดสำหรับโรคเบาหวาน: อินซูลิน, Byetta, Symlin
Read More

สร้างเสริมสุขภาพถ้วนหน้าด้วยระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์จาก XEN SmartPole

มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะ PM2.5 เป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในหลายส่วนของโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ ทุกวันนี้กลายเป็นปัญหาเรื้อรัง แก้ไขไม่ได้ มีผลกระทบต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของประชาชน สำหรับองค์การปกครองส่วนจ้งหวัด ท้องถิ่น สำนักงานเขต ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นพิเศษ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดจิ๋วที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน อนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้สามารถแทรกซึมลึกเข้าไปในปอด ทำให้ระบบทางเดินหายใจมีปัญหาเช่น โรคหอบหืด โรคหัวใจ การสัมผัสกับ PM2.5 ในระดับสูงยังส่งผลต่อคนทำงานที่อยู่นอกอาคาร พื้นที่โล่งแจ้ง โดยจะมีอาการปวดศีรษะ เหนื่อยล้าง่าย หายใจติดขัด ในหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน
Read More

สินค้าที่ใช้ร่วมกันหรือทดแทนกันได้