Skip to content

Planex Ethernet Switches - Modules

Ethernet Switch เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

Ethernet Switch เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลไปยังพอร์ตปลายทางที่เราต้องการส่งเท่านั้น จะไม่มีการกระจายข้อมูลไปยังพอร์ทอื่นๆ และด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ Ethernet Switch รับส่งข้อมูลได้อย่างเต็มที่ หมดปัญหาการชนกันของข้อมูล ทำให้การส่งข้อมูลมีความเร็วมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดหรือมีขอบเขตในการใช้งานอยู่ ซึ่งจะมีข้อจำกัดในเรื่องของอุณหภูมิการใช้งาน ซึ่ง Ethernet Switch จะไม่สามารถทนต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้

SFP Module หรือ MiniGBIC เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Router หรือ Switch เข้ากับสาย Fiber Optic โดย SFP Module นั้นมีทั้งแบบ Multi-Mode และ Single Mode
ซึ่งสามารถรองรับได้ทั้งแบบ Simplex และแบบ Duplex ซึ่งถ้าใช้การซิงค์ข้อมูลของอุปกรณ์เป็นระบบ Fiber Optic จะมีความเสถียรมาก ไม่เป็นคอขวดในระบบ หรือจะใช้งานร่วมกับ Media Converter ก็ได้เพียงแค่แต่ละฝั่งใช้อุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณแสงที่ความยาวคลื่นต่างกันเท่านั้น

MGBIC-SX-P

บทความที่คุณอาจสนใจ

libssh Vulnerability : WatchGuard โดนด้วยหรือเปล่า

  เมื่อผู้ใช้งานได้ยินหรืออ่านเจอ เรื่องที่เกียวกับ “SSH” (the acronym stands for Secure Shell) ทุกท่านคิดว่าคืออะไร มีการทำงานอย่างไร บทความนี้ผู้เขียน พูดถึงสิ่งที่ Peter Winter-Smith แห่ง NCC Group. ค้นพบ ซึ่งจะทำให้ท่านเห็นภัยในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม ผ่าน SSH     Highlight ที่น่าสนใจจากบทความ ฉบับเต็ม …recent news, the libssh
Read More

How To การติดตั้ง Printserver (MINI300PU)

การ Add Printer แบบ Standard TCP/IP 1.ไปเลือก Printers and Faxes1.1 เลือก Add Printer จะขึ้นหน้าต่าง Add Printer Wizard1.2 แล้วก็คลิ๊กปุ่ม Next 2.ในหน้าต่าง Local or Network Printer2.1 ให้เลือก Local printer attached to this
Read More

จัดการ Patch ต่างๆให้สอดคล้องต่อโปรแกรมของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในองค์กร

ไม่ประสงค์อัพเดท Patch เพราะบางระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาจจะไม่รองรับโปรแกรม จะหยุดยั้งหรือจัดการแพทเหล่านี้ได้อย่างไร ในเมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหล่านี้มีจำนวนมาก และกระจายไปทั่วโรงแรม อีกทั้งยังมีการลักลอบอัพเดทแพทจากยูสเซอร์ผู้มีน้ำใจ ซึ่งปัญหาที่ยากจะควบคุมเหล่านี้ ก็มักจะก่อผลเสียที่ร้ายแรงและยากที่จะตรวจสอบ ได้ในเวลาอันสั้น หยุดปัญหานี้ด้วย Solution Patch Management กันดีกว่า ประโยชน์ จัดการ Patch ต่างๆของ Software, Application และ OS กำหนดช่วงเวลาอัพเดทแบบอัตโนมัติ ป้องกันการอัพเดทแบบอัตโนมัติ หรือจากฝีมือยูสเซอร์ ปัญหา Software, Application และ OS มีการอัพเดท
Read More

UNLEASHED 200.0 FAQ

รายละเอียดข้อมูล Ruckus Wireless Unleashed 200.0 (GA) FAQ
Read More

สินค้าที่ใช้ร่วมกันหรือทดแทนกันได้