Skip to content

OPT-Services Wireless Site Survey

บริการสํารวจและให้คําแนะนําในการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์

OPT-SVY: Site Survey Service เป็นเงื่อนไขในการพัฒนาระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ในแต่ละสถานที่ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกัน การพัฒนาระบบเน็ตเวิร์คที่เหมาะสมกับแต่ละสถานที่จึงต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการพัฒนาระบบเน็ตเวิร์คและต้องมีความเชี่ยวชาญในเชิงเทคนิคของอุปกรณ์ที่จะนําไปใช้เป็นอย่างดี เพื่อให้ระบบเน็ตเวิร์คที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาตอบสนองความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งาน (Users) ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

OPT-Services Site Survey Service (OPT-SVY) จึงได้ให้บริการสํารวจและให้คําแนะนําในการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบเน็ตเวิร์ค Wireless และมีความเชี่ยวชาญในด้านข้อมูลเชิงเทคนิคของอุปกรณ์ที่จะใช้งานเป็นอย่างดี เพื่อให้การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้วยการส่งมอบรายงานผลการสํารวจอุปกรณ์ พร้อมคําแนะนําในการเลือกใช้อุปกรณ์จํานวนและรูปแบบการติดตั้ง รวมถึงจุดติดตั้งที่จะส่งผลดีที่สุดให้แก่คุณ

จุดเด่น

  • ลงสํารวจพื้นที่จริง (Site Survey)
  • แนะนําอุปกรณ์ คํานวณจํานวน AP และกําหนดจุดติดตั้งที่เหมาะสม
  • จัดทํารายงานเพื่อใหการติดตั้งระบบ Wireless มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชนที่ได้รับ

  • ระบบ Wireless ที่ออกแบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน (Users) ได้อย่างคุ้มค่า
  • ระบบ Wireless ที่ติดตั้ง Diag (ไดแอ็ก) ช่วยสร้างความมั่นใจและมีความเสถียร
  • สามารถประเมินจํานวนอุปกรณ์และงบประมาณได้โดยสังเขป

บทความที่คุณอาจสนใจ

ข่าวร้าย จาก โลก Cyber : Zoom ตกเป็นเป้าใหญ่ของเหล่าแฮกเกอร์!!!

ใครจะไปคาดคิด ว่าเจ้าโปรแกรม Zoom ที่ไว้ใช้ประชุมออนไลน์แบบ Video Conference จะตกเป็นเป้ากับเหล่าแฮกเกอร์ ด้วยในโลกปัจจุบัน หลาย ๆ อาชีพ ได้มีการปรับวิถีชีวิต การทำงาน การสื่อสาร มาเป็นแบบ ออนไลน์ และ ใช้วิธีติดต่อสื่อสารกันด้วยโปรแกรมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนั้น เมื่อการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องง่าย แทบไม่ต้องออกมาพบเจอหน้ากัน ก็แน่นอนว่า การพูดคุยทางออนไลน์ หรือ การประชุมออนไลน์ในปัจจุบัน จึงแทบไม่ได้กังวลเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล เพราะมั่นใจว่า โปรแกรมที่ใช้อยู่
Read More

Private Access โดยไม่ใช้ VPN

หลายครั้งที่เรามีกล้องวงจรปิด หรือเซิร์ฟเวอร์บางอย่างในออฟฟิศ ที่เราต้องการจะ Access จากอินเตอร์เน็ต หรืออย่างน้อยเราก็อยากจะ Config XTM จากอินเตอร์เน็ต ซึ่งวิธีที่ทุกคนคิดออกก็คือ การทำ Port forwarding และผลก็คือ คุณลองสแกนกลุ่มของหมายเลข IP บนอินเตอร์เน็ต ก็จะได้พบกับ IP จำนวนไม่น้อย ที่มีการเปิดพอร์ต 8080 หรือพอร์ต 80 หรือพอร์ตอื่น ๆ ทิ้งเอาไว้ พร้อมกับหน้า Login ที่สามารถจะใช้ลองป้อน
Read More

WatchGuard APT Blocker

  คุณสมบัติที่ล้ำหน้าในการตรวจจับความเสี่ยง ทำงานบนระบบ Cloud และใช้เวลาในการตรวจสอบทั่วทั้งระบบได้อย่างรวดเร็วในไม่กี่นาที  WatchGuard Technologies บริษัทผู้นำทางด้านแพลทฟอร์มรักษาความปลอดภัยแบบผสาน  ขอแนะนำโซลูชันสำหรับป้องกันภัยคุกคามแบบ APT คือ WatchGuard APT Blocker ซึ่งสามารถตรวจจับและตอบสนองต่อ APT ได้ภายในไม่กี่นาที โดยการอัพโหลดไฟล์ที่ต้องสงสัยไปยังระบบคลาวด์ ซึ่งใช้เทคโนโลยี Next-Generation Sandbox ล่าสุดในการจำลองและวิเคราะห์รูปแบบ รวมทั้งพฤติกรรมเพื่อตรวจจับ APT และมัลแวร์แบบ Zero-day โซลูชันดังกล่าวสามารถทำงานร่วมกับ WatchGuard Dimention เพื่อติดตามภัยคุกคามที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของการบุกรุกโจมตี เพื่อให้ทีมรักษาความปลอดภัยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปรับมือกับผู้ไม่ประสงค์ดีได้  “เกือบ
Read More

ขอขอบคุณ บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด ที่ไว้วางใจซื้อและต่ออายุสินค้า WatchGuard Firebox

ขอขอบคุณบริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด ที่ไว้วางใจซื้อสินค้าและต่ออายุการใช้งาน WatchGuard Firebox M4600 โดยผ่าน dealer บริษัท โซลูชั่นโซน จำกัด ข้อมูลเกี่ยวกับ WatchGuard Firebox Rackmount Appliances Firewall (ไฟร์วอลล์): ปกป้องเครือข่ายของเราให้ปลอดภัย WatchGuard Firebox มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่รุ่นเล็กเป็น Table top ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก บ้าน หรือสำนักงานสาขา และรุ่นที่ติดตั้งบนตู้แร็คเหมาะกับองค์กรขนาดกลางใหญ่
Read More

สินค้าที่ใช้ร่วมกันหรือทดแทนกันได้