Skip to content

OPT-Services Wireless Site Survey

บริการสํารวจและให้คําแนะนําในการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์

OPT-SVY: Site Survey Service เป็นเงื่อนไขในการพัฒนาระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ในแต่ละสถานที่ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกัน การพัฒนาระบบเน็ตเวิร์คที่เหมาะสมกับแต่ละสถานที่จึงต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการพัฒนาระบบเน็ตเวิร์คและต้องมีความเชี่ยวชาญในเชิงเทคนิคของอุปกรณ์ที่จะนําไปใช้เป็นอย่างดี เพื่อให้ระบบเน็ตเวิร์คที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งาน (Users) ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

OPT-Services Site Survey Service (OPT-SVY) จึงได้ให้บริการสํารวจและให้คําแนะนําในการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบเน็ตเวิร์ค Wireless และมีความเชี่ยวชาญในด้านข้อมูลเชิงเทคนิคของอุปกรณ์ที่จะใช้งานเป็นอย่างดี เพื่อให้การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้วยการส่งมอบรายงานผลการสํารวจอุปกรณ์ พร้อมคําแนะนําในการเลือกใช้อุปกรณ์จํานวนและรูปแบบการติดตั้ง รวมถึงจุดติดตั้งที่จะส่งผลดีที่สุดให้แก่คุณ

จุดเด่น

  • ลงสํารวจพื้นที่จริง (Site Survey)
  • แนะนําอุปกรณ์ คํานวณจํานวน AP และกําหนดจุดติดตั้งที่เหมาะสม
  • จัดทํารายงานเพื่อใหการติดตั้งระบบ Wireless มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชนที่ได้รับ

  • ระบบ Wireless ที่ออกแบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน (Users) ได้อย่างคุ้มค่า
  • ระบบ Wireless ที่ติดตั้ง Diag (ไดแอ็ก) ช่วยสร้างความมั่นใจและมีความเสถียร
  • สามารถประเมินจํานวนอุปกรณ์และงบประมาณได้โดยสังเขป

สินค้าที่ใช้ร่วมกันหรือทดแทนกันได้

บทความที่คุณอาจสนใจ

Meraki’s Air Marshal ได้รับความช่วยเหลือ WIPS

  WiFi Hacking เป็นเรื่องที่ผู้คนพูดกันว่า ณ ตอนนี้ ซึ่งมาพร้อมกับความยุ่งยากที่ไม่ชัดแจน และเทคนิคที่ไม่เหมือนใคร เราได้มีการผลิตการแก้ปัญหาที่เรียกว่า Trusted Wireless Environment ซึ่งประกอบไปด้วย 6 Threats Layer 2 ที่จะมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา   Miercom คือ บริษัท Global ที่ทำเกี่ยวกับ WiFi Professional มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบ Network Performance และความปลอดภัย
Read More

รู้หรือไม่ SEXTORTION SCAM SPAM คืออะไร ??

ใครเคยโดนบ้าง ! ช่วงนี้จะมี Email จากคนที่ไม่รู้จักอ้างว่า เขารู้ว่าคุณได้เข้า Website ที่ไม่เหมาะสม และเขาสามารถควบคุมเครื่องคอมของคุณได้พร้อมกับได้ทำการอัด VDO ของคุณทำเรื่องที่ไม่ดีงามเอาไว้ โดยสร้างความน่าเชื่อถือว่าเขาสามารถทำได้จริง ๆ ด้วยการอ้างถึง Password ที่คุณใช้อยู่ หรือ เคยใช้ ใน Email ได้ระบุให้คุณจ่ายเงินให้เขาเป็นจำนวนประมาณ 1,900 USD หากคุณไม่ทำตาม เขาจะนำ VDO ที่มีของคุณไปเผยแพร่ในพื้นที่สาธารณะและส่งให้กับเพื่อนๆของคุณ เพื่อแลกกับความอับอาย   • หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ คุณจะยอมจ่ายหรือไม่ ?  
Read More

ทำความรู้จัก WatchGuard Managed Security Services (MSSP)

บริการ Managed Security Services จาก WatchGuard สามารถลดความยุ่งยากในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบและประหยัดเงินลงทุนได้ WatchGuard จับมือกันพันธมิตรหลายรายในประเทศไทยเพื่อให้บริการ Managed Security Services แบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถเช่าอุปกรณ์มาใช้งานได้แบบรายเดือน (ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ) หรือในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าสำหรับอุปกรณ์ในเดือนนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น สถานศึกษาหยุดการใช้งานอุปกรณ์บางส่วนในช่วงที่นักศึกษาปิดเทอม เป็นต้น นอกจากนี้ พันธมิตรที่ให้บริการ Managed Security Services ยังถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง ปรับจูน และดูแลระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเชิงธุรกิจขององค์กรได้   5 เหตุผลทำไมธุรกิจ
Read More

การเก็บ LOG ของ ACCESS POINT จาก ZONEDIRECTOR

1.) เข้าเว็บคอนฟิคของ ZoneDirector แล้วไปที่เมนู Monitor -> Access Points 2.) ในหัวข้อ Currently Managed APs ให้คลิกที่ MAC address ของ Access Point ที่ต้องการ 3.) ในส่วน Events จะแสดง log ของ Access Point ทั้งหมด โดยสามารถกดปุ่ม
Read More